Noile condiții privind decontarea transportului au fost publicate

Hotărârea de Guvern pentru modificarea și completarea HG nr. 1198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial.

Așa cum este prevăzut în actul normativ adoptat, acesta va produce efect în 45 de zile de la publicare în Monitorul Oficial, respectiv data de 12.07.2024, astfel că pe vechea prevedere mai pot fi depuse rapoarte de decontare inclusiv pentru drepturile aferente lunii iulie, perioada 01.07-11.07.2024  În perioada imediat următoare, structurile inspectoratelor de poliție vor veni cu precizări suplimentare pentru a stabili modalitatea prin care beneficiarii dreptului la transport vor trebui să se conformeze noilor modificări .

Vezi aici care sunt principalele modificări:

Iată care sunt principalele modificări aduse actului normativ:

  1. Se redefinește ”deplasarea în interes de serviciu” -deplasarea personalului în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu sau pentru activităţi în legătură cu serviciul, precum convocări, conferinţe, cursuri, misiuni de instrucţie, trageri şi aplicaţii, în tabere, în poligoane şi altele asemenea sau ca urmare a schimbării condiţiilor şi/sau locului de muncă, potrivit statutelor profesionale ale fiecărei categorii de personal.
  2. Se vor modifică distanțele kilometrice și a procentelor față de care se calculează sumele forfetare și în același timp se pun în concordanță cu prevederile HG  nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor.
  3. Nu se mai acordă decontul pentru deplasarea săptămânală/bilunară de la reședință la locul de muncă, ci doar de la domiciliu;
  4. Art. 9 , alin. 1 , lit. i și j se vor modifica și vor avea următorul cuprins:                                                                        i) i) la deplasarea săptămânală de la domiciliu la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu , pe o distanță cuprinsă între 71 și 300 km, pentru personalul militar și polițiștii  mutați în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu și care locuiesc împreună cu membrii de familie* în localitatea pentru care solicită acordarea contravalorii transportului.                                                                           j) la deplasarea bilunară de la domiciliu la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu , pe o distanță mai mare de 301 km, pentru personalul militar și polițiștii  mutați în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu și care locuiesc împreună cu membrii de familie* în localitatea pentru care solicită acordarea contravalorii transportului.

*membrii de familie = soțul/soția, copiii minori și cei majori, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și părinții aflați în întreținerea legală a acestuia.

5. Nu vor putea beneficia de transportul zilnic (art.9, alin. 1 lit h ) la și de la locul de muncă polițiștii care:

a) beneficiază, ei sau soții/soțiile acestora, de compensaţie lunară pentru chirie, locuinţă de serviciu, de intervenţie ori din fondul locativ de stat cu plata subvenţionată a chiriei sau cazare în unități de cazare aparținând instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională;
b) dețin, ei sau soții/soțiile acestora, locuință proprietate personală în localitatea în care au fost mutați în interes de serviciu, numiți în prima funcție, transferați, chemați/rechemați în activitate, detașați și/sau împuterniciți ori puși la dispoziție;
c) au domiciliul sau reședința în localitatea unde se află locul de muncă;
d) la data mutării în interes de serviciu, numirii în prima funcție, transferării, chemării/rechemării în activitate, detașării și/sau împuternicirii ori punerii la dispoziție au stabilite domiciliul sau reședința în localitatea în care au locul de muncă, iar ulterior își stabilesc domiciliul ori reședința în altă localitate;
e) au înstrăinat, cu intenţia vădită de a beneficia de acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare, o locuință proprietate personală ori a soților/soțiilor acestora, în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, după data mutării în interes de serviciu, numirii în prima funcție, transferării, chemării/rechemării în activitate, detașării și/sau împuternicirii ori punerii la dispoziție, cu excepția celor care au deținut locuințe proprietate personală, iar ulterior, în baza unor titluri executoriisau prin partaj convențional/judiciar, au pierdut beneficiul folosinței acestor locuințe.”
6.    Nu  vor putea  beneficia de decontarea transportului pentru deplasarea zilnică, săptămânală sau bilunară,  polițiștii care beneficiază, ei sau soții/soțiile acestora, de compensația lunară pentru chirie pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate.

7. Polițiștii care beneficiază de compensația de chirie (pentru o locuință închiriată), vor putea beneficia în continuare de decontarea transportului pentru deplasarea săptămânală sau bilunară.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

 

Sindicatul EUROPOL: Noile condiții privind decontarea transportului au fost publicate

Distribuie

8 răspunsuri

  1. asteriscul cu „prin membrii de familie se înțelege…” nu e prevăzut în H.G.
    De unde au apărut precizările astea?

  2. Adică eu fiind necăsătorit, cu domiciliul la Mureș și lucrând la București, nu mai beneficiez de transport bilunar? Părinții nu se mai consideră familie așa-i ?

  3. După modificarea legii personalul contractual beneficiază de deconectarea cheltuielilor de transport???

  4. NU este discriminare intre cei care primesc bani pentru plata ratei bancare si cei care primesc bani de chirie? De ce unii primesc si ceilalti nu? Suma platita este aceeasi grad si vechime echivalenta.

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută

Platforma noastră utilizează cookies strict necesare. Acestea sunt esențiale pentru funcționarea platformei și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre.