Cum se va acorda sporul anticorupție pentru polițiști

În urma sesizărilor organizației noastre cu privire la modul deficitar de întocmire a fișelor de post care a condus la neacordarea unei compensații în procent de 12,5% din solda de funcție/salariul de grad/salariul de funcție/salariul de bază personalului militar, polițiștilor, polițiștilor de penitenciare și personalului civil care desfășoară activități privind prevenirea și combaterea corupției în rândul personalului propriu, la nivelul inspectoratelor generale subordonate Ministerului Afacerilor Interne au fost transmise îndrumări cu privire la actualizarea fișelor posturilor pentru personalul de conducere, cât și pentru personalul ce este desemnat consilier de integritate la nivelul instituției.

Astfel, IGPR a solicitat unităților teritoriale subordonate ca acest proces să fie realizat până cel târziu la data de 30.04.2024, așa cum rezultă și din conținutul adresei de mai jos.

Conform prevederilor Ordinului MAI nr. 62/2018, prevenirea corupției reprezintă un ansamblu de măsuri ce au rolul de a reduce incidența faptelor de corupție săvârșite de personalul MAI și de promovare a unui comportament integru de natură a contribui la creșterea încrederii cetățenilor în instituție care se realizează prin intermediul mai multor modalități, astfel:

 1. activități de informare și instruire anticorupție a personalului MAI;
 2. campanii/acțiuni de prevenire a corupției pentru conștientizarea cauzelor și consecințelor implicării în fapte de corupție, adresate personalului MAI și cetățenilor;
 3. managementul riscurilor de corupție;
 4. evaluarea reacției instituționale la corupție;
 5. activități de educație pentru promovarea integrității;
 6. efectuarea testelor de integritate.

La nivelul fiecărei unități teritoriale de poliție, activitatea de prevenire a corupției și de asigurare a integrității în rândul angajaților se realizează atât de către personal cu funcție de conducere cât și de către consilierul de integritate.

Responsabilitățile personalului de conducere din MAI pentru prevenirea faptelor de corupție

 1. asigură participarea personalului din subordine la activitățile de informare și de instruire anticorupție organizate de DGA;
 2. sprijină personalul specializat al DGA în organizarea și implementarea campaniilor și acțiunilor de prevenire a corupției;
 3. asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul MAI, a Strategiei naționale anticorupție;
 4. asigură managementul riscurilor de corupție și aplică măsurile de prevenire și control al riscurilor la corupție;
 5. solicită sprijinul DGA cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupție din domeniul de competență;
 6. sprijină personalul specializat al DGA în realizarea vizitelor de evaluare privind reacția instituțională la incidentele de integritate;
 7. furnizează DGA documente referitoare la organizarea și funcționarea structurii, precum și alte date necesare pentru pregătirea activităților de prevenire a faptelor de corupție;
 8. asigură postarea la avizier, în locuri vizibile (birouri destinate relațiilor cu publicul/primirii în audiență, săli de așteptare, suprafața exterioară a clădirilor etc.), precum și pe prima pagină a site-urilor proprii de internet și intranet a mesajelor sau materialelor anticorupție puse la dispoziție de către DGA.

Atribuțiile consilierului de integritate desemnat prin dispoziție/ordin a/al conducătorului structurii MAI din care face parte

 1. asigură diseminarea materialelor transmise de către DGA cu privire la activitatea de prevenire și combatere a corupției din MAI;
 2. ține evidența nominală a personalului care participă la activitățile de informare și de instruire anticorupție organizate de către DGA;
 3. propune șefului structurii organizarea și desfășurarea unor activități de instruire realizate de către personalul specializat al DGA;
 4. asigură secretariatul grupului de lucru pentru prevenirea corupției, constituit în conformitate cu procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție în cadrul structurilor MAI;
 5. sprijină personalul DGA în realizarea activităților de monitorizare, reevaluare a riscurilor ori de realizare a evaluărilor privind reacția instituțională la incidentele de integritate.

După cum puteți observa, atât polițiștii cu funcții de conducere, inclusiv șefii posturilor de poliție, cât și consilierii de integritate desemnați la nivelul unităților teritoriale de poliție, trebuiau să beneficieze încă din anul 2018 de o compensație de 12,5% din salariul de funcție, însă, din culpa șefilor și a unor intervenții pe fișele de post cadru elaborate de către Direcția de Ordine Publică, aceste prevederi referitoare la activitățile de prevenire a corupției nu au fost preluate în fișele de post.

Relevanță la acest moment prezintă intenția Ministerului Afacerilor Interne de a rectifica această eroare a unor ”manageri profesioniști”, ca urmare a demersurilor efectuate de către organizațiile sindicale în privința acționării în instanță a instituției pentru recuperarea drepturilor salariale de care colegii noștri au fost vitregiți în mod injust.

Astfel, în urma discuțiilor purtate la nivelul MAI, au fost efectuate demersuri pentru modificarea normelor de aplicare a acestui drept salarial, iar în data de 30.05.2024 au fost stabilite inclusiv modalități de identificare a posturilor ce urmează a beneficia de compensația de 12,5 %.

Conform actului de reglementare, care va intra în vigoare începând cu data de 01.06.2024, se are în vedere ca beneficiarii să aibă atribuții, conform postului ocupat, de prevenire a actelor de corupție ori care desfășoară efectiv activități de urmărire penală în acest segment sub îndrumarea unităților de parchet competente.

Întregul proces se va derula pe parcursul a două perioade de timp determinate, astfel:

 • în 45 de zile va fi realizată procedura de identificare a funcțiilor existente la nivelul unităților teritoriale de poliție care ar putea beneficia de compensația de 12,5 %;
 • după identificarea funcțiilor, în termen de 30 de zile, acestea vor fi analizate de către o comisie de specialiști din domenii precum resurse umane, informații și protecției internă și anticorupție care va emite concluzii cu privire la acordarea compensației de 12,5 % din salariul de funcție.

Este important de reținut faptul că această compensație va fi pusă în plată numai după ce comisia formată din specialiști va emite concluziile referitoare la eligibilitatea acordării acesteia.

Dincolo de aprecierea pe care o manifestăm pentru acest demers al MAI ce vine să remedieze disfuncționalitățile ce au generat neacordarea unor drepturi, cu scopul de a promova principiul integrității profesionale, ne vom concentra atenția exclusiv către acțiunile din justiție al căror scop este recuperarea sumelor aferente procentului de 12,5 % pentru colegii noștri pe ultimii 3 ani, de care nu au putut beneficia din cauza indolenței unor ipochimeni care au ajuns, din câte se pare, în funcții de conducere în mod conjunctural, întrucât abilitățile manageriale defectuoase nu îi recomandă să ocupe astfel de posturi.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Cum se va acorda sporul anticorupție pentru polițiști

Distribuie

Un răspuns

 1. in actiune trebuie sa cereti recunoasterea dreptului de la data nasterii lui si acordarea sumelor pe ultimii 3 ani calculate de la data deschiderii actiunii. In varianta aceasta vor beneficia de actualizarea pensiei sau de calcului pensiei majorat cu 12,5% cei care si-au ales/isi aleg o perioada de calcul incepand cu anul 2018.

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută

Platforma noastră utilizează cookies strict necesare. Acestea sunt esențiale pentru funcționarea platformei și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre.