Ce trebuie să știe polițiștii despre concediul medical

Deși în cursul anului 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul Ministrului sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate cu nr. 1092/745/2020 privind aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, prin care se înregistra un prim-pas către debirocratizare, se pare că MAI -ul încă nu are capacitatea de a evolua în ciuda mult-trâmbițatelor lozinci referitoare la digitalizare.

Pe scurt, actul de reglementare sus-menționat introducea un nou model de certificat medical care nu mai prevedea obligativitatea vizării acestuia de către medicul de unitate, fiind suficient ca certificatele de concediu medical emise de către medicii specialiști să fie predate de polițiști direct la secretariatul Serviciului Resurse Umane din cadrul unității din care făceau parte.

În lipsa unor evidențe clare și a carențelor înregistrate de structurile MAI în ceea ce privește digitalizarea prin interconectarea anumitor baze de date cum ar fi cele ale Ministerului Sănătății, Direcția Medicală a transmis o circulară în baza căreia stabilește o serie de reguli după care medicii de unitate sunt nevoiți să asigure o evidență clară a stării de sănătate a personalului unității sau unităților din aria de responsabilitate.

Astfel, conform adresei cu nr. 931274/21.04.2022, Direcția Medicală a transmis tuturor unităților subordonate MAI precizări referitoare la modalitatea în care certificatele de concediu medical vor fi vizate, după cum urmează:

  • medicul de unitate vizează toate certificatele de concediu medical eliberate de către alți medici(medici de familie și de alte specialități din cadrul sau din afara rețelei sanitare proprii a MAI) prin aplicarea pe verso(exemplarele alb și roz ale formularului de concediu medical) a semnăturii și parafei proprii;
  • după vizare, cele două exemplare ale formularului de concediu medical, se înmânează persoanei în cauză în vederea prezentării acestora unității angajatoare;
  • în toate situațiile, o copie a certificatului de concediu medical vizat se va păstra la nivelul cabinetului medical de unitate, pentru evidență;
  • medicul de unitate consemnează în documentele de evidență medicală primară, pentru fiecare certificat medical în parte, seria și numărul certificatului de concediu medical eliberat/vizat, cod diagnostic, număr de zile de incapacitate temporară de muncă acordate, numele medicului și a instituției sanitare care a acordat concediul medical.

Dorința specialiștilor din cadrul Direcției Medicale nu este inoportună, însă prin intermediul acestui demers polițiștii sunt în continuare nevoiți să facă mai multe drumuri între medicii specialiști din spitale și medici din cadrul unităților de poliție care trebuie să dovedească luarea în evidență a certificatului medical eliberat de medicul specialist. Și nu numai, însă colegii noștri vor fi nevoiți să se umilească din nou pe la ușile medicilor de unitate, în ciuda faptului că e treaba instituției să ia act despre starea medicală a angajaților, fiind suficient ca certificatele de concediu medical emise de către medicii specialiști să fie predate direct la secretariatul Serviciului Resurse Umane din cadrul unității din care aceștia fac parte, iar de aici documentul să-și urmeze circuitul specific corespondenței.

Iar pe lângă acest aspect, o altă mare problemă a colegilor noștri este reprezentată de lipsa medicilor de unitate, întrucât prin grija mai-marilor MAI și acest domeniu din cadrul instituției a devenit neatractiv, existând la acest domeniu destule unități de poliție, poliție de frontieră sau jandarmerie care nu sunt încadrate cu medici, colegii noștri fiind puși în postura de a se deplasa de la un județ la altul, pe cheltuială proprie, pentru eliberarea/avizarea unor documente medicale.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Ce trebuie să știe polițiștii despre concediul medical

Distribuie

2 răspunsuri

  1. Treaba medicului de unitate nu este numai sa ia act de cm, treaba lui este si sa te trimita, macar o data pe an, la analize si examene medicale, din oficiu, pentru a preveni eventuale boli

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută