Bani mai puțini pentru polițiști.Ce a decis Poliția Română

Plata drepturilor salariale și a celorlalte obligații reprezintă  pentru polițiști un aspect foarte important  și de fiecare dată când se pune problema pentru  respectarea acestor  drepturi, managerii din Poliția Română încearcă  să găsească orice motiv pentru a nu le  acorda .

În conformitate cu art. 21, alin. 1, lit. a din Anexa VI  a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, “personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, mutați sau transferați, în interes de serviciu, într-o altă localitate decât cea de domiciliu, individual sau împreună cu unitatea sau subunitatea, au dreptul la o indemnizație de mutare egală cu solda de funcție/salariul de funcție cuvenită/cuvenit pentru noile funcții în care au fost încadrați.”.

Deși alin. 2 al aceleiași prevederi vine cu o explicație ambiguă “indemnizația de mutare prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare în luna schimbării domiciliului.”, clarificarea acestui aspect este dată de prevederile Ordinului MAI S/7 din 31.01.2018, care reprezintă, în fapt, normele metodologice de aplicare a Legii 153/2017 și care specifică în mod explicit, că această indemnizație se acordă polițistului după ce acesta  se prezintă în unitatea unde a fost mutat.

Această explicație vine ca urmare a prevederilor confuze ale legii cadru, însă  există și “menegeri” care, fie din rea-voință, fie din nedocumentarea în amănunt a esenței problemei, acționează în defavoarea polițistului.

Vă supunem atenției cazul  colegului si membrului nostru de sindicat din cadrul Direcției de Operațiuni Speciale care în urma rapoartelor înaintate Inspectoratului General al Poliției Române, i se refuză în mod hilar acordarea acestei indemnizații pe motiv că nu s-a  solicitat în aceeași lună cu data schimbării domiciliului. În fapt, acesta și-a schimbat domiciliul în data de 29.01.2018 și a solicitat acest drept la numai o săptămână, pe data de 06.02.2018. Este de noaptea minții acest mod de interpretare eronată a actului normativ, bineînțeles întru totul în defavoarea polițistului.

Directorul Resurse Umane din IGPR fie nu a citit îndeajuns prevederile Ordinului S/7 din 31.01.2018, fie semnează petițiile ca la ghișeul poștal. Solicităm pe această cale domnului inspector general, Ioan Buda, să-l trimită pe Directorul Resurse Umane, dl Simion Marcel, in cadrul orelor de pregătire profesională,  la câteva seminarii de înțelegere și aprofundare a legislației incidente polițiștilor.

Deși atât Ministerul Afacerilor Interne, cât și structurile subordonate acestuia, refuză să recunoască că au emis dispoziții verbale   pentru reducerea tuturor cheltuielilor, ei bine, se pare că aceștia au redus doar din drepturile pe care trebuie să le acorde polițiștilor, nu și din cheltuielile în interesul  institutiei .

Am solicitat Ministerului Afacerilor Interne clarificarea acestor aspecte de interpretare legislativă și considerăm ca ar fi de bun augur ca aceștia să trimită intstructiuni structurilor subordonate cu modul de acordare pentru indemnizațiile acordate polițiștilor.

Viitorul ne apartine !

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Bani mai puțini pentru polițiști.Ce a decis Poliția Română

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută