Condițiile de ocupare a posturilor de ofițer și agent de poliție

După cum v-am anunțat în cursul acestei zile, la nivelul Poliției Române au fost scoase la concurs prin încadrare directă din sursă externă 1828 de posturi vacante. Dintre acestea, un număr de 645 reprezintă funcții de ofițer de poliție și 657 sunt funcții de agent de poliție, restul fiind destinate personalului contractual pentru care se vor organiza concursuri în perioada următoare.

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de ofițer și agent de poliție se organizează în sistem centralizat la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și inspectoratelor de poliţie județene, în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile vacante pentru care se organizează concurs, se constituie comisii de recrutare, iar pentru ocuparea funcțiilor de ofițer și agent de poliție, viitorii candidați vor trebui să îndeplinească în mod cumulativ mai multe condiții.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE OFIȚER DE POLIȚIE:

 1. să aibă cetățenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 4. să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat „ADMIS”);
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 6. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
 7. să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
 8. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
 9. să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. să nu fi desfășurat activități de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. să nu aibă, la încadrarea ca polițist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic;
 12. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat „ADMIS”);
 13. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deținute în rezervă;
 14. să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate conform fișei postului;
 15. să dețină/să obțină avizul pentru desemnarea în structurile poliției judiciare;
 16. să dețină permis de conducere categoria „B”(în funcție de cerințele de ocupare a postului pentru care se susține concursul);
 17. să aibă minim 1 an vechime în muncă (în funcție de cerințele de ocupare a postului pentru care se susține concursul, în unele situații nu există o astfel de condiție);
 18. să aibă minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (în funcție de cerințele de ocupare a postului pentru care se susține concursul și poate varia în sensul că fie nu există această condiție, fie perioada vechimii în specialitatea studiilor variază de la 1 an la 3 ani);
 19. de asemenea, pentru a participa la concurs candidații trebuie să îndeplinească și condițiile de studii din fișa postului, care pot diferi în funcție de postul pentru care se susține concursul.

De asemenea, agenții de poliție pot participa la concurs dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. să aibă studii corespunzătoare cerințelor postului, respectiv: studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă, studii universitare de licență, ciclul I de studii universitare(în sistem Bologna), în profilul/domeniul/specializarea stabilită, în funcție de cerințele de ocupare a postului pentru care candidează.
 2.  este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 3. nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare;
 4. nu este pus la dispoziție ori suspendat din funcție în condițiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. a obținut calificativul de cel puțin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 6. să dețină/ să obțină autorizație de acces la informații clasificate conform fișei postului;
 7. să dețină/ să obțină avizul pentru desemnarea în structurile poliției judiciare;
 8. să dețină permis de conducere categoria „B” (în funcție de cerințele de ocupare a postului pentru care se susține concursul);
 9.  să aibă minim 1 an vechime în muncă (perioada de vechime în muncă poate varia în funcție de cerințele de ocupare a postului);
 10. să aibă minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (în funcție de cerințele de ocupare a postului pentru care se susține concursul și poate varia în sensul că fie nu există această condiție, fie perioada vechimii în specialitatea studiilor variază de la 1 an la 3 ani).

La o simplă analiză raportată la condițiile de ocupare a postului de către o persoană din afara sistemului, nu putem să nu observăm că agenții de poliție au din nou neșansa de a fi discriminați în ceea ce privește vechimea în specialitatea studiilor. Astfel, ne putem regăsi în situația în care un agent de poliție care a lucrat 5 sau 10 ani în cadrul unui serviciu de ordine publică și a desfășurat activități pe linia sistemelor de securitate, fiind licențiat în drept, nu va putea candida pentru ocuparea postului, timp în care orice persoană care are studii în inginerie electronică va putea candida și de ce nu, va putea fi admisă direct în corpul ofițerilor fără o minimă experiență și cunoștințe în domeniul ordinii publice.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL  PENTRU OCUPARE A POSTURILOR DE AGENT DE POLIȚIE:

La concursul/examenul pentru ocuparea posturilor de agent de poliție pot participa candidaţii care îndeplinescîn mod cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv: studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă   pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 13. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
 14. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 15. să dețină permis de conducere, categoria ”B”(în funcție de cerințele de ocupare a postului pentru care se susține concursul).

Un alt aspect important este reprezentat de faptul că nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs care sunt prevăzute în anunțurile unităților de poliție.

Le urăm succes atât agenților de poliție care vor participa la aceste concursuri cât și persoanelor care vor să acceadă în sistemul polițienesc.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Condițiile de ocupare a posturilor de ofițer și agent de poliție

Distribuie

12 răspunsuri

 1. Oare e in regulă ca un civil, candidat din sursă externă, să susțină proba practică de tragere cu armă letală?!…. Poate unii (majoritatea dintre ei) nu au atins in viața lor o astfel de armă! Care e rațiunea și logica in această decizie?

 2. Bine punctat! foarte bine la o simpla analiza constatam faptul ca aceleasi posturi de ofiter Electronict au fost si in 2019, insa nu s-a cerut vechime in specialitatea postului
  !!!!să aibă minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (în funcție de cerințele de ocupare a postului pentru care se susține concursul și poate varia în sensul că fie nu există această condiție, fie perioada vechimii în specialitatea studiilor variază de la 1 an la 3 ani)
  aceasta trebuie eliminata!

  14/01/2021 nr, 651610

  C O N C U R S :

  Pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie, existent în statul de organizare al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Serviciul de Ordine publică, Biroul Sisteme de pază, Compartimentul Autorizări și licențe de pază, electronice prin încadrare directă ca poliţist, din rândul persoanelor cu studiile corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice pentru ocuparea posturilor vacante.

  Agentul de poliţie care a absolvit studiile superioare mai sus menționate, poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
  b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 alin. (1), lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  e) îndeplinește condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, respectiv:
  1) autorizaţii speciale:
  – să deţină/să obţină autorizație de acces la informaţii clasificate, nivelul “secret” (condiția trebuie îndeplinită după încadrarea în funcție);
  – să deţină/să obţină permis de conducere categoria „B” (condiția trebuie îndeplinită după încadrarea în funcție).
  !!!!daca aveti nevoie de tot anuntul pot sa vi-l trimit pe email!!

 3. Vechime in specialitate studiilor , doar la OP Electronist si la OP Silvic! la alte structuri la care s-au scos functii la concurs de ofiter nu se cere vechime in specialitatea functiilor.
  Aici ma refere strict la agenti de politie care merita o sansa.
  Faceti o adresa i care sa se scoata acest criteriu

 4. Este posibila participarea la concurs având un tatuaj pe antebraț? Acesta poate fi acoperit în timpul serviciului. Sau măcar va fi posibila în următorii ani?

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută

Platforma noastră utilizează cookies strict necesare. Acestea sunt esențiale pentru funcționarea platformei și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre.