Ce se va întâmpla cu admiterea la Academia de Poliție din acest an

La data de 07.05.2021, a avut loc ședința Comisiei de dialog social care avea pe ordinea de zi proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 294/2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Cu toate că mulți nu înțeleg interesul ascuns al acestor modificări structurale, vă spunem noi că este vorba despre interese de grup, reglări de conturi, care nu numai că nu aduc niciun beneficiu singurei instituții de învățământ superior ce pregătește personal pentru MAI, dar va prejudicia și mai mult prestigiul pe care Academia de Poliție îl avea odată.

În cele ce urmează, vă redăm propunerile, observațiilor și sugestiilor formulare de către reprezentantul Sindicatului EUROPOL, după cum urmează:

  1. Apreciem că aceste propuneri de modificări au apărut foarte târziu în raport cu faptul că Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022 este deja aprobat prin hotărâre de Guvern, și sunt de natură să dea peste cap calendarul organizării sesiunii de admitere – sesiunea 2021 din toamna acestui an întrucât nu mai există timpul fizic necesar pentru demararea procedurilor de reorganizare și de emitere a noilor documente formale. Mai ales în contextul actual al crizei de personal, ar fi una dintre cele mai mari gafe dacă procesul de reorganizare a Academiei de Poliție nu s-ar finaliza în timp util pentru organizarea admiterii din septembrie 2021, și ne-am putea trezi în situația ridicolă de a nu organiza admitere în acest an.

  2. Au existat opinii pro și contra cu privire la preluarea în cadrul unei singure facultăți a atribuțiilor formative, a elementelor de structură și a personalului de la cele patru facultăți existente (Poliție, Jandarmi, Poliție de Frontieră, Științe Juridice și Administrative). Într-adevăr, unitățile beneficiare au nevoi de formare distincte, dar din anul 2015, de la înființare, Facultățile de Poliție, de Poliție de Frontieră și de Jandarmi, conducerile care s-au perindat nu au fost capabile să elaboreze planuri de învățământ care să diferențieze profesiile de polițist, polițist de frontieră și jandarm, cele 3 programe de studii universitare de licență funcționând sub aceeași denumire, respectiv Ordine și siguranță publică. În aceste condiții, păstrarea organizării actuale periclitează însăși desfășurarea misiunii formative a instituției, în condițiile în care Ministerul Educației va refuza avizarea planurilor de învățământ ca urmare a nerespectării recomandării de separare a programelor educaționale, formulată încă din anul 2019 prin Raportul nr.755/CC/05.07.2019.

  3. În ceea ce privește desființarea Facultății de Arhivistică, nu am identificat în nota de fundamentare motivele care au stat la baza acestei propuneri și nici nu se regăsește această intenție în conținutul Programului de guvernare 2020-2024. Mai mult, având în vedere cererea de formare înregistrată la Școala Națională de Perfecționare Arhivistică, este evidentă nevoia de arhivari atât în cadrul instituțiilor din sistemul de ordine publică și siguranță națională, cât și pe piața muncii. Organizația noastră a propus astfel analizarea posibilității de repartizare a absolvenților în cadrul unităților M.A.I., pe posturi prevăzute a fi încadrate cu personal contractual (funcții prevăzute în Anexa VIII la Legea nr. 153/2017 – tabelul de la litera b), Litera C., Capitolul II.), prin introducerea unei excepții la art. 1 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice sau prin reglementarea distinctă a încadrării personalului contractual în M.A.I., în conformitate cu art. 2 alin. (2) din H.G. nr. 286/2011.

Un alt aspect de interes pe care l-am observat, și care trădează jocurile de culise în jurul acestei propuneri de reorganizare a Academiei de Poliție, a fost intervenția „in extremis”  a cms. șef ȚONEA BOGDAN împuternicit prorector, care a solicitat ca prin acest proiect de HG să fie abrogat și  HG nr. 1239/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea, în cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, a Colegiului Naţional de Afaceri Interne. Este pentru prima dată când, în cadrul unei Comisii de dialog social, când se presupune că proiectul supus dezbaterii este deja asumat de MAI, un reprezentant al angajatorului, în speță cei împuterniciți la conducerea Academiei de Poliție solicită completarea actului normativ în discuție. Ce este și mai interesant este că această intervenție nu a fost asumată și expusă de către cms. șef  NICOLAE-DAVID UNGUREANU, cel care este împuternicit rector al Academiei de Poliție și care era prezent, ci de subalternul său. Aspect care confirmă zvonurile că în realitatea Academia de Poliție este condusă de cms. șef ȚONEA BOGDAN, apropiatul lui Marius Mihăilă, care este în prezent directorul de cabinet al ministrului.

Această propunere excede obiectului de reglementare al actului normativ în dezbatere, iar o asemenea intenție nici măcar nu este prevăzută în Programul de Guvernare. Mai mult, nici măcar nu a fost evidențiată necesitatea și oportunitatea unei asemenea propuneri. Singurul scop al acestei propuneri este reprezentat de interesul actualei conduceri de a perturba activitatea structurii conduse de fostul rector al instituției (în prezent director al Colegiului), în ciuda performanțelor și a recunoașterii obținute de Colegiu, la nivel național și internațional, ca membru al rețelei europene a Colegiului European de Securitate și Apărare, a rolului acestei structuri în implementarea Strategiei Naționale pentru implementarea Pactului civil în domeniul politicii de securitate și apărare comună a Uniunii Europene, precum și a capitalului de imagine adus Academiei.

Singurul argument declarat al prorectorul Academiei, a fost reprezentat de o minciună exprimată prin reinterpretarea recomandărilor formulate în urma unei misiuni de audit de consiliere desfășurată la nivelul instituției, care însă nu face vorbire în niciun caz despre necesitatea desființării Colegiului de Afaceri Interne. Mai mult, dacă ilegalitatea funcționării Colegiului ar fi fost reală, presupunem că dl. prorector – profesor de Drept constituțional, ar fi sesizat-o și ar fi întreprins demersurile necesare încă din anul 2018, când pentru o perioadă de 6 luni a fost chiar împuternicit director adjunct al acestei structuri.

O altă propunere aberantă a venit din partea consilierilor ministrului afacerilor interne, susținută și de rectorul și prorectorul Academiei, a fost aceea de „militarizare a sistemului” pentru a se impune „rigoarea și disciplina în rândul instituției”. Fără a comenta această tâmpenie, care a fost enunțată în contextul melancoliei vremurilor comuniste demult apuse, considerăm că transformarea în militari a polițiștilor din cadrul Academiei nu schimbă cu nimic datele problemei, iar situația de decădere în care se află Academia de Poliție este cauza corupției, a slugărniciei și a politizării celor care au condus instituția. 

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului EUROPOL

Sindicatul EUROPOL: Ce se va întâmpla cu admiterea la Academia de Poliție din acest an

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută