Cum pot promova polițiștii în funcție

Așa cum v-am informat anterior, conform adresei DMRU cu nr. 45017/16.11.2020, șefii unităților de poliție sunt informați cu privire la faptul că Ministerul Afacerilor Interne a primit fonduri pentru a-și respecta obligația legală de promovare în funcție a personalului, ca urmare adoptării OUG 135/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.

În concret, toți polițiștii și personalul contractual din cadrul unităților de poliție din țară care ocupă funcții de execuție superioare și sunt plătiți pe funcții inferioare, au dreptul să fie promovați dacă îndeplinesc condițiile art. 22 alin. (4) din Legea 360/2002 privind Statutul polițistului, respectiv ale HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Conform art. 22 alin. 4 din  Legea 360/2002 ”polițiștii se încadrează în funcții de execuție prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 3 trepte față de cele pe care le au”, polițiștii trebuie să fie încadrați pe funcții, aceasta activitate reprezentând o obligație șefilor nemijlociți, sens în care aceștia vor trebui să formuleze propuneri scrise în acest sens către șeful unității în a cărei responsabilitate cade emiterea de acte administrative privind numirea acestora  în funcții superioare de execuție.

Având în vedere sesizările colegilor noștri din teritoriu, conform cărora au existat situații în care mai mulți șefi de inspectorate au refuzat promovarea în funcție a polițiștilor cu funcții de execuție, sub pretextul că șefii nemijlociți ai acestora nu au descris în mod corespunzător activitatea profesională a polițiștilor, astfel încât domniile lor să “constate” din birou care este cu adevărat volumul de muncă și meritele polițiștilor în vederea promovării, am venit în sprijinul colegilor noștri cu un exemplu al unei Note de fundamentare privind promovarea în funcție.

Precizăm că modelul prezentat conține, într-o foarte mare proporție, activitatea desfășurată zilnic de către polițiștii operativi, astfel încât  măcar pe această cale să afle și anumiți inspectori șefi care este specificul unei zile de lucru a unui polițist, pentru a nu mai fi “străini” de eforturile și volumul imens de activități pe care un polițist din stradă îl desfășoară zilnic, conform fișei postului.

Forma și conținutul Notei de fundamentare, prin raportare la activitățile polițienești, sunt specifice structurilor de ordine publică și rutieră, activitățile profesionale putând să difere de modul în care sunt concepute fișele postului, precum și de tipologia structurilor sau armelor unde sunt încadrați colegii noștrii, în acest caz modelul putând fi aplicat inclusiv pentru promovarea polițiștilor din cadrul IGPF sau IGI, însă cu adaptarea capitolului destinat rezultatelor profesionale.

 

 

DESCARCĂ AICI MODELUL NOTEI DE FUNDAMENTARE

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Cum pot promova polițiștii în funcție

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută