CCR lovește din nou în MAI. Polițiștii nu mai pot fi cercetați administrativ

După ce în luna decembrie a anului trecut Curtea Constituțională a  României declara ca fiind neconstituționale mai multe articole din OUG nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, prin care polițiștii nu mai pot fi ”executați silit” de instituția angajatoare în urma cercetării administrative făcute ca judecata lui Ponțiu Pilat, ci de o instanță de judecată pentru a avea parte de un proces corect și echitabil, ieri, Curtea a lovit din nou in MAI.

Articolul 9 din Ordonanța 121/1998 ”prevederile prezentei ordonanțe se aplica și militarilor aflați în misiune în afară granițelor tarii, precum și salariaților civili din structura instituțiilor publice prevăzute la art. 2” (polițisti si personal civil)a fost declarat neconstituțional.

Curtea a constatat că Ordonanța Guvernului nr.121/1998 se adresează personalului militar, în timp ce polițiștii se încadrează în categoria personalului civil, potrivit Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului, fiind funcționari publici cu statut special, astfel că aplicarea acelorași reglementări pentru stabilirea răspunderii materiale a polițistului nu justifică în mod obiectiv instituirea egalității de tratament juridic. Ca atare, sintagma „precum şi salariaților civili din structura instituțiilor publice prevăzute la art.2” din cuprinsul art.9 al Ordonanței Guvernului nr.121/1998 este neconstituțională prin raportare la categoria socioprofesională a polițiștilor.

Ce este însă culmea, pe circuitul legislativ există un proiect de modificare a OUG 121/1998 , prin care acest articol 9 declarat neconstituțional se modifică și se insistă că și polițiștilor li se aplică prevederile actului normativ, ceea ce denotă în mod clar precaritatea actelor normative cu incidență asupra polițiștilor.

”Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 9 – (1) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică şi militarilor aflaţi în misiune în afara graniţelor ţării, elevilor și studenților instituțiilor de învățământ pentru formarea polițiștilor, precum şi personalului civil care își desfășoară activitatea în cadrul autorităților publice prevăzute la art. 2.
(2) În sensul prezentei ordonanțe, prin personal civil se înțelege demnitari, funcționari publici cu statut special – polițiști și personal contractual.”

Toate  cercetările administrative  nefinalizate nu vor mai putea produce efecte după ce Decizia CCR va fi publicată în Monitorul Oficial,  fiind nevoie de un nou act normativ cu incidență strictă pentru polițiști. Timp de 25 ani, de la emiterea OUG 121/1998, polițiștii au fost ”executați silit” în baza unui act normativ ale cărui prevederi au fost declarate neconstituționale.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: CCR lovește din nou în MAI. Polițiștii nu mai pot fi cercetați administrativ

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută