Cum vor fi recuperate orele suplimentare

Acutizarea deficitului de personal la nivelul Ministerului Afacerilor Interne cât și la nivelul altor instituții publice sau private a condus la cumularea unui număr exorbitant de ore suplimentare în rândul angajaților, iar în prezent foarte mulți dintre aceștia se află în imposibilitatea de a-și recupera sutele de ore lucrate peste durata normală a programului de lucru în termenul legal.

Situația prestării de activități în afara programului normal de lucru este des întâlnită și la nivelul celorlalte categorii socio-profesionale, motiv pentru care guvernanții au considerat că este oportună modificarea Codului muncii, iar în urma acestui demers la data de 5  octombrie 2021, în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 951 a fost publicată Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Principala modificare a actului normativ se referă la majorarea perioadei în care angajații puteau recupera orele prestate în afara programului normal de lucru pentru definitivarea activităților ce impuneau dispunerea și executarea unor sarcini urgente și care nu suportau amânare, așa cum este și cazul polițiștilor care sunt nevoiți să intervină la sesizările prin 112 după terminarea programului normal de lucru, ori a celor care sunt nevoiți să intervină la cercetări la fața locului din timpul liber, întrucât instituția nu mai are la dispoziție suficientă resursă umană pentru asigurarea continuității serviciului polițienesc.

Astfel, dacă până în prezent munca suplimentară se compensa prin ore libere plătite, în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia, conform noilor reglementări angajații vor putea să beneficieze de recuperarea orelor suplimentare într-un termen de 90 de zile calendaristice.

O altă serie de modificări aduse Legii nr. 53/2003-Codul muncii, cu impact asupra altor categorii profesionale, se referă la:

  • primirea la muncă a unui salariat cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu excepția situațiilor cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor acestora;

Nerespectarea acestei prevederi de către angajator se sancționează cu amendă contravențională al cărei cuantum este cuprins între 10.000 lei și 15.000 lei pentru fiecare persoană identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei.

  • munca subdeclarată, respectiv acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit și evidențiat în statele de plată a salariilor și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităților fiscale.

Nerespectarea acestei prevederi de către angajator se sancționează cu amendă contravențională al cărei cuantum este cuprins între 8000 lei și 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat în această situație, fără a depăși valoarea cumulată de 100.000 lei.

La nivelul unităților teritoriale de poliție din țară, după publicarea noilor reglementări în Monitorul Oficial, mai mulți “manageri profesioniști” au transmis subordonaților faptul că își vor putea recupera orele suplimentare în termen de 90 de zile calendaristice, aspect total eronat, întrucât polițiștilor le sunt aplicabile prevederile OMAI nr. 577/2008 privind programul de lucru al poliţiştilor, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal care statuează faptul că orele prestate suplimentar se compensează prin timp liber corespunzător, în zilele imediat următoare, iar când nu este posibil, șeful unității, în baza unei planificări, acordă zilele de recuperare în următoarele 60 de zile lucrătoare.

Un aspect destul de interesant este reprezentat de comportamentul “bipolar” al anumitor manageri din Poliția Română care până la acest moment susțineau sus și tare că polițiștilor nu li se aplică prevederile Codului muncii în ceea ce privește programul de lucru și că acesta este reglementat prin OMAI nr. 577/2008 și Acordul Colectiv privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special-polițiști din Ministerul Afacerilor Interne, iar la acest moment deja promovează în rândul colegilor noștri noile reglementări sugerând că aceștia își vor putea recupera orele suplimentare în termen de 90 de zile calendaristice.

Concluzionând asupra modificărilor legislative, putem observa cu ușurință faptul că termenul de 90 de zile stabilit în noile reglementări reprezintă perioada maximă de recuperare a orelor lucrate în afara programului normal de lucru, iar termenul de 60 de zile statuat în OMAI nr. 577/2008 nu contravine sub nicio formă  modificărilor aduse Legii nr. 53/2003-Codul muncii.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Cum vor fi recuperate orele suplimentare

Share on facebook
Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *