Noi măsuri privind carantinarea și izolarea

După o perioadă îndelungată de haos creat de vidul legislativ în care măsurile de prevenire a răspândirii coronavirusului nu au fost respectate de foarte multe persoane, care, prin comportamentul adoptat, au creat premisa creșterii alarmante a numărului de infectări, conform datelor furnizate de Grupul de Comunicare Srategică, guvernanții au inițiat un act normativ ce stabilește noi reguli privind carantinarea și izolarea persoanelor.

Astfel, la data de 18 iulie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 634, Legea privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic.

În conținutul legii se regăsesc definițiile mai multor termeni și noțiuni de reglementare cum ar fi:

 • carantina persoanelor – măsură de prevenire a răspândirii bolilor infectocontagioase, constând în separarea fizică a persoanelor suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent înalt patogen de alte persoane, în spații special desemnate de către autorități, la domiciliu sau la locația declarată de către persoana carantinată, stabilită prin decizie individuală motivată a direcției de sănătate publică, care va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei carantinate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege;
 • carantina zonală – măsură de prevenire a răspândirii bolilor infectocontagioase, prin care se urmărește separarea fizică a persoanelor și activităților, inclusiv limitarea circulației dintr-un perimetru afectat de o boală infectocontagioasă de perimetrele învecinate, astfel încât să se prevină răspândirea infecției sau contaminării în afara acestui perimetru;
 • izolarea – măsură care constă în separarea fizică a persoanelor afectate de o boală infectocontagioasă sau a persoanelor purtătoare ale agentului înalt patogen chiar dacă acestea nu prezintă semne și simptome sugestive, la domiciliu, la locația declarată de persoana izolată, într-o unitate sanitară sau la o locație alternativă atașată unității sanitare, în vederea monitorizării stării de sănătate și aplicării unui tratament, după caz, măsură instituită în scopul vindecării și reducerii gradului de contagiozitate pe baza consimțământului persoanelor sau, în lipsa acestuia, prin decizia individuală motivată a direcției de sănătate publică, care va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei izolate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege;
 • risc iminent – amenințare imediată sau probabilitatea ridicată de apariție și răspândire a unui agent înalt patogen în populația umană, care poate avea un impact grav asupra sănătății și vieții omenești;
 • contaminare – prezența unui agent înalt patogen pe suprafața corpului uman sau animal, în sau pe un produs preparat pentru consum sau alte obiecte, inclusiv mijloace de transport, ce poate constitui un risc epidemiologic și biologic;
 • informații științifice oficiale – date ce oferă elemente de probă bazate pe metode științifice stabilite și transmise de către instituții internaționale sau naționale, cu atribuții în domeniul sănătății, și acceptate de către Ministerul Sănătății;
 • infectarea – pătrunderea și dezvoltarea sau multiplicarea unui agent infecțios în corpul uman sau animal care poate constitui un risc pentru sănătatea publică; 
 • persoana bolnavă – persoana care suferă de o boală infectocontagioasă având semne și simptome sugestive specifice definiției de caz sau persoana purtătoare a unui agent înalt patogen chiar dacă nu prezintă semne și simptome sugestive la examenul medical clinic obiectiv, dar prezintă un risc epidemiologic și biologic;
 • risc epidemiologic – probabilitatea de apariție a unui eveniment generat de un agent înalt patogen care poate afecta sănătatea grupurilor populaționale, cu posibilitatea răspândirii pe plan local, județean, zonal, național, european sau internațional;
 • risc biologic – probabilitatea apariției unui efect asupra sănătății umane cauzat de răspândirea accidentală sau intenționată a unui agent înalt patogen;
 • persoana suspectă – persoana posibil infectată care provine din zona în care există epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen, pe perioada de incubație, în baza dovezilor științifice, sau persoana care a intrat în contact direct cu o persoană infectată sau cu bunuri contaminate cu agentul înalt patogen, până la trecerea perioadei de incubație sau apariția semnelor sau simptomatologiei clinice sau paraclinice a bolii;
 • organe de control – organele stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare, cu competențe de verificare și de monitorizare a respectării de către autoritățile sau persoanele în cauză a măsurilor dispuse în temeiul prezentei legi, în situațiile de risc epidemiologic și biologic.

Potrivit articolului 7 din lege, carantina persoanelor se instituie pe baza informațiilor științifice oficiale și a definiției de caz, la domiciliul persoanei, la o locație declarată de aceasta sau, după caz, într-un spațiu special desemnat de autorități. Această măsură se dispune asupra a două categorii de persoane suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent înalt patogen, după cum urmează:

persoane care sosesc din zone în care riscul epidemiologic este ridicat, pe baza datelor epidemiologice transmise la nivel național, european și internațional de către organismele competente în domeniu;

persoane care au intrat în contact direct cu cel puțin o persoană confirmată cu o boală infectocontagioasă.

În cazul în care persoanele din categoriile menționate anterior refuză măsura carantinării la domiciliu sau la locația declarată de acestea, precum și atunci când persoanele în cauză încalcă măsura carantinei pe durata acesteia, deși au consimțit-o anterior, medicul sau, după caz, organele de control recomandă, iar reprezentantul direcției de sănătate publică decide carantinarea persoanei în spațiul special desemnat de autorități, dacă aceștia constată riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară.

Medicul sau, după caz, organele de control vor informa de îndată direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, care confirmă sau infirmă, după caz, măsura carantinării persoanei în spațiul special desemnat de autorități, printr-o decizie cu caracter individual.

Decizia va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei carantinate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege.

Decizia se emite în cel mult 8 ore de la informarea făcută de medic sau de organele de control, după caz, și se comunică de îndată persoanei în cauză.

Totodată, actul normativ prevede că în scopul prevenirii răspândirii bolii infectocontagioase, până la comunicarea deciziei direcției de sănătate publică prin care se infirmă măsura carantinei recomandate în spațiul special desemnat de autorități sau, după caz, până la comunicarea hotărârii primei instanțe, persoana în cauză nu poate părăsi domiciliul, locația declarată pentru carantină sau, după caz, spațiul special desemnat de autorități, fără încuviințarea medicului sau a reprezentantului DSP.

În ceea ce privește măsura izolării, aceasta se instituie pentru persoanele bolnave cu semne și simptome sugestive specifice definiției de caz, precum și pentru persoanele purtătoare ale agentului înalt patogen, chiar dacă acestea nu prezintă semne și simptome sugestive.

De asemenea, s-a stabilit că izolarea se instituie cu acordul persoanelor supuse examinării, iar în lipsa acestui acord  medicul sau organele de control informează DSP care confirmă sau infirmă măsura izolării instituită sau recomandată în unitatea sanitară sau o altă locație atașată acesteia – într-o unitate sanitară, sau după caz într-o locație alternativă atașată unității sanitare stabilite, pentru cel mult 48 de ore, în scopul efectuării examinărilor clinice, paraclinice și a evaluărilor biologice.

În situația în care persoanele refuză măsura izolării, medicul sau după caz organele de control, informează DSP, care în termen de 24 de ore va emite o decizie care confirmă sau infirmă măsura, fiind comunicată persoanei în cauză, care poate exercita calea de atac prevăzută de lege, iar până la comunicarea hotărârii primei instanțe de anulare a actului administrativ contestat, persoana în cauză nu poate părăsi locația unde se află izolată fără încuviințarea medicului sau a reprezentantului direcției de sănătate publică

Un element de noutate al legii îl constituie situația minorilor,  față de care, izolarea se instituie după caz la domiciliul aparținătorului ori la locația declarată de către acesta. Aparținătorul minorului este supus măsurii carantinării în situația în care măsura izolării nu i se aplică.

Deși actul normativ reglementează o serie de aspecte în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, nu putem să nu constatăm că polițiștii sunt din nou puși în dificultate în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor de serviciu, aceștia neștiind la acest moment ce rol vor avea în perioadele aferente dispunerii măsurilor restrictive față de persoanele care nu respectă carantinarea sau izolarea, astfel:

-8 ore de la informarea făcută către DSP cu privire la refuzul/încălcarea măsurii carantinării, pentru emiterea unei decizii referitoare la carantinarea recomandată și respectiv 48 de ore în cazul contestării deciziei, timp în care instanța de judecată se poate pronunța asupra legalității măsurii;

-24 de ore de la informarea făcută către DSP în cazul în care persoanele refuză măsura izolării pentru emiterea unei decizii privind izolarea recomandată și respectiv 48 de ore în situația contestării deciziei, timp în care instanța de judecată este obligată să se pronunțe asupra legalității măsurii.

Tragem un semnal de alarmă cu privire la aceste două situații, și solicităm conducerii Poliției Române să dispună măsuri pentru elaborarea unei proceduri clare de lucru pentru a veni în sprijinul colegilor din teritoriu, asigurându-le măsuri concrete și echipamente de protecție corespunzătoare pentru a nu mai fi expuși infectării din cauza unor idei heirupiste ale managerilor care concep din birou, departe de orice risc, modele de procese verbale pentru verificarea persoanelor izolate.

Citește aici conținutul legii.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Noi măsuri privind carantinarea și izolarea

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută

Platforma noastră utilizează cookies strict necesare. Acestea sunt esențiale pentru funcționarea platformei și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre.