Peste 40 de posturi prin încadrare directă în trupele speciale

La nivelul Poliției Române au fost scoase la concurs 41 de posturi vacante de agent de poliție în specialitatea “acțiuni speciale” existente în statele de organizare al Serviciului Independent pentru Intervenție și Acțiuni Speciale , al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București cât al inspectoratelor de poliție județene, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor care dețin studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale de ocupare.

În acest sens, concursul se organizează în mod centralizat, la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române, iar la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al inspectoratelor de poliție județene Bacău, Brașov, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Vaslui și Vâlcea, în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile de execuție vacante de agent de poliție pentru care se organizează concursul, se constituie comisii de recrutare.

În ceea ce privește posturile scoase la concurs pentru structurile de acțiuni speciale, la nivel național, pe fiecare unitate de poliție, situația se prezintă astfel:

Serviciul pentru Intervenție și Acțiuni Speciale din cadrul IGPR

 • 14 posturi vacante de agent principal (alpinist/scafandru) prevăzute la pozițiile 22, 39, 48, 49, 53, 62, 71, 79, 80, 84, 89, 90, 92 și 93 din statul de organizare al unității.

Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul DGPMB

6 posturi vacante de agent de poliție, după cum urmează:

 • agent principal, prevăzut la poziţia 1091/a;
 • agent II, prevăzut la poziţia 1153;
 • agent principal, prevăzut la poziţia 1166;
 • agent principal, prevăzut la poziţia 1190;
 • agent principal, prevăzut la poziţia 1225;
 • agent principal, prevăzut la poziţia 1247/c.

Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Bacău

 • 2 posturi vacante de agent I prevăzute la pozițiile 197 și 204 din statul de organizare al unității.

Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Brașov

2 posturi vacante de agent de poliție, după cum urmează:

 • agent I, prevăzut la poziția 242;
 • agent I și conductor câine de serviciu, prevăzut la poziția 251.

Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Galați

 • 1 post vacant de agent I, prevăzut la poziția 205.

Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Giurgiu

 • 1 post vacant de agent I, prevăzut la poziția 172 din statul de organizare al unității.

Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Gorj

 • 1 post vacant de agent II, prevăzut la poziția 149 din statul de organizare al unității.

Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Harghita 

 • 1 post vacant de agent I, prevăzut la poziția 183 din statul de organizare al unității.

Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Ialomița  

 • 1 post vacant de agent I, prevăzut la poziția 155 din statul de organizare al unității.

Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Maramureș

 • 1 post vacant de agent I, prevăzut la poziția 152 din statul de organizare al unității.

Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Mehedinți

 • 2 posturi vacante de agent I, prevăzute la pozițițiile 143 și 159 din statul de organizare al unității.

Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Mureș 

 • 1 post vacant de agent I, prevăzut la poziția 187 din statul de organizare al unității.

Serviciul de Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Sălaj

2 posturi vacante de agent de poliție, după cum urmează:

 • agent II, prevăzută la poziţia 124/a;
 • agent IV  și conductor câine, prevăzută la poziţia 134/a.

Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Sibiu

 • 1 post vacant de agent I și conducător auto, prevăzut la poziția 208 din statul de organizare al unității.

Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Teleorman

 • 1 post vacant de agent I, prevăzut la poziția 165 din statul de organizare al unității.

Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Tulcea

 • 1 post vacant de agent I și conducător auto, prevăzut la poziția 128 din statul de organizare al unității.

Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Vaslui

 • 1 post vacant de agent II, prevăzut la poziția 155/a din statul de organizare al unității.

Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Vâlcea

 • 2 posturi vacante de agent I, prevăzute la pozițiile 168 și 183 din statul de organizare al unității.

Pentru a putea participa la concurs, candidații vor trebui să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv: pregătire de bază – absolvent de studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă   pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 13. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
 14. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 15. să dețină permis de conducere, categoria ”B”;
 16. să îndeplinească baremele specifice categoriei de solicitare fizică specială și cele specifice instrucției tragerilor speciale (îndeplinirea condiției se verifică prin susținerea probei practice).

Toți candidații trebuie să aibă cunoștință despre faptul că în situația în care pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obținerea unor avize sau autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, iar acestea nu se obțin după numirea în funcție, polițistul va fi eliberat din funcție și va fi pus la dispoziție în condițiile legii, așa cum prevede art. 571  alin. (6) din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne.

Pe această cale le urăm succes tuturor celor ce doresc să acceadă în sistem și îi asigurăm de întregul nostru sprijin pentru a putea deveni cei mai buni polițiști.

CONSULTĂ AICI ANUNȚUL DE CONCURS !

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Peste 40 de posturi prin încadrare directă în trupele speciale

Distribuie

9 răspunsuri

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută

Platforma noastră utilizează cookies strict necesare. Acestea sunt esențiale pentru funcționarea platformei și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre.