Care sunt legile la care polițiștii nu pot aplica contravenții

De cele mai multe ori, în cuprinsul actelor normative este prevăzut cu caracter general, faptul că personalul Ministerului Afacerilor Interne este „împuternicit, abilitat sau desemnat” să constate contravenții și să aplice sancțiunile contravenționale, fără că legiuitorul să prevadă, în mod expres, structurile Ministerului Afacerilor Interne din care fac parte agenții constatatori, aspect ce implică necesitatea unei delimitări clare a competențelor acestora.

În Monitorul Oficial nr. 854  din 09.10.2018 a fost publicat Ordinul MAI nr. 106/2018 pentru desemnarea personalului Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale prevăzute în acte normative.

Atașăm ANEXA ordinului care cuprinde  lista cu actele normative și competența polițiștilor:

1.Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României, republicatăa) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române.
art. 60 alin. (1)
2.Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu completările ulterioarepersonalul abilitat din cadrul Direcției generale logistice să exercite controlul de stat al calității în construcții pentru obiectivele din cadrul Ministerului Afacerilor Interneart. 39

 

3.Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicatăa) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române.
art. 39 alin. (1)

 

 

4.Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicatăa) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române.
art. 192 alin. (2)

 

 

5.Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioareofițerii și agenții de poliție din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Dateart. 64
6.Legea zootehniei nr. 72/2002, republicatăa) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române.
art. 33

 

7.Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioarea) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;
c) personalul din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și inspectoratelor pentru situații de urgență județene/București-Ilfov;
d) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române.
art. 141
8.Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioareofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Româneart. 53 alin. (1)

 

9.Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioareofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Româneart. 31
10.Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioareofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Româneart. 42 alin. (3)

 

11.Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu completările ulterioarea) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române.
art. 29 alin. (1)
12.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioarea) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;
c) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române.
art. 131

 

13.Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioarea) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;
c) ofițerii și agenții de poliție din cadrul serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.
art. 48
14.Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioareofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Româneart. 78 alin. (3)

 

15.Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de războipersonal din cadrul Administrației Naționale a Rezervelor
de Stat și Probleme Speciale
art. 43 alin. (3)
16.Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioarea) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și subofițerii Jandarmeriei Române.
art. 61 alin. (2)

 

17.Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ- teritoriale a steagurilor propriiofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Româneart. 5 alin. (2)
18.Ordonanța Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările și completările ulterioareofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Româneart. 61 alin. (3)

 

19.Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioareofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Româneart. 76 lit. d)
20.Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioareofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Româneart. 29 alin. (1) lit. d)

 

21.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei și a altor produse petroliere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 207/2001, cu modificările și completările ulterioareofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Româneart. 14 alin. (1)
22.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările ulterioarea) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;
c) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române.
art. 15

 

23.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, republicatăa) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;
c) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române.
art. 20 alin. (1)
24.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioarea) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;
c) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române.
art. 136

 

25.Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioareofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române.art. 69
26.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioarea) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
c) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române.
art. 44

 

27.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioarea) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
c) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române.
art. 38 alin. (2)
28.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioarea) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;
c) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române.
art. 8 alin. (2) lit. c)

 

29.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările și completările ulterioarea) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, pentru contravențiile prevăzute de art. 32 alin. (1) lit. a) și b);
b) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, pentru contravenția prevăzută de art. 32 alin. (1) lit. a).
art. 32 alin. (2)
30.Hotărârea Guvernului nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice, republicatăa) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și agenții din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, pentru contravențiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), f) și h).
art. 4 alin. (1)

 

31.Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind desfășurarea activității de agrement nautica) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și subofițerii Jandarmeriei Române.
art. 12
32.Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioareofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Româneart. 34 alin. (1) lit. d)

 

33.Hotărârea Guvernului nr. 2.293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase, cu modificările ulterioareofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Româneart. 8 lit. c)
34.Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioareofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Româneart. 11 alin. (4)

 

35.Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în Româniaa) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române.
art. 31 lit. e) și art. 42
36.Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul Românieia) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;
c) personalul din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și inspectoratelor pentru situații de urgență județene/București-Ilfov.
art. 26

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Care sunt legile la care polițiștii nu pot aplica contravenții

Distribuie

Un răspuns

  1. Am doua intrebari pentru liderii de sindicat…Cat timp mai permiteti acestui guvern sa ne umileasca si cand intentionati sa faceti ceva pentru a stopa aceste nedreptati?????????? Va intreb acest lucru intrucat ma surpinde reactia dumneavoastra prin care adresati o scrisoare conducerii M.A.I in vederea obtinerii unor drepturi banesti pentru personal. Stiti ca si mine de altfel ca acest demers nu are niciun rost si nu se va obtine nimic, chiar daca ati trimite zece scrisori pe zi, dar va inteleg strategia prin care dati impresia ca va luptati pentru drepturile oamenilor. In timp ce alte sindicate au desfasurat actiuni sindicale in strada si de durata care au atras atentia opiniei publice si care au dus la obtinerea unor drepturi salariale substantiale pentru personalul pe care il reprezinta, dumneavoastra v-ati rezumat a face un miting in fiecare an dupa care ati trimis comunicate si scrisori…….Daca ati uitat cumva va aduc la cunostinta ca anul trecut personalul din OPC, ANPC, Garda de Mediu sau Cultura au obtinut mariri salariale sustantiale in urma unor actiuni stradale. Am auzit ca v-ati resemnat si ati precizat ca nu sunt bani pentru noi…. Va contrazic si va spun ca nu este vreo categorie socioprofesionala mai lovita ca noi….Si aici ma refer la faptul ca ne-au taiat pensiile iar acum o persoana care iese la pensie pierde in jur de 1000-1500 de lei , ne-au inghetat drepturile de hrana, chiriile si echiparea, iar maririle salariale au fost cele mai mici din sistemul bugetar. Toate acestea s-au intamplat in conditiile in care s-au dublat salariile parlamentarilor, primarilor,si si-au introdus si pensii speciale. Daca va interesati, vara aceasta, in special in lunile iulie si august mii de angajati(functionari publici din primarii) au fost cazati la hoteluri de trei si patru stele in special din statiunea Mamaia in regim all inclusive impreuna cu familiile sub pretextul unor cursuri fictive.Toate acestea in conditiile in care la aceasta categorie socioprofesionala salariile pur si simplu au explodat….In aceasta perioada in care dumneavoastra ati ramas la stadiul de a trimite scrisori si comunicate, sindicatele din sanatate au cautat si au gasit solutii de a ocoli legea salarizarii constand in aceea ca au introdus noi sporuri la cei care nu aveau si le-au marit sporurile celor care le aveau.deja, De asemenea, poate ati aflat sau nu, in urma cu aproximativ doua luni de zile angajatii din Spitalul Universitar Bucuresti nu au ales sa trimita comunicate si scrisori si au iesit in strada nemultumiti ca in urma maririlor substantiale pe care le-au primit nu le vor acorda vouchere de vacanta. Dupa ce au protestat doua-trei zile s-au gasit bani. Credeti ca daca trimiteau o scrisoare obtineau ceva? Va scriu aceste randuri intrucat daca doriti sa obtineti ceva pentru oamenii pe care ii reprezentati acum este momentul. Deja I.G.P.R a anuntat ca si la anul norma de echipare ramane inghetata la aceeasi valoare si se pregateste acum si inghetarea normei de hrana pentru al doilea an consecutiv in conditiile in care Romania are cea mai mare inflatie din U.E. care se reflecta in preturile de consum. Desi pana in prezent s-au dat doua ordine de marire a normei de hrana de catre MapN ce totalizeaza o suma de 150-200 lei lunar, acest guvern a inghetat acest lucru pana in luna decembrie 2018. In acest sens, in cazul in care nu facem nimic o vor ingheta si pentru anul viitor. Precizez ca nu va costa nimic pentru a obtine autorizatie de pichetare a sediilor din Bucuresti si in tara la fiecare organizatie care se va manifesta pe plan local..Am fost in strada de fiecare data si voi veni ori de cate ori ne veti organiza. Si nu uitati ca de noi si de actiunile noastre depind si colegii nostrii jandarmi,pompieri salvatori si pompierii-smurd. In concluzie acum este momentul sa strangem randurile si astept sa imi comunicati calendarul protestelor.

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută

Platforma noastră utilizează cookies strict necesare. Acestea sunt esențiale pentru funcționarea platformei și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre.