Noi substanțe introduse pe lista drogurilor

Traficul şi consumul ilicit de droguri constituie, la nivel mondial, un fenomen dinamic, fiind puternic influenţat de o multitudine de factori de natură socială şi economică, iar evoluția mediilor de comunicare online conduce implicit la posibilitatea contactării diverșilor distribuitori care acționează din spatele rețelelor darkweb, ce pot deveni furnizori ai unor substanțe interzise în legislația europeană care încă nu au fost transpuse în legislația României.

În țara noastră, după cum prea bine cunoașteți, regimul substanţelor stupefiante şi psihotrope este reglementat deurmătoarele acte normative:

  • Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, actul normativ vizând  circuitul licit al acestor substanţe, în special utilizarea lor în scopuri medicale şi industriale;
  • Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, ce are în vedere circuitul ilicit al acestor substanţe și stabileşte în conţinutul ei substanţele care intră în categoria drogurilor şi substanţele utilizate frecvent în fabricarea drogurilor (precursorii), care constituie substanțe aflate sub control național.

Pentru o diferențiere cât mai clară, vă putem preciza că în funcţie de pericolul pe care consumul lor îl reprezintă pentru sănătatea publică, drogurile se clasifică în două subcategorii:

  • droguri de mare risc, ce se regăsesc în tabelele-anexă nr. I şi II din Legea nr.143/2000;
  • droguri de risc, individualizate în tabelul-anexă nr. III din Legea nr.143/2000.

În aceste condiții în care piața drogurilor evoluează Comitetul științific al Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie a realizat rapoarte de evaluare a riscurilor privind noile substanțe psihoactive identificate, rezultând că substanțele 3-MMC și 3-CMC sunt catinone sintetice cu efecte psihostimulante.  De asemenea, conform rapoartelor, rezultă că aceste substanțe sunt derivate ale catinonei și prezintă o legătură strânsă cu metcatinona (efedronă) și mefedrona (4-metilmetcatinonă; 4-MMC), respectiv cumetcatinona și 4-clorometcatinona (4-CMC; clefedrona), având efecte psihostimulante asemănătoare cu acestea, catinona, metcatinona, mefedrona și 4- CMC fiind reglementate în temeiul Convenției asupra substanțelor psihotrope din 1971.

Conform rapoartelor, substanța 3-MMC este disponibilă în Uniunea Europeană cel puțin din anul 2012 și a fost detectată în 23 de state membre. După o scădere a confiscărilor efectuate în Europa între anii 2016 și 2018, se înregistrează o reapariție a 3-MMC, în condițiile în care, în anul 2020, s-au confiscat aproximativ 740 kg din această substanță, în formă de pulbere. Importurile, distribuția și consumul au continuat, însă, în anul 2021, fiind înregistrată o confiscare la scară largă a puțin peste 120 kg în formă de pulbere, la o frontieră externă a Uniunii Europene. Substanța a fost identificată pe piața drogurilor inclusiv sub formă de pulbere, lichide, material vegetal sau hârtie sugativă, 4 state membre ale UE înregistrând 14 cazuri de otrăvire neletală prin expunere la 3-MMC.

De asemenea, rapoartele au stabilit că o lată substanță, respectiv 3-CMC este disponibilă în Uniunea Europeană încă din anul 2014 și a fost detectată în 23 de state membre. În cursul anilor 2020 și 2021, au fost confiscate aproximativ 2500 kg de 3-CMC, ceea ce reprezintă peste 90 % din cantitatea totală de pulbere de 3-CMC confiscată de la începutul monitorizării substanței în Europa, substanța fiind identificată inclusiv sub formele întâlnite în cazul 3-MMC, un singur stat membru reclamând un caz de intoxicație acută neletală cu expunere confirmată la 3-CMC.

Din informațiile disponibile reiese că, deși, de regulă, 3-MMC și 3-CMC se vând și se caută ca droguri stimulante de sine stătătoare, se pare că, cel puțin parțial, aceste substanțe sunt fabricate, importate, distribuite, vândute și consumate ca înlocuitori „legali” ai stimulatorilor controlați, inclusiv amfetamina, cocaina și MDMA. În plus, conform specialiștilor, este posibil ca aceste substanțe să fie vândute greșit ca alte droguri.

Astfel, conform Directivei delegate (UE) 2022/1326 a Comisiei de modificare a anexei la Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului în ceea ce privește includerea noilor substanțe psihoactive, respectiv: 2-(metilamino)-1- (3-metilfenil) propan-1-onă (3-MMC) și 1-(3-clorofenil)-2- (metilamino) propan-1-onă (3-CMC) în definiția termenului „drog”, precum și al implementării Convenției unice asupra stupefiantelor din 1961 și Convenției asupra substanțelor psihotrope din 1971, în sensul includerii substanțelor care nu sunt puse, încă, sub control național, al cărei termen de implementare pentru România este data de 18 februarie 2023, pe site-ul MAI a fost pus în Transparență decizională Proiectul legii pentru completarea tabelelor-anexă nr. I și II la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

Prin acest act normativ se urmărește completarea tabelelor-anexă I și II la Legea nr. 143/2000 în sensul transpunerii Directivei delegate (UE) 2022/1326 a Comisiei de modificare a anexei la Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului în ceea ce privește includerea noilor substanțe psihoactive, astfel încât și următoarele substanțe să fie supuse controlului național, așa cum puteți vedea mai jos.

CONSULTĂ AICI PROIECTUL DE LEGE!

CONSULTĂ AICI EXPUNEREA DE MOTIVE!

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Noi substanțe introduse pe lista drogurilor

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută