H.G. nr. 217/2020 – plata indemnizației de 75%

Astăzi, 21.03.2020, în Monitorul Oficial al României a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 217 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor,  în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

Astfel, am identificat răspunsuri la întrebările adresate de către colegii noștri cu privire la condițiile acordării zilelor libere și respectiv indemnizației de 75% pentru personalul căruia îi sunt opozabile prevederile Legii nr. 19/2020 care nu poate beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităților de învățământ.

Actul normativ prevede numărul de zile libere plătite de care poate beneficia unul dintre părinți, și anume zilele lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada de vacanță.

De asemenea, legiuitorul a stabilit în mod concret condițiile ce trebuie îndeplinite cumulativ de către părinți, pentru a putea beneficia de plata indemnizației de 75%(art.2 alin.1 din Legea nr.19/2020), după cum urmează:

  • au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;
  • locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

În continuare, a fost stabilită modalitatea de acordare a zilelor libere, aceasta constând în cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul. Cererea va fi însoșită de următoarele documente:

  •  o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte din care să rezulte că  că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată
  •  copia certificatului/ certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.

Având în vedere solicitările membrilor noștri referitoare la documentele necesare pentru solicitarea acestui drept, de această dată, în actul normativ a fost prevăzut modelul declarației pe propria răspundere pe care o va completa unul dintre părinți.

În ceea ce privește forma de plată a acestui drept, conform hotărârii, angajatorul va  acorda o indemnizație care se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și al cărei cuantum este de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Este important să nu uităm că rolul acestor acte normative este acela de a oferi alternative părinților de a-și supraveghea copiii, în contextul închiderii unităților de învățământ având în vedere evoluția și răspândirea tot mai alarmantă a virusului CoVid-19.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: H.G. nr. 217/2020 – plata indemnizației de 75%

Distribuie

Un răspuns

  1. Până la urmă, pentru a beneficia de acest drept, trebuie sa facem rapoarte individuale sau se va intocmi o situație centralizată la nivelul fiecărei unități (de genul celor cu sporurile lunare)?

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută

Platforma noastră utilizează cookies strict necesare. Acestea sunt esențiale pentru funcționarea platformei și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre.