Noi funcții înființate la nivelul MAI

După cum v-am informat într-un comunicat anterior, operaționalizarea Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică (SIME) creat cu scopul urmăririi modalităților de executare a măsurii controlului judiciar sau controlului judiciar pe cauțiune, arestului la domiciliu, aplicarea ordinului de protecție provizoriu și ordinului de protecție/ordinului european de protecție etc a generat inclusiv necesitatea unor modificări structurale în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Astfel, în scopul asigurării unui cadru legislativ coerent, care să corespundă nevoilor operative, pe site-ul MAI a fost pus în Transparență decizională proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne.

Principalele modificări ale actului normativ în discuție cu impact pozitiv asupra resursei umane se referă la suplimentarea efectivelor structurilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pe timp de pace, cu 6565 posturi, din care 5654 de poliţişti, 775 de militari (191 ofiţeri şi 584 maiştri militari și subofiţeri) şi 136 personal civil (funcționari publici și personal contractual).

Ocuparea posturilor suplimentate se va realiza în mod etapizat, în trei modalități, în limita fondurilor bugetare alocate și a indicatorilor finanțați, aprobați Ministerului Afacerilor Interne, astfel:

 • prin încadrarea din sursă externă;
 • din rândul absolvenților instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne ;
 • prin mutare.

Conform proiectului de act normativ au mai fost propuse și alte modificări dintre care le amintim pe cele mai relevante, după cum urmează:

I. La nivelul Aparatului Central al MAI

 • Înființarea a două structuri, prima cu rol de coordonare și ccea de-a doua cu rol de implementare în privința gestionării fondurilor europene alocate prin Programul Național de Redresare și Reziliență, fiind inclusă și suplimentarea numărului de posturi în cadrul structurii financiare;

Înființarea unei funcții de secretar de stat pentru dialog social, demersul fiind motivat de obligațiile ce revin MAI-ului din strategiile naționale, potrivit Programului de Guvernare, fiind eliminată Unitatea de Politici Publice din organigrama Aparatului Central al MAI.

II.Reorganizarea Inspectoratului General pentru Imigrări

Având în vedere creșterea situației operative din ultimii ani și a nevoilor identificate, IGI implementează mai multe proiecte cu finanțare din Fondul Azil Migrație și Integrare (FAMI) ce au ca obiectiv creșterea capacității de cazare (Timișoara: 100 de locuri, Rădăuți: 100 de locuri, Galați: 300 de locuri și Arad: 250 de locuri).

Totodată, IGI  a preluat de la Ministerul Afacerilor Externe un imobil situat în localitatea Crevedia unde va fi înființat un nou Centru de Proceduri și Cazare pentru solicitanții de azil și persoanele care beneficiază de o formă de protecție, care va avea o capacitate de 500 de locuri, sens în care se impune suplimentarea numărului de posturi repartizat Inspectoratului General pentru Imigrări.

III. La nivelul Poliției Române

 • Înființarea unor structuri specializate pentru operaționalizarea Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică (SIME);
 • Constituirea unor structuri specializate pentru căutarea persoanelor dispărute;
 • Dezvoltarea concepției de negociator, prin înființarea unor compartimente de negociatori la nivelul celor 41 de inspectorate de poliție județene;
 • Redimensionarea Serviciilor pentru Acțiuni Speciale prin suplimentarea numărului de posturi la nivelul celor 42 de unități teritoriale;
 • Redimensionarea Centrelor operaționale din cadrul inspectoratelor de poliție județene prin suplimentarea numărului de posturi, analiza efectuată la nivelul anului 2020 a reliefând faptul că, lipsa unui număr corespunzător de posturi a condus, în unele situații, la gestionarea deficitară a unor evenimente;
 • Redimensionarea Centrelor de reținere și arest preventiv prin suplimentarea numărului de posturi.
 • Suplimentarea numărului de posturi repartizate unor structuri din subordinea IGPR , cum ar fi structurile cu competențe în domeniul circulației pe drumurile publice, inclusiv sectoare de autostrăzi și drumuri naționale, precum și în domeniile siguranței transporturilor publice de călători și mărfuri etc.

IV. Direcția Generală de Pașapoarte

Având în vedere diversitatea atribuțiilor Centrului Național Unic pentru Personalizarea Pașapoartelor Electronice și pentru ca acesta să poată face față noilor provocări, să asigure producerea acestor documente în condiții de siguranță, eficiență și operativitate este necesară suplimentarea numărului de posturi repartizat.

V. Politia de Frontieră

în contextul demersurilor de modernizare instituțională și eficientizare a activităților desfășurate la nivelul MAI, Poliția de Frontieră Română a achiziționat pentru Garda de Coastă 5 șalupe maritime de intervenție spre a fi utilizate pentru executarea misiunilor de supraveghere a frontierei de stat în scopul detectării faptelor care contravin prevederilor legale în vigoare.

Astfel, pentru asigurarea continuității mijloacelor de mobilitate navală, în urma analizei efectuate la nivelul Poliției de Frontieră Române s-a constatat necesitatea suplimentării numărului de posturi repartizat Poliției de Frontieră Române pentru componenta navală a Gărzii de Coastă.

VI. Direcția Medicală

Acțiunile desfășurate în contextul situației epidemiologice generate de noul coronavirus în România, au demonstrat că Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne și structurile subordonate joacă un rol important în asigurarea sănătății efectivelor M.A.I., în prevenirea și gestionarea bolilor și atenuarea surselor de pericol pentru sănătatea umană, necesitând crearea unor structuri complete și complexe, care să poată asigura o reacție rapidă și eficientă la riscurile de sănătate publică, sens în care s-a conturat ideea înființării unui nou centru medical de diagnostic și tratament ambulatoriu în zona de nord a țării.

VII. Reformă în Academia de Poliție „A.I.Cuza

Având în vedere că unul dintre obiectivele asumate în Programul de Guvernare 2021-2024 este reprezentat de continuarea procesului de reformă a Academiei de Poliție „A.I.Cuza” și de implementare a programelor de masterat profesional pentru a răspunde nevoilor actuale de pregătire profesională a ofițerilor, se impune consolidarea sistemului de pregătire profesională continuă prin atragerea de specialiști din mediul universitar civil, astfel încât să fie asigurat pentru structurile MAI un nivel ridicat de pregătire care să răspundă necesităților misiunilor din competență, a rezultat necesitatea suplimentării numărului de posturi repartizate Academiei de Poliție „A.I.Cuza”.

VIII. Inspectoratul General de Aviaţie

Având în vedere că în prezent punctele de operare aeromedicale Câmpulung Moldovenesc, Caransebeș și Brașov nu sunt constituite, s-a constata necesitatea înființării acestora, iar din cauza faptului că nu au fost identificate posturi pretabile a fi redistribuite, în urma analizelor efectuate s-a constatat că este necesară suplimentarea numărului de posturi repartizat MAI-ului, de acest proces depinzând însăși înființarea acestor puncte de operare aeromedicale.

IX. Jandarmeria Română

Creşterea solicitărilor de suplimentare a numărului de posturi necesar pentru asigurarea pazei şi protecţiei unor obiective importante stabilite prin H.G. nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi,  precum și cele de redimensionare/înființare a unor structuri actuale a reliefat necesitatea suplimentării  numărului de posturi repartizat Jandarmeriei Române.

Concluzionând asupra prevederilor proiectului de act normativ putem constata că haosul instituțional în care ne aflăm astăzi poate fi pus pe seama decidenților politici care în perioada 2010-2014, cu ocazia implementării unor procese de restructurare instituțională au contribuit la reducerea efectivelor MAI prin desființarea unui număr de aproximativ 51.300 de posturi, considerente din cauza cărora personalul încadrat în prezent a fost supus unor eforturi inumane pentru îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor din responsabilitate, iar sănătatea pe care personalul MAI și-a sacrificat-o în tot acest timp nu ar putea fi compensată cu cele 6565 posturi cu care se dorește suplimentarea efectivelor instituției.

CONSULTĂ AICI PROIECTUL HOTĂRÂRII DE GUVERN!

CONSULTĂ AICI NOTA DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI HOTĂRÂRII DE GUVERN!

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

 

 

Sindicatul EUROPOL: Noi funcții înființate la nivelul MAI

Distribuie

3 răspunsuri

 1. VII. Reformă în Academia de Poliție „A.I.Cuza”
  MASTERUL LA ACADEMIA DE POLITIE SA FIE FACUT DOAR DE AGENTI DE POLITIE CARE AU VECHIME CEL PUTIN 3 SAU 5 ANI IN SERVICIU.
  DACA NU SE VA FACE ASA CEVA SISTEMUL SE VA DISTRUGE
  NU POTI SA ADUCI UN CIVIL SI SA FIE MAI BUN CA UN AGENT DE POLITIE INDIFERENT DE GRAD
  VA MULTUMESC!

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută