Modificări în privința normei financiare de echipare

Așa cum v-am informat într-un comunicat anterior, reprezentanții organizației noastre au participat în data de 22.09. 2022 la ședința Comisiei de dialog social ce a avut loc la sediul Ministerului Afacerilor Interne, ocazie cu care a fost dezbătut inclusiv proiectul pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 183/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor, stabilindu-se în mod oficial prorogarea termenului privind acordarea normei financiare de echipare până la data de 31.12.2022.

Cu această ocazie, reprezentantul Sindicatului Europol, care a participat la lucrările Comisiei de dialog social în numele Blocului Național Sindical, a atras atenția asupra faptului că nu au fost încă semnate contractele subsecvente pentru asigurarea noilor articole de echipament, precum și asupra faptului că în cuprinsul caietelor de sarcini era prevăzut termenul de livrare de maximum 90 zile de la semnarea contractului subsecvent, iar efectuarea recepției și a plăților până la data de 31 decembrie 2022 ar fi fost puțin probabilă, existând riscul ca instituția să nu poată realiza o echipare completă a polițiștilor nici măcar în cursul anului 2023.

Astfel, am solicitat reprezentanților MAI să ia în calcul o soluție viabilă și să țină cont de faptul că la nivelul Poliției Române există structuri al căror specific presupune desfășurarea activităților profesionale în ținută civilă, astfel:

  • Echiparea se consideră realizată la momentul distribuirii a minim un tip de uniformă, respectiv de serviciu sau de reprezentare și ceremonialuri sau ambele tipuri de uniformă, în funcție de doleanțele fiecărui polițist în parte;
  • Până la data de 31.12.2022,  vor fi colectate opțiunile polițiștilor referitoare la tipul de uniformă solicitat, necesar îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, în funcție de specificul structurilor din care fac parte, urmând ca sumele aferente normei de echipare lunară să fie reținute doar după ce polițiștii vor primi tipul de uniformă pentru care au optat.

Cu privire la această propunere, reprezentanții DGL ne-au precizat că este temeinică și că vor lua în calcul modificarea actului normativ în acest sens, întrucât se asigură și condiția prevăzută în HG nr. 1061/2002 referitoare la crearea unui stoc de echipament de până la 50%.

Astfel, având în vedere aspectele obiective prezentate în cadrul Comisiei de dialog social, am constatat că reprezentanții MAI au luat act de propunerile noastre, sens în care au transmis deja în teritoriu proiectul de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la OMAI nr. 183/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor.

Conform proiectului de act normativ, termenul privind plata normei lunare de echipare a fost proroga din nou, sens în care polițiștii vor beneficia sumele lunare aferente acestui drept până în luna aprilie a anului 2023. De asemenea, polițiștii vor avea posibilitatea de să indice tipul de uniformă cu care doresc să fie echipați, respectiv uniforma de serviciu sau uniforma de reprezentare, urmând ca acestora să le fie reținută din suma aferentă normei lunare de echipare, doar contravaloarea tipului de uniformă pe care l-au indicat pentru a fi echipați.

Față de prevederile inițialale ale actului normativ de reglementare în baza căruia polițiștii ar fi avut suspendată plata normei financiare lunare de echipament până în decembrie anul 2024 când  ar fi fost realizată echiparea completă cu noua uniformă, forma propusă de organizația noastră, oferă posibilitatea colegilor noștri de a opta pentru o echipare parțială, fapt ce va determina inclusiv revenirea la plata normei de echipare în bani într-un termen mai scurt.

CONSULTĂ AICI PROIECTUL DE ORDIN PENTRU MODIFICAREA OMAI NR. 183/2021!

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol!

Sindicatul EUROPOL: Modificări în privința normei financiare de echipare

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută