Mai multă transparență la probele de concurs în MAI

Ministerul Afacerilor Interne a pus în transparență decizională proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor umane, prin care urmează  să fie operate modificări și completări asupra Ordinului MAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne.

Principalele modificări aduse sunt:

 • subiectele de concurs, organizat pentru ocuparea posturilor de conducere vacante, se vor redacta cu maxim 6 ore înainte de ora stabilită pentru desfășurarea acestuia (față de termenul prevăzut în prezent, de cel mult 24 de ore); activitatea urmează să se desfășoare în spații special amenajate, situate de regulă în apropierea sălii de concurs;
 • au fost stabilite reguli pentru membrii comisiei, în ceea ce privește semnarea subiectelor (spre neschimbare), precum și a modului în care se deplasează pe timpul elaborării subiectelor și către sala de concurs;
 • s-a prevăzut posibilitatea ca anunţul pentru ocuparea prin concurs a postului vacant să se afişeze și prin avizierele electronice, precum și faptul că documentele afișate prin avizierele electronice și/sau postate pe pagina de internet în procedura de concurs pentru ocuparea postului vacant se mențin afișate și/sau postate 60 de zile după finalizarea acesteia;
 • s-a instituit regula privind constituirea dosarului de recrutare exclusiv în format electronic, documentele necesare urmând să fie depuse la adresa de e-mail a unității organizatoare indicate în anunțul de concurs. Candidatul declarat admis urmează să depună copiile documentelor, care se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat;
 • a fost reevaluată procedura de examinare medicală şi evaluare psihologică de către structurile de specialitate ale MAI pentru candidații la concursul pentru ocuparea postului vacant prin reîncadrare ca poliţist, încadrare directă sau transfer în instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională. Astfel, examinarea medicală şi evaluarea psihologică se vor realiza exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”;
 • în mod corelativ, s-a stabilit ca în dosarul de recrutare, candidații la concursul pentru ocuparea postului vacant prin reîncadrare ca poliţist, încadrare directă sau transfer din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională să depună, în prima etapă, o adeverință eliberată de către medicul de familie, care cuprinde antecedentele medicale personale semnificative și care atestă că starea de sănătate este corespunzătoare postului pentru care candidează, respectiv avizul de specialitate eliberat de către un psiholog atestat de către Colegiul Psihologilor din România, prin care să se ateste cel puțin aptitudinea privind portul și utilizarea armelor și munițiilor supuse autorizării;
 • în cazul probei scrise, administrate în concursul de ocupare a posturilor de execuție vacante, s-a stabilit ca, în funcţie de atribuţiile postului scos la concurs, testul scris să poată cuprinde, în limitele tematicii şi bibliografiei de concurs, şi subiecte prin care se solicită analiza unor situaţii specifice ori identificarea de soluţii la speţele profesionale prezentate sau care cuprind elemente referitoare la capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora, precum și exercitarea controlului decizional;
 • în cazul interviului administrat în concursul de ocupare a posturilor de conducere vacante, s-a instituit obligația analizării de către candidați a unor situaţii specifice ori identificarea de soluţii la speţe profesionale prezentate;
 • s-a prevăzut faptul că funcțiile similare se stabilesc de către inspectoratele generale/similare și unitățile aparatului central al MAI, cu avizul Direcției Generale Management Resurse Umane, prin raportare la coeficient, nivelul ierarhic şi gradul profesional prevăzut.

Având în vedere că Ordinul MAI nr. 140/2016 conține o serie de hibe în ceea ce privește modul de organizare și desfășurare a concursurilor, așteptăm propunerile și sugestiile voastre pe adresa de email sindicateuropol@gmail.com sau direct pe pagina de facebook Sindicat Europol.

VEZI aici PROIECTUL de ORDIN

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Mai multă transparență la probele de concurs în MAI

Distribuie

2 răspunsuri

 1. Credeți voi că s a terminat cu “nepoatele”, “nepoții’ si alți semidocți care vor vrea angajați din sursă externă???
  De ce nu se renunță la mizeria de “interviu structurat pe subiecte profesionale” pentru functiile de conducere din toate structurile subordonate MAI??? Am vazut unii ofițeri superiori, niște agramati notorii, care n aveau nicio treabă cu principiile care guvernează activitatea politistului enuntate de Codul de etică și deontologie al polițistului, care nu absolvisera nicio institutie de invatamant a MAI si se ocupau doar de amantacluri sub santajul functiei si afaceri personale!
  Nu se vrea apropierea de lumea civilizată!

 2. Normal ar fi să nu mai existe încadrări directe în Poliția Română și nici transferuri de la alte structuri. Polițist poți fi doar dacă ai absolvit și promovat cursurile unei școli sau facultăți de poliție. ATÂT!
  De asemenea, polițist ar trebui să fie doar cei din structuri operative, iar restul personal contractual. Polițistul prinde hoți, nu ține evidența becurilor din ipj.

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută