O nouă sesiune de admitere în școlile de poliție

O nouă serie de candidați vor putea susține examenul pentru admitere în școlile de agenți de poliție în perioada 10 – 21 ianuarie 2019. Aceștia  se pot înscrie până la data de 23 noiembrie 2018, la sediul structurilor de resurse umane din cadrul Inspectoratelor  de Poliție de  pe raza judetelor unde își au domiciliul.

În Municipiul București/ București-Ilfov recrutarea candidaților se realizează de către structurile de resurse umane ale următoarelor inspectorate generale:
a.  Inspectoratul General al Poliţiei Române-DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Calea Victoriei nr. 19, Sector 3, Bucureşti
Telefon: 021/314.53.54; Fax / Telefon: 021/312.23.23
https://b.politiaromana.ro
b.  Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
Bulevardul Geniului nr. 42C, Sector 6, Bucureşti
Telefon: 021/316.25.98/ interior 19378, Fax:021/312.11.89
http://www.politiadefrontiera.ro/

Situatia locurilor scoase la concurs este urmatoarea:

♦ Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina – 1300 locuri

♦ Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” – Cluj Napoca -300 locuri

♦ Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” – Oradea -280 locuri

Condițiile legale de recrutare a candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ pe locurile destinate formării inițiale a polițiștilor sunt următoarele:

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris și vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaților prevăzuți la alin. (1) la examenele de admitere în instituțiile de învățământ, forma de învățământ cu frecvență, sunt următoarele:

a) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară ( verificare cu ocazia examinării medicale);

b) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

c) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

Evaluarea performanței fizice a candidaților se realizează în baza traseului practic – aplicativ potrivit prevederilor Ordinului MAI nr. 140/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Viitorul ne aparține !

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: O nouă sesiune de admitere în școlile de poliție

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută