Ordonanța privind zilele libere pentru parinți avizată favorabil de CES

Astăzi, Consiliul Economic si Social a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență  privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 , urmând să intre cel mai probabil pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de săptâmâna aceasta pentru adoptare.

Deși majoritatea școlilor au intrat în sistemul de predare online, în lipsa unor prevederi legislative, părinții nu au cu cine să-și lase copiii acasă,  pentru că guvernanții au fost luați prin surpindere de valul patru al pandemiei de coronavirus. Reamintim faptul că se vor acorda zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani sau cu vârsta de până la 26 de ani dacă aceștia sunt cu dizabilităţi, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară dacă îndeplinește următoarele condiții:

a) au copii cu vârsta prevăzută la alin.(1);

b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere sau, după caz, părintele care solicită acordarea de zile libere se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca;

Angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, angajaţii din penitenciare şi personalul din unităţile sanitare publice beneficiază de zilele libere prevăzute la art. 1, la cerere, numai cu aprobarea angajatorului, altfel vor beneficia de majorarea de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie / solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare.

În situația în care ambii părinți au activitate în MAI, unul dintre ei poate beneficia de o majorare a drepturilor salariale, în cuantum de 75% din salariul de bază / salariul de funcţie / solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. În acest caz, majorarea se acordă la cererea angajatului însoțită de o declarație a celuilalt părinte că nu beneficiază, la rândul său, de majorarea salarială și nici nu se află în una dintre situațiile prevăzute de actul normativ, care conduc la neacordarea dreptului.

În cazul familiilor monoparentale, acestea pot opta, fie pentru acordarea de zile libere, fie pentru acordarea majorării drepturilor salariale. În cazul în care ambii părinţi îşi desfăşoară activitatea în sistemul de apărare, siguranță națională și ordine publică, doar unul dintre aceştia are dreptul la acordarea de zile libere, cu aprobarea angajatorului, sau, în cazul în care angajatorul nu a aprobat cererea de acordare de zile libere, la majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, potrivit prezentului alineat.

De îndată ce actul normativ va fi adoptat, vom solicita imediat MAI punerea în aplicare a prevederilor acestuia, ținând cont că anul trecut s-a tegiversat extrem de mult acordarea acestor drepturi.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Ordonanța privind zilele libere pentru parinți avizată favorabil de CES

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută