Contribuția la pensie, reținută ilegal în cazul polițiștilor

Reținerea de 5% din salariile nete ale polițiștilor pentru contribuția la pensie, este contrară legii.

Am tras această concluzie după ce am studiat firul normativ al prevederilor Legii 223/2015 privind pensiile militare de stat și OUG 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

 Practic, intervențiile asupra Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat au dus la modificarea modului de calcul a contribuțiilor sociale a polițiștilor începând cu data de 01.01.2016 astfel încât, venitul net să nu mai fie afectat de reținerea de 5%, contribuție specifică sistemului de pensii.

Legea pensiilor speciale, care a intrat în vigoare la data de 27 iulie 2015 a fost modificată de OUG 57 începând cu luna decembrie 2015. Art. 31 din Legea 223/2015, cel în discuție, a fost și el afectat de modificările OUG 57, însă prevederea în jurul căreia ne fundamentăm această opinie juridică rămâne neschimbat. Astfel, venitul net nu trebuie să mai fie diminuat prin contribuție.

Art. 31

(1)Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuţie individuală de asigurări sociale. Baza lunară de calcul al contribuţiei individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut, iar în situaţia în care aceasta este mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, contribuţia individuală la bugetul de stat se calculează în limita acestui plafon.
(la data 01-ian-2016 Art. 31, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 40, punctul 7. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 )

(2)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, contribuţia individuală la bugetul de stat, suportată de personalul prevăzut la art. 1, nu va diminua soldele/salariile nete realizate lunar.

(3)Termenele de declarare şi de plată a sumelor reprezentând contribuţiile individuale la bugetul de stat sunt cele prevăzute de legislaţia fiscală pentru declararea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale.
(la data 01-ian-2016 Art. 31, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 40, punctul 8. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 )

Suntem convinși că Direcția Generală Financiară din MAI, condusă de dl Stelica Drăgulin, nu va fi de acord cu această interpretare, doar pentru simplul fapt că e vorba despre o creștere a bugetului de salarii, dar mai știm că legea trebui să fie aplicată în ansamblul ei, și nu pe părți, așa cum le convin „specialiștilor” noștri.

Mai știm că primul argument cu care va încerca să contracareze această teorie, va fi legat de prevederea din OUG 57/2015 care stabilește că salariul trebuie să fie la același nivel cu cel avut în luna decembrie 2015. Totuși, în cuprinsul acestui act, care cârpește salarizarea în sistemul bugetar, sunt nenumărate derogări și excepții.

Vom urmări cu interes acest subiect și vom publica poziția MAI-ului după ce ne va răspunde solicitării ferme pe care am făcut-o, respectiv de sistare a reținerii contribuției de 5% din salariul net, dar și de returnare a sumelor astfel reținute începând cu 01.01.2016.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului EUROPOL

 

 

 

Sindicatul EUROPOL: Contribuția la pensie, reținută ilegal în cazul polițiștilor

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută