Cum pot deconta polițiștii cheltuielile de transport

După cum v-am anunțat în comunicatul anterior, în urma intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern nr.  1198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, prevederile HG 1292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor au fost abrogate.

Conform noului HG,  în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Ministerul Afacerilor Interne va trebui să emită norme metodologice de aplicare, astfel că la acest moment vă putem prezenta Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport, pe teritoriul național, ale personalului Ministerului Afacerilor Interne ce a fost transmis unităților teritoriale de poliție în vedere fundamentării unor propuneri sau observații până în data de 07.11.2022.

Așa cum v-am precizat anterior, beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu sau reședință la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu sau reședință, în limita a 70 km, întregul personal al MAI, inclusiv personalul civil care se află într-una din următoarele situații:

 • au fost numiți în prima funcție într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință;
 • au fost mutați în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință;
 • au fost detașați sau împuterniciți să îndeplinească funcții într-o altă unitate decât cea din care fac parte, situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință;
 • au fost transferați/chemați/rechemați în activitate într-o altă localitate decât cea de domiciliu ori de reședință;
 • sunt detașați în afara instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională într-o altă localitate decât cea de domiciliu ori de reședință;
 • sunt puși la dispoziție, potrivit legii, într-o altă localitate decât cea de domiciliu ori de reședință.

Pentru a beneficia de contravaloarea transportului sub forma unei sume forfetare lunare aferentă deplasării zilnice de la domiciliu sau reședință la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu sau reședință, în limita a 70 de km, personalul MAI va trebui să îndeplinească în mod cumulativ următoarele cerințe:

 • solicitantul sau, după caz, soția/soțul nu deține locuință proprietate personală în localitatea în care își are locul de muncă;
 • solicitantul sau, după caz, soția/soțul nu beneficiază de compensația lunară pentru chirie;
 • solicitantul sau, după caz, soția/soțul nu beneficiază de compensația lunară pentru chirie în vederea achitării ratei lunare sau a unei fracțiuni din rata lunară aferentă unui credit ipotecar/imobiliar;
 • unitatea în care este încadrat solicitantul nu are posibilitatea să îi asigure o locuință în localitatea în care își are locul de muncă;
 • solicitantul sau, după caz, soția/soțul nu are atribuită, prin contract de închiriere cu plata subvenționată a chiriei, o locuință din fondul locativ de stat în localitatea în care își are locul de muncă;
 • distanța dintre domiciliu sau reședință și locul de muncă a personalului solicitant nu este mai mare de 70 de km.

Un element de noutate este reprezentat de introducerea posibilității de acordare a sumelor forfetare personalului MAI a căror adresă de domiciliu sau reședință se află la o distanță mai mare de 70 de km față de locul de muncă, astfel:

 • pentru deplasarea săptămânală de la domiciliu sau reședință la locul de muncă și de la locul de muncă sau reședință, pe o distanță cuprinsă între 71 și 300 km,
 • pentru deplasarea bilunară de la domiciliu sau reședință la locul de muncă și invers, pe o distanță mai mare de 301 km. cererea prev la alin. 1 se va completa cu următoarele elemente:

În vederea acordării sumelor forfetare în aceste două situații, personalul solicitant va menționa în cerere următoarele elemente:

 • motivul deplasării de la domiciliu sau reședință la locul de muncă și invers;
 • dacă soția/soțul beneficiază de prevederile are. 9 alin. 1 lit. i) sau j) din HG nr. 1198/2022, în situația în care aceasta/acesta este angajată/angajat al unei structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.

De asemenea, în situația în care personalul MAI este nevoit să se deplaseze în alte localități decât cea de domiciliu sau reședință, la spitale, sanatorii, centre de refacere a capacității de efort sau similare, în vederea internării, recuperării sau stabilirii situației medico-militare, decontarea cheltuielilor de transport se face pe baza raportului celui în cauză, aprobat de șeful unității, la care se anexează biletul de trimitere sau de internare, documentele justificative privind cheltuielile de transport. În cazuri de urgențe medico-chirurgicale, decontarea eventualelor cheltuieli de transport se realizează în baza documentelor justificative eliberate de unitatea medicală la care a avut loc deplasarea.

Referitor la decontarea transportului pentru efectuarea concediului de odihnă, precizăm că, în conformitate cu prevederile proiectului de act normativ, personalul MAI care a beneficiat de acest drept anterior intrării în vigoare a HG nr. 1198/2022 are dreptul, în condițiile prevăzute în ordinul de ministru, la diferența dintre cuantumul sumei forfetare ce reprezintă un procent de 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (637,5 lei) și sumele decontate anterior.

După cum puteți constata, colegii noștri care s-au mutat de la o unitate la alta, la cerere, întrucât nu au putut ”să acționeze telefonul potrivit” pentru a putea fi mutați în interesul serviciului, sunt vitregiți în continuare de posibilitatea decontării cheltuielilor de transport de la localitatea de domiciliu sau reședință către locul de muncă și invers, în ciuda faptului că la rândul lor nu dețin locuințe proprietate personală.

În acest sens, așteptăm propunerile și sugestiile voastre pe adresa de e-mail sindicateuropol@gmail.com pentru a le transmite Ministerului Afacerilor Interne.

CONSULTĂ AICI PROIECTUL OMAI PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT!

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Cum pot deconta polițiștii cheltuielile de transport

Distribuie

5 răspunsuri

 1. Referitor la naveta, normal este sa se calculeze la pretul combustibilului din luna respectiva. Pe langa asta, modul cum se calculeaza suma forfetara este de noaptea mintii. Un politist care face naveta 59 km , va lua aceeasi suma cu alt politist care face naveta 41 km. Cel care face naveta 59 km , mai pune bani din buzunarul propriu, in timp ce celalalt ramane cu bani.
  Dar ce facem daca pretul combustibilului creste?

 2. In continuare, cel care face naveta 61 de km se incadreaza la alta suma forfetara. Pentru o diferenta de doar 2 km va lua in jur de 250 de lei in plus , fata de cel care face naveta 59 km.
  Corect este sa se calculeze distanta de la domiciliul la sediul unitatii x 7.5 l%.

 3. Din lămuririle de mai sus nu rezultă dacă cei care nu au beneficiat de decontarea contravalorii transportului pentru CO pe anul în curs, pot solicita decontarea , respectiv suma forfetară echivalentă a procentului de 25 % din salariul minim brut pe economie.

 4. Primele doua comentarii ne arata cat de mult ne meritam soarta. Pana acum nu lua niciunul nimic, iar acum deja va deranjeaza ca celalalt ramane cu bani… caractere

 5. Este normal sa nu deconteze naveta pentru o persoana mutată in interesul serviciului in luna a 11 -a cu motivația ca nu sunt norme de aplicare pentru noua lege și cea veche e abrogata? Iar de la S.R.U am înțeles ca nici din urma nu vor da.

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută