Cum primesc și soluționează polițiștii petițiile

Așa cum bine cunoașteți, începând cu data de 28.03.2020 a intrat în vigoare Ordinul MAI nr. 33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor InterneAcest act normativ a înlocuit Ordinul MAI nr190/2004 privind organizarea și desfășurarea activității de primire, evidență, examinare și soluționare a petițiilor, precum și de primire a cetățenilor în audiență, în structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Modificările au vizat o reglementare mai clară a diverselor situații care se pot ivi în cadrul activității de relații cu publicul, la nivelul tuturor structurilor MAI, printre care amintim:

 • simplificarea unor circuite de repartizare și soluționare a petițiilor;
 • stabilirea clară a unor reguli de primire a petițiilor, în raport de modalitățile alese de petenți și de înregistrare a acestora, exclusiv la compartimentele pentru relații cu publicul;
 • stabilirea clară a unor competențe de soluționare a petițiilor;
 • stabilirea persoanelor abilitate să semneze răspunsurile către petenți (fie conducătorul instituției, fie împuterniciții acestuia, conform art.13 din O.G. nr.27/2002) sau a regulilor de identificare a acestor persoane, și a celor abilitate să aprobe primirea în audiență;
 • clarificarea modului de evidență, clasare și arhivare a petițiilor la nivelul compartimentelor pentru relații cu publicul;
 • stabilirea unor reguli adecvate de analiză a activităților de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor, respectiv de urmărire a respectării termenelor de soluționare prevăzute de lege;
 • delimitarea petițiilor de acele cereri, reclamații, sesizări sau propuneri a căror procedură de soluționare este prevăzută în reglementări speciale.

În vechiul act normativ, spre deosebire de prevederile OMAI nr. 33/2020, erau prevăzute situațiile în care petițiile puteau fi clasate în mod direct, respectiv:

 • din conținutul acestora ori din verificările efectuate în instituții medicale de specialitate rezulta că petentul  suferea de afecțiuni psihice de natură să-i afecteze discernămîntul;
 • conțineau afirmații în mod vădit nereale sau care nu necesitau a fi verificate;
 • cuprindeau cereri contrare prevederilor legale ori se refereau la probleme deja soluționate fără a face trimitere la fapte sau dovezi noi.

Or această lipsă de predictibilitate din partea inițiatorului noilor reglementări a creat premisa conform căreia polițiștii sunt nevoiți să efectueze verificări și în aceste situații, resursele umane și logistice ale instituției, și așa destul de precare, fiind angrenate în activități de verificare ale unor aspecte inexistente, totodată lipsind cadrul legal care să permită clasarea a unor astfel de petiții.

Având în vedere că la nivelul MAI a fost pus în transparență decizională Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea art. 6 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne, am procedat la depunerea amendamentelor primite din partea colegilor noștri, pentru ca reprezentanții ministerului să ia act de existența acestor neajunsuri pentru a putea veni în sprijinul real al celor ce se ocupă de soluționarea petițiilor și sesizărilor primite de la cetățeni.

Modificările propuse de Ministerul Afacerilor Interne se referă necesitatea utilizării unor formulare online pentru primirea petițiilor, ca o alternativă la adresele de poștă electronică utilizate în prezent de structurile subordonate, sens în care după intrarea în vigoare a proiectului de ordin petițiile adresate structurilor MAI se pot primi la punctele de primire stabilite de conducătorul structurii, prin dispoziţie/ordin, precum şi prin intermediul adresei de poştă electronică sau al formularului online, afișate pe site-ul propriu, iar dacă va fi cazul pot fi stabilite și puncte de primire pe domenii de activitate gestionate.

În ceea ce privește modificările propuse de către organizația noastră, acestea fac obiectul modului de soluționare a petițiilor, iar cu această ocazie am dorit să venim în sprijinul colegilor noștri din teritoriu care la acest moment, în lipsa unor prevederi explicite adoptate în cuprinsul Ordinului MAI nr. 33/2020, sunt nevoiți să efectueze verificări în foarte multe sesizări care exced prevederilor legale în vigoare sau care au ca obiect situații ce țin inclusiv de domeniul științifico-fantasticului, cum ar fi: “existența extratereștrilor”, “teleportarea în alte dimensiuni”, “sustragerea corpurilor cerești” etc.

CONSULTĂ AICI REFERATUL DE APROBARE A PROIECTULUI DE ORDIN!

CONSULTĂ AICI PROIECTUL DE MODIFICARE A OMAI NR. 33/2020!

CONSULTĂ AICI TABELUL COMPARATIV AL MODIFICĂRILOR!

CONSULTĂ AICI PROPUNERILE SINDICATULUI EUROPOL PRIVIND MODIFICAREA OMAI NR. 33/2002!

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Cum primesc și soluționează polițiștii petițiile

Distribuie

2 răspunsuri

 1. Întrebare: Care este structura sau instituția la care se pot face sesizări cu privire la discernământul(sănătatea mentala) a angajaților M.A.I.?
  Menționez că, in luna martie 2021, am formulat o solicitare in acest sens DSG-MAI și până la data curenta nu am primit un răspuns coerent și argumentat legal.
  Pot oferi numărul de înregistrare și date personale pentru verificări.

 2. În prezent, sunt structuri de poliție blocate cu petițiile sau plângerile penale ale unor persoane cu probleme psihice diagnosticate sau nediagnosticate, dar evidente.
  Astfel de persoane trimit câte o petiție, prin care sesizează tot felul de elucubrații sau fapte închipuite, zilnic sau la un interval de două, trei zile, de ani de zile, practic, aceasta este principala lor preocupare.

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută