Majorarea de 75% condiționată de acordul șefilor

La data de 09.08.2021 pe site-ul MAI a fost pus în Transparență decizională Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 20/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Acest demers vine ca urmare a modificărilor și completărilor aduse OUG nr. 147/2020 prin Legea nr. 59/2021, ținând cont de următorul context:

-prin OUG nr. 147/2020 a fost instituită posibilitatea acordării de zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, iar prin art. 4 alin. (1) se instituia o derogare de la regula generală menționată mai sus, respectiv că „angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, angajații din penitenciare și personalul din unitățile sanitare publice nu beneficiază de zile libere”;

-ulterior prin modificările și completările aduse OUG nr. 147/2020 prin Legea nr. 59/2021, s-a statuat faptul că angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, angajaţii din penitenciare şi personalul din unităţile sanitare publice beneficiază de zile libere, la cerere, numai cu aprobarea angajatorului, iar familiile monoparentale pot opta fie pentru acordarea de zile libere, fie pentru acordarea majorării drepturilor salariale cuvenite.

Elementul de noutate prevăzut în proiectul de Ordin al ministrului afacerilor interne este reprezentat de faptul că personalul MAI va beneficia de majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare numai în situația în care cererea de acordare a zilelor libere nu a fost aprobată de angajator.

Constatăm și de această dată că transparența și predictibilitatea nu sunt principii după care MAI să se ghideze în calitate de inițiator al proiectului de act normativ, întrucât nu a prevăzut criterii obiective în baza cărora șefii unităților de poliție să poată aproba fie acordarea zilelor libere, fie majorarea salarială de 75% pentru polițiștii părinți, aceștia putând să dispună după bunul plac, în mod discreționar asupra drepturilor noastre legitime, întrucât specialiștii ministerului consideră că respectarea acestora reprezintă doar o opțiune pentru instituție, nu o obligație.

Dacă aveți propuneri sau observații cu privire la proiectul de act normativ sus-menționat vă rugăm să ni le transmiteți pe canalele de comunicare deja cunoscute sau pe adresa de e-mail sindicateuropol@gmail 

CONSULTĂ AICI PROIECTUL DE ORDIN!

CONSULTĂ AICI REFERATUL DE APROBARE!

CONSULTĂ AICI TABELUL COMPARATIV!

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol.

Sindicatul EUROPOL: Majorarea de 75% condiționată de acordul șefilor

Distribuie

Un răspuns

  1. Buna ziua, stiu ca nu este pe subiect… Dar ce se intâmplă cu aducerea la acelasi nivel a soldelor de funcție? ( solda inghetata la nivel 2009 si noile solde de funcție ale noilor angajați ). Pentru aceeasi munca suntem plătiți inegal….mulțumesc

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută