Ce drepturi pot accesa polițiștii din promoția aprilie 2023

Având în vedere că absolvenții promoției Aprilie – 2023 ai școlilor de poliție vor trebui să se prezinte luni, 10.04.2023, ora 08:00 la sediul unităților de poliție teritoriale în care au fost repartizați pentru a fi luați în evidențe de către reprezentanții serviciilor de resurse umane și pentru a parcurge un nou proces de repartizare la nivelul structurilor subordonate, în ordinea mediilor obținute la absolvire, venim în sprijinul acestora cu câteva informații referitoare la drepturile de care pot beneficia odată cu încadrarea în sistem.

De menționat este faptul că unele structuri din cadrul Poliției de Frontieră au înțeles că timpul de vineri de la absolvire și până mâine dimineață e prea scurt, fapt pentru care au aprobat concediu de odihnă pentru câteva zile pentru ca proaspeții absolvenți să-și identifice o un imobil pentru închiriere.

1.ÎNVOIRE PLĂTITĂ – baza legală este reprezentată de art. 21 alin. 1 lit. d) din Anexa VI a Legii nr. 153/2017. Aceasta se acordă la cerere, astfel încât polițiștii să poată avea timpul necesar identificării unui spațiu de locuit și pentru transportarea lucrurilor personale de la locuința de domiciliu la cea pe care au identificat-o în vederea închirierii.

Vezi aici-Model de cerere pentru acordarea a 5 zile lucrătoare de învoire plătită!

2. INDEMNIZAȚIA DE INSTALARE – în valoare de 790 lei, se acordă o singură dată absolvenților instituțiilor de învățământ ale MAI, la numirea în prima funcție în baza unei solicitări scrise. Acest drept este reglementat de prevederile Legii nr. 153/2017, Legii nr. 360/2002, precum și de cele ale OMAI nr. S/7/2018.

Vezi aici-Model de cerere pentru acordarea indemnizației de instalare!

3.COMPENSAȚIA DE CHIRIE – în valoare de aproximativ 370 lei. Izvorul dreptului referitor la compensația de chirie își are natura în cuprinsul prevederilor art. 31 alin. (1) și alin. (11) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului. Polițiștii au dreptul la o compensație lunară pentru chirie, calculată în raport cu salariul de bază corespunzător lunii pentru care se cuvine acest drept, în cuantum de:

 1. 50% din salariul de bază, dacă locuiesc în municipii, stațiuni turistice ori balneare sau în localități cu situații deosebite;
 2. 40% din salariul de bază, dacă locuiesc în alte localități decât cele prevăzute la lit. a).

Cum poți beneficia de compensația lunară de chirie?

 • completezi un contract de închiriere cu proprietarul care se va înregistra la ANAF -2 exemplare;
 • completezi un raport tipizat pentru acordare a compensație chirie ;
 • completezi o cerere tipizată pentru locuință de serviciu (în cele mai multe cazuri nu sunt disponibile locuințe de serviciu) – modelul de cerere tipizată poate fi solicitat de la secretariatul unității sau de la structura de resurse umane;
 • atașezi o copie a cărții de identitate;
 • le depui la unității pentru a fi trimise la Serviciul Resurse Umane;
 • acest drept se primește cu data înregistrării raportului.

 

4.DECONTARE TRANSPORT LA ȘI DE LA LOCUL DE MUNCĂ – procedura este reglementată de prevederile HG nr. 1198/2022 și de Ordinul MAI nr.  181/2022 și se grupează în 3 categorii, după cum urmează:

 1. deplasarea zilnică de la domiciliu sau reședință la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu sau reședință, în limita a 70 km. Acest tip de decontare nu poate fi atribuită în paralel cu compensația lunară pentru chirie.
 2. decontarea deplasării săptămânale de la domiciliu sau reședință la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu sau reședință pe o distanță cuprinsă între 71 și 300 de km. De acest tip de decontare puteţi beneficia în paralel cu compensația lunară pentru chirie.
 3. decontarea deplasării bilunare de la domiciliu sau reședință la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu sau reședință pe o distanță cuprinsă între 301 si 1000 km. De acest tip de decontare puteţi beneficia în paralel cu compensația lunară pentru chirie.

Vezi aici-Model de raport privind solicitarea alocării la suma forfetară lunară/săptămânală/bilunară aferentă transportului!

De asemenea, este important de reținut faptul că în conformitate cu prevederile art. 12  din HG nr. 1198 din 2022, polițiștii au dreptul anual, la acordarea contravalorii transportului pentru efectuarea concediului de odihnă sub forma unei sume forfetare, în procent de 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, respectiv suma de 637 lei. Acest drept se acordă pentru efectuarea concediului de odihnă aferent anului calendaristic pentru care se cuvine sau pentru efectuarea concediului de odihnă restant.

Vezi aici-Model de raport privind acordarea contravalorii transportului pentru efectuarea concediului de odihnă!

5.DECONTARE SERVICII TURISTICE IN CONCEDIU – în valoare de 1450 lei. Polițiștii beneficiază de decontarea serviciilor turistice în cuantum de 1450 lei pentru  structurile turistice clasificate de pe teritoriul României. Decontarea serviciilor turistice se poate efectua de mai multe ori, până la limita valorică de 1450 lei, condiția minimă este ca polițistul să fie cazat pentru cel puțin o zi în perioada în care solicită decontarea. De precizat este faptul că unitatea turistică trebuie să se regăsească în lista structurilor turistice clasificate aflată pe site-ul Ministerului Turismului –  http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/.

Serviciile turistice pentru care se decontează cuprind: 

 • servicii cazare;
 • alimentație publică(masă restaurant);;
 • tratament balnear și agrement.

Factura fiscală trebuie să conțină următoarele elemente:

 • denumirea serviciilor turistice (ex. servicii cazare și masă etc.);
 • denumirea unității turistice ( numele pensiunii/hotelului, ex. Hotel Olimp, Pensiunea Eden )*
 • perioada cazării (ex. 03.05-06.05.2022);
 • numele și prenumele titularului; *A nu se confunda cu numele firmei care administrează unitatea de cazare.

Actele care se depun la structurile financiare sunt următoarele:
• factura fiscală;
• bon fiscal/chitanță pentru a face dovada plății
• raport tipizat.
* Plata serviciilor turistice se poate face numai de către polițist sau de către soțul/soția acestuia.

Vezi aici-Model de raport privind decontarea serviciilor turistice!
 
6.CONCEDIU DE ODIHNĂ – 32 zile  calendaristice anual (pentru absolvenții școlilor de agenți de poliție sesiunea aprilie 2023 se vor acorda 24 zile calendaristice în anul 2023). Este un drept prevăzut de art. 28 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 360/2002, iar condițiile de acordare, cuantumul și tipurile de concedii de care pot beneficia polițiștii sunt prevăzute în cuprinsul HG 1578/2002. Polițiștii au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit, a cărui durată se stabilește în raport cu vechimea lor în serviciu, după cum urmează:

 1. 32 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime în serviciu de până la 10 ani;
 2. 38 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime în serviciu de peste 10 ani.

Vezi aici-Model de raport pentru solicitarea concediului de odihnă!

7. CONCEDIU DE STUDII – 30 de zile. Izvorul de drept este reprezentat de prevederile HG nr. 1578/2002 și ale OMAI nr. 438/2003. În acest sens, polițiștii pot solicita acordarea zilelor de concediu de studii, după ce în prealabil au făcut dovada faptului că sunt înscriși la o instituție de studii universitare acreditate.

Vezi aici-Model de raport pentru aprobarea concediului de studii!

În încheiere vă informăm că reprezentanții organizației noastre vor fi prezenți la procedurile de repartiție de la nivelul unităților teritoriale de poliție astfel încât acest proces să se desfășoare în baza criteriilor obiective raportate la mediile obținute cu ocazia absolvirii școlilor de poliție și vă vor sta la dispoziție cu răspunsuri și sfaturi pentru orice situație, iar în subsolul comunicatului puteți găsi inclusiv model de contract pentru închirierea unei locuințe, respectiv model de contract de comodat, în cazul în care nu sunteți proprietarii de drept ai autovehiculelor cu care urmează să faceți naveta.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

MODEL CONTRACT INCHIRIERE

MODEL CONTRACT COMODAT

 

 

 

 

Sindicatul EUROPOL: Ce drepturi pot accesa polițiștii din promoția aprilie 2023

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută

Platforma noastră utilizează cookies strict necesare. Acestea sunt esențiale pentru funcționarea platformei și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre.