Cum pot beneficia polițiștii de compensația pentru chirie

In perioada imediat următoare, atât polițiștii încadrați din sursă externă, cât și colegii absolvenți ai școlilor de agenți de poliție sau ai academiei vor intra în sistemul polițienesc unde vor fi primiți trebuie să își cunoască drepturile.
De aceea, în această perioadă de acalmie sindicală, în care sindicatele punctează cea mai importantă activitate de peste an a mișcării sindicale din MAI, respectiv împărțirea de cadouri membrilor constând în portocale și ciocolată „Africana”, vom încerca să aducem în prim plan principalele drepturi ale polițiștilor.

După cum bine știm, izvorul dreptului referitor la compensația de chirie își are natura în cuprinsul prevederilor art. 31 alin. (1) şi alin. (11) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. Polițiștii au dreptul la o compensaţie lunară pentru chirie, calculată în raport cu salariul de bază corespunzător lunii pentru care se cuvine acest drept, în cuantum de:
a) 50% din salariul de bază, dacă locuiesc în municipii, staţiuni turistice ori balneare sau în localităţi cu situaţii deosebite;
b) 40% din salariul de bază, dacă locuiesc în alte localităţi decât cele prevăzute la lit. a).

Este important de precizat că avem două situații distincte cu privire la contextul în care polițiștii pot beneficia de compensația de chirie, respectiv situația în care sunt mutați în altă localitate decât cea de domiciliu sau sunt mutați în aceeași localitate de domiciliu, potrivit HG 284/2005.

Pentru prima situație, polițiștii numiți în prima funcţie sau mutați în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) nu efectuează naveta la şi de la locul de muncă din/în localitatea de domiciliu;
b) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu deţine locuinţă proprietate personală în localitatea în care a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului;
c) unitatea de poliţie în care poliţistul este încadrat nu are posibilitatea să îi asigure acestuia şi, după caz, membrilor familiei sale spaţiu de locuit corespunzător;
d) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu are atribuită, prin contract de închiriere, o locuinţă din fondul locativ de stat în localitatea unde a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului;
e) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia are un contract de închiriere, altul decât cel prevăzut la lit. d), încheiat şi înregistrat la administraţia financiară în condiţiile legii;
f) şi-a stabilit reşedinţa în localitatea în care a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului, la adresa locuinţei închiriate potrivit lit. e).

Pentru a doua situație, polițiștii  numiți în prima funcţie sau mutați în interesul serviciului în localitatea în care îşi au domiciliul beneficiază de compensaţie lunară pentru chirie dacă îndeplinec cumulativ următoarele cerinţe:
a) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu deţine locuinţă proprietate personală în localitatea de domiciliu;
b) unitatea de poliţie în care poliţistul este încadrat nu are posibilitatea să îi asigure acestuia şi, după caz, membrilor familiei sale spaţiu de locuit corespunzător;
c) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu are atribuită, prin contract de închiriere, o locuinţă din fondul locativ de stat în localitatea de domiciliu;
d) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia are un contract de închiriere, altul decât cel prevăzut la lit. c), încheiat şi înregistrat la administraţia financiară în condiţiile legii;
e) poliţistul şi-a stabilit reşedinţa sau domiciliul la adresa locuinţei închiriate potrivit lit. d);
f) în urma efectuării anchetei sociale se constată că poliţistul se află într-un caz justificat de a beneficia de compensaţie pentru chirie.

Pentru a beneficia de acest drept, polițiștii trebuie să  solicite prin raport scris, şefului unităţii de poliţie în care sunt încadraţi, înregistrat la secretariatul unităţii şi va conţine, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

a) numărul şi data ordinului de mutare în interesul serviciului sau, după caz, ale ordinului de numire ca urmare a absolvirii instituţiei de învăţământ ori chemării/rechemării în activitate;
b) date privind situaţia familială a poliţistului în cauză: starea civilă, numărul copiilor şi al altor persoane aflate în întreţinerea poliţistului, domiciliul;
c) adresa la care şi-a stabilit reşedinţa sau, după caz, domiciliul, în localitatea în care a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului, anexând copia contractului de închiriere înregistrat la administraţia financiară, precum şi copia actului de identitate;
d) dacă în localitatea în care a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului are atribuită locuinţă de serviciu, de intervenţie ori din fondul locativ de stat;
e) dacă poliţistul sau, după caz, soţia/soţul deţine locuinţă proprietate personală în localitatea în care a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului;
f) dacă soţia/soţul este poliţist sau cadru militar în activitate, denumirea unităţii/indicativul structurii militare în care este încadrată/încadrat şi localitatea/garnizoana de dislocare;
g) dacă efectuează naveta în localitatea în care îşi are domiciliul, pentru poliţiştii prevăzuţi la art. 2;
h) angajamentul de a raporta în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situaţiei, orice schimbare intervenită, de natură să modifice condiţiile care au stat la baza acordării compensaţiei lunare pentru chirie;
i) orice alte date pe care poliţistul le consideră necesare;
j) declaraţia pe propria răspundere că datele prezentate în raport sunt reale, precum şi angajamentul de a restitui în condiţiile legii sumele încasate fără temei legal, în cazul constatării că datele înscrise nu sunt reale.

În afara acestor situații, dacă poliţiştii care beneficiază de acest drept îşi stabilesc ulterior domiciliul în localitatea în care își are sediul unitatea, au dreptul la compensaţie lunară pentru chirie.
În situaţia în care atât soţul, cât şi soţia sunt poliţişti, având dreptul la compensaţie lunară pentru chirie potrivit prezentei hotărâri, şi locuiesc împreună, se acordă o singură compensaţie lunară pentru chirie celui/celei cu salariul de bază mai mare.
În situaţia în care poliţiştii, soţ şi soţie, locuiesc la adrese diferite, fiind despărţiţi în fapt, fiecare dintre aceştia beneficiază de compensaţie pentru chirie.

Pentru a beneficia de compensaţia pentru chirie, poliţiştii  trebuie să anexeze la raport copia contractului de închiriere
Compensaţia lunară pentru chirie se acordă şi poliţiştilor care se află în următoarele situaţii:
a) iniţial au deţinut locuinţe din fondul locativ de stat, iar ulterior, în baza unor hotărâri judecătoreşti de divorţ definitive şi irevocabile, au pierdut beneficiul folosinţei acestor locuinţe;
b) au primit locuinţe din fondul locativ de stat şi, ulterior, acestea au fost redobândite de proprietarii de drept în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile;
c) au fost încadraţi sau au redobândit calitatea de poliţist;
d) sunt detaşaţi pentru a îndeplini funcţii în afara Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Compensaţia lunară pentru chirie se plăteşte în continuare poliţiştilor care:
a) sunt trimişi în străinătate pentru îndeplinirea/executarea misiunilor în cadrul forţelor de menţinere a păcii sub egida O.N.U., NATO sau a altor organisme internaţionale;
b) sunt trimişi la studii, cursuri, stagii de practică, de specializare, de perfecţionare şi alte forme de pregătire în străinătate, cu durata de până la 2 ani inclusiv;
c) sunt puşi la dispoziţie potrivit legii;
d) sunt mutaţi în altă unitate de poliţie situată în aceeaşi localitate în care au fost numiţi în prima funcţie sau mutaţi iniţial în interesul serviciului.

Poliţiştii numiţi în prima funcţie sau mutaţi în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul, care ulterior îşi stabilesc domiciliul în noua localitate, au dreptul la compensaţie lunară pentru chirie.
În situaţia în care atât soţul, cât şi soţia sunt poliţişti, având dreptul la compensaţie lunară pentru chirie potrivit prezentei hotărâri, şi locuiesc împreună, se acordă o singură compensaţie lunară pentru chirie celui/celei cu salariul de bază mai mare.

În situaţia în care poliţiştii, soţ şi soţie, locuiesc la adrese diferite, fiind despărţiţi în fapt, fiecare dintre aceştia beneficiază de compensaţie pentru chirie
Pentru a beneficia de compensaţia pentru chirie, poliţiştii  trebuie să anexeze la raport copia contractului de închiriere

Compensaţia lunară pentru chirie se acordă şi poliţiştilor care se află în următoarele situaţii:
a) iniţial au deţinut locuinţe din fondul locativ de stat, iar ulterior, în baza unor hotărâri judecătoreşti de divorţ definitive şi irevocabile, au pierdut beneficiul folosinţei acestor locuinţe;
b) au primit locuinţe din fondul locativ de stat şi, ulterior, acestea au fost redobândite de proprietarii de drept în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile;
c) au fost încadraţi sau au redobândit calitatea de poliţist;
d) sunt detaşaţi pentru a îndeplini funcţii în afara Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Compensaţia lunară pentru chirie, se plăteşte în continuare poliţiştilor care:
a) sunt trimişi în străinătate pentru îndeplinirea/executarea misiunilor în cadrul forţelor de menţinere a păcii sub egida O.N.U., NATO sau a altor organisme internaţionale;
b) sunt trimişi la studii, cursuri, stagii de practică, de specializare, de perfecţionare şi alte forme de pregătire în străinătate, cu durata de până la 2 ani inclusiv;
c) sunt puşi la dispoziţie potrivit legii;
d) sunt mutaţi în altă unitate de poliţie situată în aceeaşi localitate în care au fost numiţi în prima funcţie sau mutaţi iniţial în interesul serviciului.

Referitor la acest drept, încă persistă discriminarea între sumele primite de agenți și ofițeri, în condițiile în care prețurile pieței nu fac distincție între steluțe și trese.

De-a lungul timpului am asistat la o serie de inadvertențe și abuzuri în ceea ce privește acordarea acestui drept, de aceea nu ezitați să ne contactați în situația în care întâmpinați dificultăți în obținerea acestui drept.

Viitorul ne aparține

Echipa Sindicatului EUROPOL

Sindicatul EUROPOL: Cum pot beneficia polițiștii de compensația pentru chirie

Distribuie

150 de răspunsuri

 1. Ce se întâmplă în următoarea situație:
  La absolvire am fost repartizat în localitatea de domiciliu al părinților mei. Ulterior, după 9 ani m-am căsătorit și actualmente fac naveta de la 50 de km, din localitatea unde mi-am cumpărat o locuință, în localitatea unde lucrez si unde domiciliază părinții mei. Mi s-a refuzat dreptul banilor de navetă deoarece părinții au locuință în localitatea unde își are sediul instituția unde lucrez. Este legal cele invocate de către ei?

  1. Daca veti studia atent continutul comunicatului, veti constata ca motivul invocat de IPJ pentru neacordarea compensatiei, respectiv faptul ca parintii dvs. au proprietate in localitatea in care va desfasurati activitatea, nu se regaseste in cuprinsul prevederilor legale. Va stam la dispozitie sa ne ocupam in particular de situatia dvs.

   1. Bună ziua! Dacă eu la data numirii un prima functie am beneficiat de chirie apoi am renuntat si mi am luat locuința proprietate personală, apoi am vândut o, mai pot beneficia de indemnizație de chirie?

    1. Prevederile HG-ului si a Ordinului emis in executarea actului normativ nu conditioneaza de detinerea anetrioara a unei locuinte. Ci doar ca la momentul depunerii solicitarii de acordare a compensatiei de chriei sa nu aveti in proprietate un imobil cu destinatia de locuinta pe raza localitatii unde isi are sediul unitatea.

     1. Vă salut in aceeasi situatie sunt si eu doar ca eu sunt subofițer jandarm și nu știu dacă diferă normele de aplicare iar cel de la RU mi-au spus că nu ma mai incadrez ca am deținut proprietate.
      Vă rog dacă puteți sa ma ajutati

 2. Se acorda compensație de chirie celor care au susținut in 2011 acel examen ? Eu am venit in 2009 la cerere , iar in 2011 am susținut acel examen și am fost numit in funcție , se naște astfel dreptul la compensație de chirie ? Exista vreun precedent ? Sau de naveta , deoarece fac naveta de la 50 de km de localitatea unde îmi desfășori activitatea?

  1. Daca ultima modificare a raporturilor de serviciu a avut loc in interes de serviciu, atunci sunteti indreptatit sa beneficiati de compensatia de chirie.

  2. Am o garsoniera 20mp pe numele meu primita donație de la părinți în localitatea în care am fost numit în prima funcție, pot cere compensație la chirie deoarece nu este un imobil corespunzător pt o familie din punctul meu de vedere. Sau ce ma sfătuiți sa fac cu ea dacă o înstrăineze și ulterior cer

 3. Vă salut, am fost numit în prima functie în cadrul DGPMB pe urma m am mutat la cerere la Ipj B-N, Pol Mun Bistrița. După aprox 3 ani am fost mutat în interesul serviciului la S Criminalistic care are sediul tot în Mun Bistrița. Sunt îndreptățit sa primesc compensație de chirie sau nu? Mulțumesc 🙂

  1. Indepliniti conditiile prevazute de lege pentru a beneficia de compensatia de chirie. Daca intampinati dificultati, nu ezitati sa ne contactati.

 4. Pentru cei care au locuinte ANL inchiriate de la primarii si care platesc o chirie de 250 lei pe luna, se poate acorda chiria ?

 5. Buna ziua,

  Vă adresez rugămintea de a-mi comunica dacă un polițist aflat în speța menționată mai jos poate beneficia de compensație pentru chirie?
  – a fost mutat, la cerere, într-o altă localitatea decât cea de domiciliu, și astfel nu a putut beneficia de chirie;
  – ulterior s-a mutat, în interesul serviciului, în cadrul aceleiași localități (în care a fost mutat la cerere inițial), la o altă armă, de la Poliția de Frontieră la Poliția Română.
  În situația unui răspuns pozitiv, vă rog să-mi comunicați baza legală sau dacă există un punct de vedere oficial de la M.A.I. care să susțină acordarea compensației pentru chirie în acest caz.

  1. Asa cum se mentioneaza in material, daca indepliniti conditiile prevăzute, puteti beneficia. Cadrul legal il regasiti in text.

 6. Buna ziua! In anul 2009 am fost numit in functie in jud Iasi, beneficiind de compensatie de chirie, iar in anul 2010 am fost mutat la cerere in mun. Iasi pierzand acest drept. Ulterior in anul 2016 am fost mutat in interes de serviciu la o alta arma a MAI . Intrebarea mea catre dumneavoastra este , daca beneficiez de compensatie de chirie , care e cadrul legal care reglementeaza acest aspect!? Mentionez faptul ca am domiciliul stabil in alt judet .

  1. Asa cum se prevede in material, exista doua conditii pe care trebuie sa le indepliniti pentru a beneficia de compensatia de chirie. Respectiv, mutarea sa fie efectuata in interes de serviciu, si sa nu aveti proprietate pe raza localitatii unde isi are sediu unitatea.

 7. Revenind la postarea anterioara , desi ultima numire a fost in interes de serviciu si nu detin proprietate pe raza localitatii unde efectuez serviciu, indeplinind toate conditiile art. 2 din HG 284/2005 , se ridica problema faptului ca anterior numirii in interes de serviciu, am fost numit la cerere in aceiasi localitate , iar din cauza acestui fapt nu mi se poate acorda compensatie de chirie, interpretandu-se faptul ca se ia in considerare ca am fost mutat la cerere anterior mutarii in interes de serviciu in aceiasi localitate, anuland astfel dreptul la compensatiea de chirie din prezent si ca doar in cazul in care as fi numit in interes de serviciu intr-o alta localitate decat cea in care am fost numit la cerere as mai putea beneficia iar de compensatie de chirie. In ce mod si cum (in mod punctual si legal ) pot clarifica situatia asta ? Multumesc.

 8. Buna seara,

  Daca socrii mei au o locuinta in orasul in care activez, eu avand domiciliul in alt judet, daca inchei contract de inchiriere cu ei pot beneficia de compensatia de chirie?
  Mulțumesc!!!

   1. Articolul 3^1
    (1) Nu se acordă compensatia lunara pentru chirie în situaţia în care contractul de închiriere a fost incheiat cu copiii/parintii politistului ori ai sotiei/sotului acestuia/acesteia.

 9. Bună seara
  Am ocupat recent funcția de șef de post prin concurs. Postul de politie este în altă localitate decât cea de domiciliu. Pot să beneficieze de chirie și prima de instalare sau alte drepturi?
  Ms.

  1. Urmare a promovarii concursului veti fi mutat pe noua funcție în interes de serviciu. Pe cale de consecinta beneficiati de dreptul la compensatie de chirie sau decontarea cheltuielilor de transport.

 10. “din motive neimputabile polițistului, acesta se află în imposibilitatea obiectivă de a mai locui la adresa de domiciliu; ”

  Care ar fi aceste motive neimputabile? Ma regasesc in aceasi situatie cu un domn de mai sus, respectiv parintii mei detin o locuinta pe raza localitatii unde imi desfasor activitatea.
  Va multumesc.

 11. Buna seara ,
  Domiciliez in prezent in localitatea in care am fost numit in prima functie (in mediul rural) si mi se acorda compensatia de chirie.
  Intrucat pe cale ierarhica mi se impune sa raman frecvent pe raza localitatii, desi nu urmeaza sa execut serviciul de permanenta conform planificarii, doresc sa solicit ca acest drept sa nu mai imi fie acordat. Am sanse ca in cazul aprobarii acestei solicitari, sa muncesc totusi de o maniera legala?

  1. Este un abuz grosolan sa vi se impuna sa nu parasiti localitatea. Mai mult, este absurd sa renuntati la un drept ce vi se cuvine din cauza unui abuz la care sunteti supus. Va stam la dispozitie sa va oferim sprijin in rezolvarea acestei probleme.

 12. Bună ziua. Vreau să vă rog să mă lămuriţi într-o problemă. Am citi câteva comentarii care se aseamănă cu speţa mea, dar as vrea sa fiu convins. În anul 2006 am fost mutat la cerere de la un post de poliţie din Năvodari aparţinând SRPT C-ţa, la un post de poliţie din Constanţa, aparţinând tot de SRPT C-ţa. În anul 2008 am fost mutat la cere de la acest post, la Serviciul de Poliţie Transporturi Maritime tot din cadrul SRPT C-ţa. În anul 2010, Serviciul de Poliţie Transporturi Maritime a fost trecut în subordinea nemijlocită a IGPR, astfel că, la fel ca toţi colegii, am fost mutat în interes de serviciu prin Dispoziţia Inspectorului General la IGPR- Serviciul de Poliţie Transporturi Maritime, toate documentele de resurse umane, trecând de la IPJ C-ţa la
  DMRU-IGPR. În urma acestei mutări, am înaintat de trei ori până în prezent documentele de solicitare a indemnizaţiei de chirie, dar tot de atâtea ori mi s-a comunicat prin trei răspunsuri diferite că nu pot beneficia de chirie, invocându-se HG 284/2005 şi luându-se în calcul mutarea din 2006!!!. Nu s-a făcut referire niciun cuvânt despre mutarea în interesul serviciului din 2010, nu mi s-a dat nicio explicaţie de ce nu este luată în calcul. Am avut foarte multe probleme şi nu am putu să mă ocup până acum mai serios, iar sindicatul din care am făcut parte ani de zile nu m-a ajutat cu nimic. Menţionez că în tot acest timp am locuit în localitatea Ovidiu, jud. C-ţa, de unde am făcut naveta. În prezent locuiesc cu chirie în C-ţa, legal, din 2012, an în care am pierdut apartamentul din Ovidiu în favoarea unei bănci.
  Aştept un răspuns de la dvs, măcar să ştiu ce am de făcut. Vă mulţumesc!

 13. Bună seara! Dacă socrul meu deține o locuință pe raza localității unde îmi desfășor activitatea, pot încheia un contract de închiriere a locuinței cu el? Menționez ca sunt mutat în interes de serviciu în aceasta localitate.

 14. Intrebare:
  Din anul 2015 am fost mutat, in interes de serviciu, la postul de politie X, dintr-o unitate administrativ teritoriala care se invecineaza cu municipiul Y, astfel ca beneficiez de compensatie pentru chirie.
  La data de 27.04.2017, am facut un credit ipotecar si am cumparat o locuinta in localitatea Y, urmand sa intru efectiv in posesia locuintei la data de 01.06.2017.
  Dupa aceasta data va trebui sa renovez locuinta cumparata, astfel ca va trebui sa mai locuiesc 1-2 luni in locuinta inchiriata in localitatea X.
  In aceasta perioada de 1-2 luni mai pot beneficia de compensatia pentru chirie ?
  Fac aceasta intrebare fiindca am citit in HG ca politistul nu mai beneficiaza de chirie daca si-a cumparat locuinta.

  1. Probabil nu ati citit atent sau doar pe jumatate HG-ul. Faptul ca v-ati achizitionat o locuinta intr-o alta localitate decat cea in care isi are sediul unitatea in care va desfasurati activitatea nu inseamna ca va influenteaza in vreun fel dreptul la compensatia de chirie. Puteti ramane in continuare cu aceasta compensatie.

 15. „din motive neimputabile polițistului, acesta se află în imposibilitatea obiectivă de a mai locui la adresa de domiciliu. Care sunt motivele neimputabile? Exista o prevedere legala in care sa fie enumerate?Ma regasesc in aceasi situatie cu un domn de mai sus, respectiv parintii mei( acolo unde am si domiciliu) detin o locuinta pe raza localitatii unde imi desfasor activitatea.

  1. In baza unei anchete a comisiei constituite se analizeaza aceste motive. Concret, puteti beneficia de compensatia de chirie in siatuatia in care parintii dvs nu mai sunt de acord sa locuinti la imobilul detinut.

 16. Daca un frate detine locuinta proprietate personala pe raza localitatii unde imi desfasor activitatea, pot incheia un contract de inchiriere cu el astfel incat sa beneficiez de banii de chirie?
  Va multumesc!

  1. Compensatia de chirie nu face obiectul vreunei intreruperi pe perioada concediilor medicale sau de crestere a copilului.

 17. Buna seara. Stiu ca sunt off-topic, dar e singurul topic pe care l-am gasit cu activitate recenta. Nelamurirea mea este legata de prevederile art. 32. L360 si anume sprijinirea politistului in vederea achizitionarii unei locuinte. Exista ordin emis? Se aplica? Care ar fi procedura?
  Mulțumesc pentru răspuns si imi cer scuze inca o data pentru off topic. O seara plăcută tuturor.

 18. Buna ziua ! Am fost numita in prima funcție in orașul X, eu având domiciliu la țara , undeva la aproximativ 10-15 de locul de munca . Am hotărât sa ma mut cu chirie, unde am beneficiat fără probleme de acest drept.După o scurta perioada am fost delegata 6 luni la o sectie de politie rurală, beneficiind in continuare de chirie in orașul respectiv. Întrebarea mea este dacă in situația in care voi fi mutată in interes de serviciu la aceasta sectie, pot sa stau in continuare cu chirie și sa beneficiez de compensație , in orașul care este situat undeva la mijlocul localității de domiciliu și a locului de munca ? Menționez ca atribuțiile mele la aceasta sectie rurală de politie sunt pe linie de secretariat și ca sunt dispusă sa fac naveta din oraș, pana la locul de munca care este la 18 km, din banii mei .

 19. Buna seara! Sunt mutat in interesul serviciului in bucuresti sunt casatorit, iar parintii sotiei detin o locuinta in bucuresti!Mi se acorda bani de chirie in aceste conditii? multumesc

 20. Salutare
  Imi desfasor activitatea la 300 km distanta de domiciliul din buletin. Pot primi compensatie lunara de chirie daca inchei contract de inchiriere cu parintii sau fratii cae au o locuinta in localitatea unde imi desfasor activitatea? Au fost cazuri cand nu s-a acordat din motive – grad de rudenie?

 21. Bună seara! Va deranjez și eu cu o întrebare. M-am mutat în București din Mm și beneficiez de o chirie de 642 lei. E normal ca în 2017 sa se calculeze banii de chirie la nivelul anului 2009. Menționez ca sunt ofițer. Cu mulțumiri.

 22. Sunt agent de politie in Orasul B. in anul 2011 a avut loc o reorganizare a unitatii din care fac parte si postul pe care eram incadrat respectiv agent de politie in cadrul FIC a fost radiat iar eu am fost numit prin Dispozitia Inspectorului Sef , in interesul serviciului pe un alt post in cadrul aceleiasi unitati in Orasul B.. Anterior radierii postului eu am fost mutat la raport scris in cadrul FIC. In acest caz beneficiez de indemnizatie de chirie, stiindu-se faptul ca eu aveam domiciliul la mutarea in interesul serviciului, in orasul B.

  1. Conditiile prevazute de lege nu limiteaza in vreun fel dreptul de a beneficia de compensatia de chirie in situatia in care ultima mutare in interes de serviciu a fost fpcuta in aceeasi localitate. Deseori se invoca acest motiv pe care l-ati expus, in mod artificial, cu scopul de a limita cat mai mult acest drept. Dvs insa aveti dreptul la compensatie de chirie.

 23. salut, dacă am fost împuternicit pe o funcție de conducere in alta localitate decit unde am domiciliul, beneficiez de compensarea chiriei?

 24. Va salut!
  In prenzent beneficiez de compensatia de chirie in mun.Baia Mare.Doresc sa-mi fac un raport de mutare in cadrul altui serviciu situat in aceeasi localitate.Daca se aproba voi mai indeplini conditiile pt compensatia de chirie?
  Multumesc.

  1. Totul depinde de modul in care v-ati redactat raportul de mutare. Daca ati folosit formula „solicit mutarea in cadrul”, se va aprecia ca este o mutare la cerere. Daca ati folosit formula „sunt de acord cu mutarea in cadrul”, se va considera ca este o mutare in interes de serviciu.

 25. Buna ziua ! Daca sunt incadrat la unitatea din localitatea in care am domiciliul, dar doresc sa ma mut cu chirie in alta localitate, nu beneficiez de chirie. Ce demersuri ar putea fi facute in acest sens?

 26. Bună ziua! Am fost încadrat în prima funcție la un post de politie comunal, am făcut raport de naveta și mi sa aprobat, iar acum colegul meu de erea cu mine la post avea locuinta de serviciu și a plecat la alta secție, rămâne sa mi-o dea mie locuinta de serviciu, și postul în primire dacă i mi da locuinta de serviciu în primire mai pot sa beneficiez de plata transportului. Dar eu nu vreau sa stau la postul respectiv având în vedere faptul ca lucrez în ture

 27. ai atunci sa o dea( locuinta de serviciu ,postul si masina ) sefului de post in primire care este imputernicit pe 6 luni .
  va multumesc pentru raspuns!!
  PS daca refuz locuinta ce se poate intampla.

  1. Puteti refuza locuinta de serviciu doar ca nu mai puteti beneficia de compensatia de chirie sau de decontarea cheltuielilor de transport.

 28. Salut.am si eu o intrebare in 2016 luna octombrie am intocmit documentatia pentru chirie pentru ca am schimbat locul unde stau in chirie am depus raport privind acordarea unei locuinte raportul privind acordarea chiriei formularul 220 si copie dupa flotant acum cand mi-a expirat viza am sunat la ipj timis fiind la tf otelu rosu caras-severin resursele umane de la timisoara se ocupa de asta si mi-au zis ca imi trebuie toate actele din nou dar in plus vor si formularul 260 si certificat de atestare fiscala cum ca nu am locuinta in otelu de ce trebuie sa fac din nou toate astea ? si cv in plus cand in lege nu scrie asa ceva scrie ca dreptul la chirie inceteaza la incheierea contractului de chirie sau daca mi-am luat casa mutat din serviciu si mai o intrebare eu primesc pe luna 410 lei de chirie chiria fiind 550 40 la suta din salariu de baza 1450 cat il aveam ca acu 1510 ceva de genul ar venii 580 de lei putin mai mult decat ar trebuii sa primesc 550 cat e si in contract de ce nu ii primesc?va multumesc

 29. Buna dimineața…domiciliu meu este la 30 de kilometrii de locul de munca, unde am fost mutat in interesul serviciului…pot beneficia de indemnizație de chirie daca am în localitatea de domiciliu apartament proprietate personala??

  1. Daca nu aveti proprietate personala in localitatea unde ati fost mutat in interes de serviciu, puteti beneficia de chirie. Daca intampinati dificultati, va stam la dispozitie.

 30. Bună ziua. …Spuneti-mi, va rog, compensatia de chirie de 50 % din salariul de baza este raportat la nivelul salariului de baza din anul 2009 sau din anul 2012 ?? Menționez ca salariul meu este de 1450. Mulțumesc

 31. De ce NU se aplica la salariul din 2017, ci doar la cel din 2009 ? Chiar asa sa fim furati pe fata ? Preturile nu mai sunt aceleasi ca in 2009.

  1. Evident ca este absurd ca procentul de 40%, respectiv 50% sa se raporteze la salariul de baza din 2009 si nu cel din prezent. In instanta, orice politist ar avea castig de cauza.

   1. Wow, nu stiam ca exista aceasta sansa cu “in instanta”. Sa inteleg ca sistemul merge in abatere ? De ce trebuie sa se intample asa ? Oare cati stiu ca pot recurge la aceasta modalitate de castig ? Oare o sa fie o probleme cei care incearca in instanta, in sensul ca o sa fie dati afara pentru aceasta indrazneala ?

  1. Beneficiati in continuare de chirie. Doar daca veti avea un imobil cu titlu de locuinta, proprietate personala,in localitatea unde isi are sediul unitatea nu veti mai putea beneficia.

 32. Buna seara! In urma mortii mamei mele am facut dezbatere mostenire pt o garsoniera si am obtinut cota parte eu si sora cate 3/8 si tata 2/8. Eu am familie – sot, copil. Pot beneficia de ajutor chirie?

  1. Legislatie nu face distinctie in ceea ce priveste detinerea unei locuinte in localitatea unde isi are sediul unitatea in care va desfasurati activitatea. De aceea, faptul ca detineti 3/8 dintr-o garsoniera va impiedica sa beneficiati de chirie.

   1. Consider că greșiți. HG face referire la “LOCUINȚĂ proprietate personală” nu la fracții de locuință! Astfel, Locuință nu este egal cu 3/8 din aceeași locuință. Mai mult, legea locuinței stipulează clar ce este o locuință. Din nou, 3/8 din locuință nu are cum să îndeplinească condițiile legale pentru a fi considerată locuință.

     1. Eu dupa ce am consultat 2 avocati am primit alte interpretari si v-as ruga sa puneti accent mai mult pe acest lucru, poate sunt mai multi colegi in situatia aceasta, care detin cote parti dintr-o locuinta! Legea locuintei este reglementata de legea 114/1996 si acolo daca observati sunt cateva conditii carr trebuiesc indeplinite, cum ar fi: – acces liber individual fara tulburarea posesiei a altei persoane sau familii, locuinta trebuie sa aiba cel putin 37 mp ca sa fie considerata locuinta, asta prevede legislatia. Cititi legea locuintei 114/1996. Toate cele bune!

     2. Legea nu face distinctia. In Romania sunt garsoniere de 12 mp. Asta nu inseamna ca nu sunt locuinte doar pentru faptul ca in legea 114/1996 sunt repere ale unor norme ideale.

     3. Eu tot tin sa va contrazic la ce spuneti dumneavoastra. Poate sunt locuinte de 12 mp dar acestea au fost construite pe timpul regimul comunist cand legea locuintei nu era in vigoare. Ca si raspuns la ce imi spuneti, eu zic sa nu se acorde chirie nici celor care detin o rulota( ca si aia poate fi considerata locuinta in opinia unora). Sunt multe de discutat pe aceasta tema, totul depinde de faptul cum “se interpreteaza” termenul de “locuinta”.

    1. Eu am consultat 2 avocati si am primit alte interpretari si v-as ruga sa puneti accent mai mult pe acest lucru, poate sunt mai multi colegi in situatia aceasta, care detin cote parti dintr-o locuinta! Legea locuintei este reglementata de legea 114/1996 si acolo daca observati sunt cateva conditii carr trebuiesc indeplinite, cum ar fi: – acces liber individual fara tulburarea posesiei a altei persoane sau familii, locuinta trebuie sa aiba cel putin 37 mp ca sa fie considerata locuinta, asta prevede legislatia. Cititi legea locuintei 114/1996. Toate cele 

 33. Buna seara! Ma confrunt cu urmatoarea situatie. La data de 28 feb 2018 imi expira contractul de chirie. Cum se procedeaza in continuare? se face un act aditional la vechiul contract sau se face un contract nou? Mentionez ca nu se schimba imobilul inchiriat.
  Va multumesc!

 34. Dacă fac raport sa ma mut de la Brig. Rutiera la un serviciu de la pol Capitalei, deși nu sunt din Buc, primesc chirie in conținuare?
  Mulțumesc!

 35. Șeful de post care statea in locuinta de serviciu a ieșit la pensie in urma cu 6 luni , dar sta in continuu in locuința de serviciu susținând faptul că el o sa stea cât dorește in aceasta locuință. Când a ieșit la pensie a predat locuință de serviciu colegului care avea aprobat transportul iar eu chiria .intrebarea este cât timp are voie să stea în locuința de serviciu după pensionare și in cazul in care o sa doresc sa fac raport pentru decontarea transportului o sa mi se dea locuința de serviciu care a fost predată colegului?

 36. Va salut! Lucrez in cadrul D.G.P.M.B. din anul 2004 unde m-am mutat la cerere de la I.P.J.Teleorman,cu ocazia casatoriei, astfel ca nu am beneficiat de dreptul de.chirie, considerandu-se ca am unde sa locuiesc. Intr-adevar, in toata aceasta perioada am locuit la socrii, insa recent am divortat.ca urmare nu mai pot locui la aceasta adresa, deci implicit a incetat si situatia cand s-a considerat ca am unde locui. In aceste conditii, pot beneficia de compensatia pentru chirie?

 37. buna ziua. va rog sa ma ajutati cu un raspuns . Am fost mutat la cerere in cadrul ipj ,in localitatea de domiciliu,(unde actual am domiciliul in CI) locuiam cu parintii care intre timp au divortat. s-a incheiat procedura de partaj . implicit casa parintilor unde locuiam a ramas pe numele unuia dintre ei (care cel mai probabil o va vinde intr-un final). in aceste conditii in care se presupune ca nu mai am unde locui si nici nu doresc sa locuiesc acolo deoarece se considera ca nu mai am niciun drept ,cum as putea sa beneficiez de indemnizatia de chirie avand in vedere ca sunt mutat la cerere?

 38. Buna ziua. Am fost numit in prima funcție la o secție din cadrul dgpmb. Ulterior M am mutat la cerere tot in cadrul dgpmb la o alta sectie. Pot beneficia de compensația de chirie ? Menționez ca nu am beneficiat niciodată de chirie

 39. Buna ziua. Am vazut ca nu s-a discutat despre cuantumul compensatie de chirie. Este 50% din salariu, dar din discutii cu persoane din sistem, a ramas la 50% din salariile de baza din 2009. Sunt ofiter debutant si se deconteaza, din cate mi s-a spus, doar 600 de lei, in loc de 900+. Exista vreo discutie in sensul asta? Multumesc.

 40. Buna ziua! Va aduc la cunostiinta situatia in care ma aflu, respectiv in prezent lucrez in cadrul unei unitati de politie, la care m-am mutat in interesul serviciului si beneficiez de compensatia de chirie! Va solicit un raspuns in cazul in care sunt nevoit sa intru in concediul de crestere, mai primesc compensatia de chirie? Va multumesc!

 41. Buna Ziua. Ma numesc Dorel, si am si eu o intrebare.
  In anul 2011 ma aflam incadrat la Politia B.H. ca agent de politie la F.I.C. Prin luna Mai s-a radiat postul pe care eu eram incadrat si am fost mutat prin Dispozitie in “Interes de serviciu” tot la Politia B.H. dar la F.O.P.U. pe un post nou atunci format, conform Dispozitiei I.G.P.R, cred.
  Anterior anului 2011 eu m-am mutat in localitatea B.H. la cerere si mi-am stabilit si domiciliul in acea localitate, iar mutarea din 01.06.2011 a fost in “Interes de serviciu” la Dispozitia Inspectorului Sef de atunci, eu avand deja domiciliul in locatitatea B.H.
  Am purtat discutii cu Sefii de la M.R.U. si mi-au adus la cunostinta ca nu pot beneficia de compensatie chirie deoarece eu eram deja mutat la cerere in localitatea B.H., aveam domiciliul in localitate si nu ma incadrez ca sa primesc bani de chirie.

  1. Trebuie sa fiti mai riguros in detalii pentru ca noi sa putem sa oferim informatiile corecte. Daca ati avut dreptul la compensatie de chirie dar nu ati accesat dreptul, beneficiati de noua prevedere referitor la creditul imobiliar.

 42. Buna ziua! In prezent beneficiez de compensatia de chirie. Doresc sa cumpar o locuinta prin programul Prima Casa. Creditul acordat prin acest program este unul ipotecar/imobiliar?

 43. Buna.
  Am si eu o speta.
  Am fost mutat la terminarea scolii in interes de serviciu la un IPJ.
  Dupa 12 ani m-am transferat la cerere la o alta arma in aceeasi localitate
  Pot beneficia de chirie, sau de prevederile legii privind plata unei parti din contravaloarea ratei, in cazul achizitionarii unei locuinte prin credit?

 44. Cu stimă, la ipj Suceava intampin următoarea problema:
  Am avut locuință proprietate personală pe care am vândut-o iar acum vreau sa incep demersurile pentru acordarea chiriei.
  Din primele date luate la cald (precum și un răspuns la o solicitare a mea anterioară) de la resurse umane îmi zic că nu beneficiez de acest drept, invocând adresa Nr 345664 din 22.01.2019 (in speță litera c Ind. 1) a secretarului general MAI care spune cam așa “c) declarație pe proprie răspundere a solicitantului și a soției/soțului acestuia cu privire la istoricul situației locative a acestora pe parcursul carierei profesionale a solicitantului. c1) dreptul se acordă si personalului care pe parcursul carierei a deținut în localitatea în care a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului, locuință proprietate personală, locuință de serviciu, de intervenție sau din fondul locativ de stat cu plata subvenționată a chiriei, iar ulterior, în baza unor titluri executorii, a pierdut beneficiul folosinței acestor locuințe. Acest drept se acordă și în cazul pierderii beneficiului folosinței acestor locuințe prin partaj convențional sau judiciar. ”
  O adevărată aberație zic eu in condițiile in care în hg 284/2005 nu stipulează nicăieri că cei ce au avut locuință nu beneficiază de acest drept, ci doar să nu deții locuință la momentul la care soliciți acest drept.
  Cunoașteți colegi care au avut locuință în localitatea de domiciliu pe care au vândut-o iar ulterior să beneficieze de chirie/plata ratei creditului?
  Mulțumesc anticipat pentru orice sfat/informație!!! 🙂

  1. Salut! Cum au decurs lucrurile în demersurile de obținere a compensației de chirie? Sunt în aceiași situație. Mulțumesc.

 45. Buna ziua, am si eu o intrebare: m am mutat la cerere pe o functie de executie intr o localitate alta decat cea de domiciliu si am fost imputernicit pe o functie de conducere. Ulterior am obtinut prin concurs funtia respectiva iar dispozitia prevede ca sunt mutat pe aceasta in interesul seviciului..mi sa comnumicat ca nu beneficiez de chirie intrucat am avut o mutare la cerere in localitatea respectiva.
  Ce parere aveti? Pot primi sau nu?

  1. Buna ziua. Aveți dreptul de a beneficia de compensația de chirie ca urmare a faptului ca ultima modificare a raporturilor de serviciu este în interes de serviciu. Nu are relevantă cum au fost realizate mutările precedente.

 46. Cum pot proceda pentru a beneficia de compensaţia lunară de chirie, pentru achitarea ratei unui credit ipotecar/imobiliar, daca am atribuită o locuință de interventie cu o cameră (garsonieră), corespunzătoare la momentul semnării contractului, dar care in prezent nu mai reprezintă un spațiu de locuit corespunzător situatiei familiale (dupa nasterea unui copil, nu mai satisface exigențele minimale de suprafată, corespunzător numărului de persoane din familie, prevăzute în anexa nr. 1 la Legea locuintei nr. 114/1996, respectiv nr. de camere și suprafața utilă).

  In cazul in care unitatea nu are disponibilă / nu poate acorda o locuintă corespunzătoare și eu solicit rezilierea contractului de închiriere, urmand sa inchiriez, iar ulterior sa achizitionez o locuinta, există vreo prevedere legală care interzice acordarea compensației de chirie, pentru achitarea ratei unui credit ipotecar/imobiliar?

  1. Sunt mai mulți pași pe care trebuie să îi urmezi în cazul expus. Trimite-ne un mail pe adresa sindicateuropol@gmail.com și dacă ești membru al Sindicatului EUROPOL te putem reprezenta pentru a avea acces la decontarea unei fracții din rata.

 47. Buna ziua, daca politistul beneficiaza deja de plata ratei, iar apoi achizitioneaza un nou imobil in aceeași localitate, se mai poate bucura in continuare de aceasta compensatie?
  Multumesc anticipat .

 48. Buna ziua!
  Am fost repartizat intr-un oras, dar este oras doar cu numele, arata ca o localitate si nu exista nicio locuinta de inchiriat.
  Am contract de inchiriere in cel mai apropiat oras. Mi s-a refuzat decontarea acesteia pe motiv ca ca nu locuiesc in acea comuna/sat in raza careia este sectia.
  Ce pot sa fac? Este legal sa mi se refuze?

 49. Buna ziua
  Daca am moștenit 1/8 dintr-un imobil aflat in localitatea unde lucrez mai pot beneficia de chirie?
  Mulțumesc

 50. Bună ziua.
  În cazul în care am fost mutat din cadrul unei secții de poliție rurală, LA CEREREA MEA, în cadrul CRAP(într-o altă localitate) structură unde ulterior am promovat un concurs de sef de schimb, după promovare îndeplinesc criteriile pt acordarea indemnizație de chirie? Mulțumesc anticipat.

 51. Buna ziua, dacă m-am mutat la cerere din cadrul poliției de frontiera unde beneficiam de naveta, in cadrul poliției romane in localitatea mea de domiciliu, as putea beneficia de compensatia de chirie ?
  P.s mutarea a fost in cadrul aceluiași județ .

 52. Buna seara! In anul 2018 15 ianuarie am renuntat la chirie ,intrucat am achizitionat un imobil printr un credit ipotecar. Ma intereseaza daca pot beneficia de plata parțială a ratei . Multumesc!

 53. Buna ziua. Beneficiez de 2 ani de plata parțială a ratei. Am fost numit în prima funcție într-o localitate unde am și luat imobilul. Recent am fost mutat la cerere într-o altă localitate(domiciliul îl am în localitatea unde am fost numit în prima funcție) dar imobilul este in continuare ipotecat și se plătește o rata pentru el. In această situație o să îmi sisteze dreptul la plata unei fracțiuni din rata? Mulțumesc !

 54. Buna ziua! As avea urmatoarea intrebare.
  Daca am achizitionat impreuna cu sotia ( cu banii jos)un imobil in luna Mai 2017, localitate unde se afla si jobul actual. In cazul mutarii mele in interes de serviciu intr-o alta localitate unde nu am imobile( pe numele meu,sau al sotiei) si dorind sa ma stabilesc definitiv in acea localitate ,si dorind sa achizitionez in acea localitate un imobil, prin vinderea unicului imobil ce il posed eu si sotia, as putea beneficia de plata ratei (cat se cuvine)in localitatea in care as fi mutat in interes de serviciu?

 55. Un act normativ facut pe genunchi. E plin M.A.I.-ul de cazuri de cadre care locuiesc la 10-15 km de oras, in locuinte proprietate personala, si care si-au cumparat apartamente in localitatea unde lucreaza, beneficiind de ajutor la rata pe motiv ca nu locuiesc in localitatea in care isi desfasoara activitatea.
  Trebuia prevazuta in lege o distanta minima in km. Adica, nu poti face naveta 10 km si te mai si ajute statul sa-ti mai iei o locuinta si la oras… Ca sa nu mai vorbim de toti cei care, pe motiv de greata de naveta pe distanta de 10-15 km, cer compensatie la chirie ca sa inchirieze locuinte in oras. Si ne mai miram ca nu au astia bani sa ne mareasca salariile…

  1. Buna ziua. Pot beneficia de compensatie lunara pentru chirie daca sotia mea (civil) a detinut un bun imobil inainte de casatorie si pe care l-a instrainat inainte de casatorie …

 56. Buna ziua! Pot beneficia de plata fractiei de rata daca: am fost numita in prima functie in cadrul CMJ HR, apoi m-am mutat, la cerere, ( la IJJ BN) in localitatea de domiciliu(BN), ulterior am avut 2 mutari in interesul serviciului in aceeasi localitate de domiciliu( prima mutare in alta structura a MAI, a doua ca urmare a unei reorganizari). IN 09.2021 am achizitionat o locuinta prin credit ipotecar, am formulat raport pt plara fractiei de rata, raspunsul a fost negativ.

 57. Buna ziua, in cazul in care am fost incadrata din sursa externa in Bucuresti eu fiind din provincie, iar anterior incadrarii am cumparat o garsoniera in Bucuresti cu credit ipotecar se poate lua in considerare pt plata partiala a ratei? Va multumesc!

  1. Buna ziua. In cazul in care la numirea in functie, martie 2021, aveam un apartament pe care l-am vandut recent, mai pot beneficia de compensatie pentru chirie?

 58. Buna ziua. Daca, acum 1 an jumatate, la numirea in functie, detineam un apartament pe care l-am vandut, pot beneficia de compensatie de chirie?

 59. Vă salut cu respect!
  Din 27.04.2020-04.01.2022 am beneficiat de plata compensației pentru chirie în scopul achitării ratei fiind încadrat Ministerul Apărării Naționale.
  Începând cu 04.01.2022 am trecut în rezervă iar cu data de 05.01.2022 am fost încadrat în MAI (încadrare din sursă externă)
  Mai pot beneficia de plata compensației pentru chirie pentru același apartament?
  Vă mulțumesc anticipat!

 60. Buna seara!
  Îmi puteți spune, vă rog, dacă în urma mutării in interes de serviciu polițistul este obligat să își ia locuință (prin credit imobiliar sau chirie) chiar în localitatea in care lucrează sau poate locui și în alte localitățile din județ pentru a beneficia de ajutor pentru chirie/rată?
  Daca sunt eligibile și alte localități (oraș/comuna/sat) , la ce distanta maxima pot fi acestea.
  Menționez că nu se oferă locuință de serviciu.
  Mulțumesc mult!

 61. Bună ziua!
  Va deranjez cu o întrebare… există posibilitatea de a beneficia de chirie in alta localitate decât cea a numirii in prima funcție in perioada creștere copil?

 62. Buna ziua. Sotul meu e jandarm. Urmeaza un divort. Inainte de casatorie beneficia de plata partiala a chiriei. In timpil casatoriei am achizitionat un apartament cu programul Prima Casa, beneficiarul fiind el. Ca urmare a hotararii de divort am facut partajul amiabil unde eu am preluat creditul dar si apartamentul. Intrebarea este daca el are acum dreptul la plata chiriei, in urma divortului si partajului. Va multumesc!

 63. Buna seara! In cazul in care doi soți polițiști care lucrează in localități diferite /unități de poliție diferite și beneficiază in același timp de compensație pentru plata ratelor, după ce unul dintre soți se va muta in interesul serviciului in localitatea unde celălalt soț beneficiază de plata ratelor, își vor menține in continuare amândoi drepturile pentru plata ratelor pentru cele doua imobile aflate in localități diferite? De analizat prevederile Art. 7 din HG 284 din 2005 …..(1) În situaţia în care atât soţul, cât şi soţia sunt poliţişti, având dreptul la compensaţie lunară pentru chirie potrivit prezentei hotărâri, şi locuiesc împreună, se acordă o singură compensaţie lunară pentru chirie celui/celei cu salariul de funcţie aflat în plată mai mare.

 64. Buna seara. Am fost numit in prima functie,in anul 2001, intr-o localitate din care am plecat in interesul serviciului. Ulterior am revenit, la cerere, in localitatea in care am fost numit in prima functie . Pot beneficia de decontarea transportului/navetei ?

 65. Buna ziua, sunt agent de politie din promotia Martie 2007 si nu am beneficiat niciodata de aceasta compensatie lunara, lucrez la politia orasului Marasesti si as dori sa beneficiez si eu vreau sa imi fac un credit ipotecar pentru o casa , precizez ca eu locuiesc in Focsani iar serviciul il desfasor in Marasesti la 30 km de domiciliul meu . Pot beneficia de aceasta compensare
  Va multumesc si astept cu interes raspunsul dvs.

 66. Bună ziua! Fiul meu a fost repartizat din școală ajutor șef post undeva la țară și locuiește în chirie in orașul vecin.Poate beneficia de compensarea chiriei? Mulțumesc!

  1. Buna ziua, daca aveti vreun raspuns la intrebarea dvs, v-as ruga frumos sa mi-l comunicati si mie. Aceeasi situatie…Multumesc anticipat!

   1. La acest moment poate beneficia de compensatia de chirie doar daca inchiriaza o locuinta in localitatea unde isi are sediul unitatea unde este incadrat. Mentionam insa ca exista pe circuitul legislativ un proiect de modificare prin care politistii vor putea inchiria locuinte pe o raza de 70km fata de sediul unitatii unde sunt incadrati. Totusi, pana la adoptarea acestei modificari va sugeram sa solicitati decontarea sumei forfetare pentru transport, care este mai mare decat suma alocata pentru compensatia de chirie.

 67. Buna ziua! Acum 10 ani am fost numit in prima functie la DGPMB avand domiciliul in Bucuresti la parintii mei. De curand am achizitionat o garsoniera in Ilfov. Pot beneficia de plata fractiei din rată? Multumesc

 68. Buna ziua
  Imi puteti da niste lamuriri!? Am beneficia de chirie, dupa ceva ani mi-a fost atribuita locuinta ANL in chirie (nu am cerut chirie de la angajator – precizez ca chiria nu era subventionata, am in acest sens adeverinta din partea primariei). In momentul de fata am cumparat acest tip de locuinta, am inaintat raport, astept raspuns de la DRU. Beneficiez de plata fractiei ratei? Ce termen de solutionare au cei de la DRU de la data primirii raportului meu? Va multumesc anticipat!!

 69. Buna ziua.
  Sunt încadrat din sursa externă în anul 2022 și am domiciliul stabilit în locuința proprietatea parinților(garsoniera 28mp), situată în localitatea unde își are sediul ipj-ul. Nu dețin locuință pe numele meu și intenționez să închiriez un apartament. Pot beneficia de compensația de chirie în acestă situatie și care sunt pașii de urmat?
  Mulțumesc!

 70. Bună ziua! Lucrez în cadrul DGPMB și în prezent locuiesc cu chirie în București, unde primesc compensatie pt. chirie. Dacă îmi cumpăr o locuință în Ilfov, mai exact în Militari Residence pt. a o închiria, mai beneficiez de chirie în București sau se considera ca locuință din Ilfov este destul de aproape și mă obliga să fac naveta? O trimitere la normale în cauza dacă se poate. Vă mulțumesc!

 71. Buna ziua !Lucrez in cadrul DGPMB, la prima numire in funcție am avut domiciliul in București , la părinți , in prezent domiciliez la 50 Km de București in Jud Giurgiu , nu dețin proprietăți și nu am beneficiat de bani de chirie. Ce pot obține , bani de chirie sau bani de naveta … mulțumesc !

 72. Buna ziua. Am fost numit in prima functie,in anul 2006, in localitatea de domiciliu din care am plecat in interesul serviciului. Ulterior am revenit, la cerere, in localitatea in care am fost numit in prima functie dar unde la momentul mutarii nu mai aveam domiciliul. Pot beneficia de decontarea transportului/navetei ?

 73. Buna ziua. poate cineva sa-mi spuna daca au inceput sa se plateasca compensatiile la chirie conform legii 113/2023 ( pana la 70 km distanta)?

 74. Buna ziua. Poate sa mi spuna cineva daca au inceput sa se plateasca compensatiile la chirie conform legii 113/2023 ( 70 km distanta)?

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută