Norme MAI privind indemnizațiile veteranilor din teatrele de operații

Ieri, 01.04.2021, în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 331 a fost publicat Ordinul Ministrului Afacerilor Interne privind aprobarea normelor de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat.

Având în vedere că la nivelul Ministerului Apărării Naționale aceste norme au fost elaborate cu mult timp înainte, fiind publicate în Monitorul Oficial la data de 14 ianuarie 2021, constatăm că la nivelul MAI actele normative sunt elaborate cu viteza melcului, în cazul de față cu o întârziere de două luni față de termenul impus de legiuitor, iar cel mai probabil aceasta este chiar una dintre cauzele pentru care procesul de reformă mult trâmbițat în fața televiziunilor de către miniștrii care s-au perindat la conducerea instituției reprezintă un deziderat greu de realizat.

Revenind asupra prevederilor actului normativ, nu mai este o necunoscută faptul că polițiștii români participă la misiuni internaționale de menținere a păcii organizate sub egida ONU, UE sau OSCE, fiind  permanent expuși riscurilor specifice teatrelor de operații, nu de puține ori fiind puși în situația ingrată de a înregistra răniri grave sau chiar decese în rândul colegilor noștri ca urmare a unor atacuri armate.

Astfel, prin ordinul de ministru au fost stabilite misiunile cu potențial ridicat de risc desfășurate pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, după cum urmează:

a) activitățile de pregătire și exercițiile, cu trageri specifice, în teren, în aer, pe/sub apă, activitățile de alpinism, parașutism și scufundări;

b) activități de testare și evaluare a tehnicii din dotare, armamentului, munițiilor, explozibililor sau a altor asemenea produse cu risc ridicat de periculozitate;

c) misiunile pe timpul cărora condițiile de desfășurare a acestora se agravează, astfel încât determină producerea unor consecințe grave pentru viața și sănătatea personalului, desfășurate:

  • în baza unor acorduri bilaterale sau multilaterale;
  • în baza unor acorduri încheiate la nivel european;
  • în baza unor obligații ce decurg din calitatea de stat membru al Uniunii Europene;
  • sub egida unor agenții europene;

d) misiunile dispuse, altele decât cele enumerate la lit. a)-c), pe timpul cărora condițiile de desfășurare a acestora se agravează, astfel încât determină producerea unor consecințe grave pentru viața și sănătatea personalului.

Totodată, în cuprinsul actului normativ au mai fost reglementate aspectele privind:

-procedura privind conferirea/acordarea calității de „Veteran în teatrele de operații” referitoare la verificarea condițiilor de acordare, circuitul și termenele în care sunt promovate propunerile de conferire/acordare a calității, precum și evidența deținătorilor;

-modelul, modul de emitere, retragere şi ţinere a evidenţei legitimaţiilor de „Veteran din teatrele de operaţii”;

-funcțiile în care poate fi menținut, rechemat ori reîncadrat în activitate personalul participant rănit, invalid, precum şi cel care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice;

-competența comisiei de expertiză medico-militară sau a medicului de expertiză a capacității de muncă, după caz, dacă atribuțiile funcțiilor menționate sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecțiunea fizică și/sau psihică și pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava;

-drepturile referitoare tratament şi/sau asistenţă psihologică în ţară sau în străinătate, asistenţă pentru reconversie profesională şi reintegrare în muncă pentru invalizii de gradul III, decontarea cheltuielilor de transport;

-indemnizația lunară de invaliditate de care pot beneficia militarii invalizi și civilii invalizi, precum și indemnizația lunară pentru însoțitor;

-suma forfetară lunară sau, după caz, indemnizația lunară de care beneficiază personalul care a dobândit calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“;

-condițiile în care se poate realiza, pentru copiii personalului participant invalid și a personalului decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, transferul/înscrierea la/în instituţiile de învăţământ preuniversitar sau universitar din subordinea MAI.

 

Viitorul ne aparține !

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Norme MAI privind indemnizațiile veteranilor din teatrele de operații

Distribuie

Un răspuns

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută