Așa arată testarea fizică pentru cei care vor să devină polițiști

Candidații care s-au înscris pentru concursurile de încadrare din sursă externă vor susține  proba de evaluare a performanțelor fizice în perioada 11.10-19.10.2021. Proba se va desfășura numai în săli de sport. Este declarat “promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim de 3’20”. Rezultatele obţinute se aduc la cunoştinţa candidaţilor, la finalul probei, pe bază de semnătură.

Proba de evaluare a performanţei fizice este probă de concurs eliminatorie, nota la proba fizică nu va intra în calculul notei finale ca medie aritmetică cu nota la „testul grilă”, ci va fi luată în calcul, ca şi criteriu de departajare, doar în caz de egalitate între doi sau mai mulţi candidaţi la „testul grilă”, caz în care va fi declarat „admis” candidatul care a obţinut notă mai mare la proba fizică. Proba de evaluare a performanţei fizice poate fi contestată o singură dată în termen de 24 de ore de la postarea rezultatelor pe pagina de Internet a unității, iar admiterea contestaţiei determină replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei.

Candidații declarați ”respins” la proba de evaluare a performanțelor fizice nu vor fi planificați la proba scrisă. Data, ora şi locul unde se va desfăşura proba de evaluare a performanţei fizice se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a unității.

Traseul practic-aplicativ conţine un număr de 12 obstacole.

 1. Obstacolul nr. 1 (Săritura în lungime de pe loc):

De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul execută săritura în lungime de pe loc, respectiv flexarea genunchilor şi balansarea braţelor înapoi, impulsia cu ambele picioare în sol şi tragerea braţelor înainte, zborul şi aterizarea pe ambele picioare, în spaţiul delimitat, fără atingerea liniei de start.

1.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii:

a.calcă linia de start;

b.calcă în spaţiul delimitat de linia de 1,80 m şi 2,00 m, inclusiv linia de 2,00 m;

c.rezultatul înregistrat este între 1,80 şi 2,00 metri.

1.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii:

a.refuză să execute săritura;

b.ocoleşte obstacolul;

c.se desprinde de pe sol prin pas sărit;

d.porneşte în alergare;

e.depăşeşte lateral spaţiul delimitat;

f.nu îndeplineşte performanţa minimă de 1,80 metri.

Cronometrarea începe la desprinderea de pe sol a candidatului.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: linia de start, linia de la 1,80 metri, linia de la 2,00 metri

Lăţimea culoarului = 1,20 metri.

 1. Deplasare 18 metri.
 2. Ocolire jalon, spre stânga.
 3. Deplasare 8 metri.
 4. Obstacolul nr. 2 (Trecerea prin pas sărit peste saltea):

Candidatul execută trecerea prin pas sărit peste saltea.

5.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii:

a.atinge oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare;

b.calcă oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare.

5.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii:

a.refuză să execute săritura;

b.calcă interiorul suprafeţei saltelei cu toată talpa;

c.parcurge obstacolul prin săritură în lateralul saltelei;

d.ocoleşte obstacolul.

Caracteristici tehnice ale saltelei: lungime = 2 metri, lăţime = 1 metru, grosime = 3-5 centimetri, marcată la 1 centimetru de marginile saltelei cu bandă de culoare albă, cu lăţimea de 2 centimetri.

Lăţimea culoarului = 1,20 metri.

 1. Deplasare 10 metri.
 2. Ocolire jalon, spre dreapta.
 3. Deplasare 3 metri.
 4. Obstacolul nr. 3 (Două rostogoliri succesive înainte, peste cap, pe saltea):

Candidatul execută 2 (două) rostogoliri succesive înainte.

9.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care depăşeşte, în lateral, o singură dată, spaţiul saltelelor, cu orice parte a corpului.

9.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii:

a.refuză executarea rostogolirilor;

b.depăşeşte în lateral spaţiul saltelelor a doua oară;

c.execută o singură rostogolire;

d.nu efectuează rostogolirile peste cap;

e.ocoleşte obstacolul.

Caracteristici tehnice ale sectorului: lungime = 4 metri, lăţime = 1 metru.

Lăţimea culoarului = 1,20 metri.

 1. Deplasare 8 metri.
 2. Obstacolul nr. 4 (Deplasarea în echilibru pe banca de gimnastică, dispusă în formă L, cu transport de greutăţi):

Se execută ridicarea celor 2 (două) greutăţi de câte 10 kilograme fiecare, depozitate în faţa băncii de gimnastică, într-un spaţiu de dimensiunea de 0,60 x 0,60 metri, urcarea pe banca de gimnastică, deplasarea în echilibru cu transportul simultan al greutăţilor, depozitarea greutăţilor într-un stativ cu înălţimea de la podea de 1,90 metri, respectiv 1,60 metri de la nivelul superior al băncii şi coborârea.

Banca de gimnastică se parcurge, prin deplasare, începând cu latura lungă şi se continuă cu latura scurtă, în continuarea acesteia, spre stânga.

11.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii:

a.atinge solul;

b.cade de pe aparat;

c.scapă una dintre greutăţi sau pe ambele, o singură dată, situaţie în care, după ridicarea greutăţii/greutăţilor reia deplasarea pe banca de gimnastică din locul în care a/le-a scăpat greutatea/greutăţile.

11.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii:

a.refuză executarea deplasării;

b.refuză transportul simultan de greutăţi pe tot parcursul obstacolului;

c.refuză sau nu reuşeşte depozitarea ambelor greutăţi simultan la o înălţime de 1,60 metri de la nivelul superior al băncii;

d.aruncă una sau ambele greutăţi;

e.cade de pe aparat a doua oară;

f.scapă una sau ambele greutăţi a doua oară;

g.răstoarnă banca în timpul deplasării;

h.dărâmă stativul de depozitare a greutăţilor;

i.ocoleşte obstacolul;

j.refuză reluarea abordării obstacolului din locul indicat.

Caracteristici tehnice ale băncii de gimnastică: forma L, latura lungă dispusă perpendicular pe latura scurtă, lungime totală = 6 metri; latura lungă = 4 metri, latura scurtă 2 metri, lăţime = 0,25 metri, înălţimea de la sol în partea superioară = 0,30 metri.

Caracteristici tehnice ale stativului: lungime = 0,50 metri, lăţime = 0,50 metri, înălţimea de la sol în partea superioară = 1,90 metri.

Caracteristici tehnice ale spaţiului de depozitare a ganterelor: lungime = 0,60 metri, lăţime = 0,60 metri.

Lăţimea culoarului = 1,20 metri.

 1. Deplasare 19,75 metri.
 2. Ocolire jalon, spre dreapta.
 3. Obstacolul nr. 5 (Deplasare între şicane):

Candidatul se deplasează pe o distanţă de 10 metri, ocoleşte jalonul spre stânga şi se deplasează 10 metri, fără a se sprijini pe jaloane sau a le doborî.

14.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii:

a.se dezechilibrează şi atinge solul cu orice parte a corpului;

b.atinge jaloanele fără a afecta structura traseului;

c.deplasează jaloanele fără a afecta structura traseului:

d.se sprijină pe jaloane fără a afecta structura traseului.

14.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii:

a.refuză să parcurgă distanţa precizată;

b.se sprijină pe jaloane cu afectarea structurii traseului;

c.dărâmă jaloanele cu afectarea structurii traseului;

d.ocoleşte obstacolul.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 10 metri, jaloane tip con, din polietilenă. Lungimea şi lăţimea obstacolului sunt delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă.

Lăţimea culoarului = 1,20 metri.

 1. Ocolire jalon spre dreapta.
 2. Deplasare 10 metri.
 3. Obstacolul nr. 6 (Săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică):

Din deplasare, candidatul execută bătaia pe ambele picioare, se desprinde de pe sol prin săritură, se sprijină pe obstacol cu ambele mâini concomitent cu depărtarea simultană a picioarelor, sare în sprijin depărtat peste capra de gimnastică şi aterizează pe ambele picioare fără atingerea aparatului cu altă parte a corpului.

17.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii:

a.nu efectuează bătaia pe ambele picioare;

b.se sprijină pe obstacol cu o singură mână;

c.atinge aparatul cu orice parte a corpului, cu excepţia mâinilor pentru sprijinul săriturii;

d.atinge solul la aterizare cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpilor picioarelor.

17.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii:

a.refuză parcurgerea obstacolului;

b.se opreşte în faţa obstacolului;

c.dărâmă obstacolul;

d.aterizează tot la locul de desprindere a săriturii;

e.încalecă sau/şi se caţără pe obstacol;

f.rămâne pe obstacol;

g.reia elanul;

h.ocoleşte obstacolul.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: înălţime capră de gimnastică (de la podea până la limita exterioară a părţii superioare) = 1,30 metri, 2 (două) saltele de gimnastică dispuse succesiv la aterizare. La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice.

Lăţimea culoarului = 2,30 metri.

 1. Deplasare 2 metri.
 2. Ocolire jalon, spre stânga.
 3. Obstacolul nr. 7 (Trecerea pe sub un obstacol marcat):

Candidatul traversează obstacolul acoperit ş;. închis cu material textil opac, la intrare şi la ieşire.

20.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care deplasează/mişcă din loc tunelul.

20.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii:

a.refuză parcurgerea obstacolului;

b.se opreşte în tunel;

c.iese prin lateral;

d.ocoleşte obstacolul.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: tub rigid cu diametrul de 0,70 metri, lungime = 6 metri, acoperit şi închis cu material textil opac, la intrare şi la ieşire.

Lăţimea culoarului = 1,60 metri.

 1. Deplasare 4 metri.
 2. Obstacolul nr. 8 (Escaladarea unei lăzi de gimnastică):

Candidatul execută escaladarea obstacolului aşezat transversal pe direcţia de deplasare, printr-un procedeu la alegere, aterizează în picioare şi continuă deplasarea.

22.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care atinge solul la aterizare cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpilor picioarelor.

22.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii:

a.refuză parcurgerea obstacolului;

b.dărâmă obstacolul;

c.reia elanul;

d.ocoleşte obstacolul.

Caracteristici tehnice ale lăzii de gimnastică: lungimea părţii superioare = 1,60 metri, lăţimea părţii superioare = 0,40 metri, înălţime de la podea până la limita exterioară a părţii superioare = 1,60 metri.

O saltea de gimnastică la aterizare.

La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice.

Lăţimea culoarului = 1,60 metri.

 1. Deplasare 2 metri.
 2. Ocolire jalon, spre dreapta.
 3. Deplasare 10 metri.
 4. Obstacolul nr. 9 (Transportul unui manechin prin târâre):

Candidatul se întoarce şi execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. Manechinul este poziţionat cu picioarele la linia de start şi capul pe sensul de deplasare. Transportul manechinului pe distanţa de deplasare se face cu spatele, picioarele manechinului trebuind să depăşească în mod obligatoriu jalonul poziţionat la 5 metri, ocoleşte jalonul cu manechinul respectând prizele pe acesta şi continuă deplasarea înapoi la linia de plecare, picioarele manechinului trebuind să depăşească în mod obligatoriu linia de plecare.

26.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii:

a.atinge solul cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpilor picioarelor;

b.atinge jalonul fără a afecta structura traseului;

c.scapă manechinul.

26.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii:

a.refuză parcurgerea obstacolului;

b.refuză reluarea prizei corecte;

c.depăşeşte spaţiul delimitat lateral;

d.doboară jalonul;

e.execută priza în alt mod şi pe alte părţi ale manechinului;

f.ocoleşte obstacolul;

g.trece linia de sosire fără manechin.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: distanţa de parcurs = 2×5 metri, înălţimea manechinului = 1,60 metri, lăţimea umerilor manechinului = 0,60 metri, greutatea manechinului = 60 kg.

Lăţimea culoarului = 1,60 metri.

 1. Deplasare 10 metri
 2. Ocolire jalon, spre stânga.
 3. Obstacolul nr. 10 (Aruncarea mingii de handbal de pe loc la ţintă):

Candidaţii se opresc în faţa pragului/liniei dispus/e transversal pe direcţia de aruncare şi aruncă la ţinta aflată la 10 (zece) metri, prin procedeul azvârlire, cu o singură mână, una dintre cele 2 mingi de handbal avute la dispoziţie. O aruncare este considerată reuşită dacă mingea a atins ţinta, cu condiţia să nu fi atins solul înainte de ţintă. Fiecare candidat are dreptul la două încercări, a doua încercare executându-se obligatoriu doar în situaţia în care prima aruncare este nereuşită.

În situaţia în care, la prima aruncare, mingea nu atinge ţinta, atinge solul înainte de ţintă, este scăpată spre înainte/înapoi/lateral sau se depăşeşte pragul/linia de aruncare, candidatul se opreşte la semnalul acustic (fluier) al supraveghetorului de traseu şi mai are dreptul la o singură aruncare.

29.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde dacă şi la a doua încercare repetă una dintre următoarele situaţii:

a.mingea nu atinge ţinta;

b.mingea atinge solul înainte de ţintă;

c.scapă mingea spre înainte/înapoi/lateral;

d.depăşeşte pragul/linia de aruncare.

29.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii:

a.refuză să arunce mingea/mingile;

b.ocoleşte obstacolul.

Caracteristici tehnice ale liniei de aruncare: lungime = 1,20 metri, lăţimea = 0,10 metri. Ţinta este dispusă la o distanţă de 10 metri de prag/ linia de aruncare.

Caracteristici tehnice ale ţintei: lungime = 1 metru, lăţimea = 1 metru, dispusă la 1 metru de sol (măsurată de la sol până la baza inferioară, fixă).

Pentru aruncare se utilizează 2 (două) mingi de handbal, tip 3.

Lăţimea culoarului = 2,00 metri.

 1. Deplasare 10 metri.
 2. Obstacolul nr. 11 (Detentă pe verticală):

Din deplasare, candidatul sare şi atinge un obiect suspendat de la sol. Fiecare candidat are dreptul la o singură încercare.

31.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care atinge solul cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpii piciorului.

32.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii:

a.refuză parcurgerea obstacolului;

b.reia parcurgerea obstacolului;

c.reia elanul;

d.ocoleşte obstacolul;

e.nu atinge obiectul suspendat.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: obiectul suspendat = o minge de tenis de câmp suspendată la o înălţime de 2,55 metri, măsuraţi de la sol până la baza inferioară a obiectului.

Lăţimea culoarului = 2,00 metri.

 1. Deplasare 10 metri.
 2. Obstacolul nr. 12 (Navetă 12 repetări x 20 de metri cu transport de jaloane)

Din deplasare, candidatul ridică un jalon şi se deplasează cu acesta până la o linie de demarcare aflată la 20 de metri distanţă, depune jalonul după linia de demarcare şi preia un alt jalon de culoare diferită, cu care revine în alergare până la cealaltă linie de demarcare aflată la 20 de metri distanţă, după care se depune jalonul. Se efectuează 6 cicluri dus-întors. După fiecare deplasare pe distanţa de 20 de metri, jaloanele se depun succesiv, prin suprapunere, după linia de demarcare.

34.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde, o singură dată, în următoarele situaţii:

a.se dezechilibrează şi cade;

b.scapă jalonul în interiorul culoarului de alergare.

34.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii:

a.refuză să parcurgă distanţa precizată;

b.refuză să ridice jaloanele în poziţie verticală, la căderea acestora;

c.ocoleşte obstacolul;

d.scapă jalonul în afara culoarului de alergare;

e.nu aşează jaloanele succesiv, prin suprapunere;

f.trece linia de sosire fără jalon sau cu jalon de culoare diferită;

g.efectuează o navetă fără ca jaloanele depuse să fie în poziţie verticală.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 20 metri, lăţimea culoarului = 2,00 metri, 12 jaloane tip con, din polietilenă, având 2 culori diferite în proporţii egale (ex.: 6 de culoare roşie, 6 de culoare verde), distribuite câte 6 din aceeaşi culoare la fiecare dintre cele două capete ale culoarului. Lungimea şi lăţimea obstacolului sunt delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă.

Sosire.

Cronometrul evaluatorului se opreşte în momentul în care toate jaloanele sunt aşezate în modul descris, după linia de demarcare, cu excepţia ultimului jalon cu care candidatul trece linia de sosire.

III. Corespondenţa dintre timpii finali realizaţi, notele acordate şi calificativele obţinute la proba de evaluare a performanţei fizice de către candidaţii la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI

Pentru timpii finali realizaţi de candidaţii la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, înregistraţi în Tabelul centralizator al cărui model este prevăzut de anexa nr. 28 la ordin, se acordă note conform tabelului de transformare a timpului final în notă.

Pentru candidatul declarat «Nepromovat», procedura de selecţie încetează.

 

Tabel privind transformarea timpului final în notă

 

Timp final Notă
sub 2’05“, inclusiv 10
peste 2’05“-2’08“, inclusiv 9,80
peste 2’08“-2’11“, inclusiv 9,60
peste 2’11“-2’14“, inclusiv 9,40
peste 2’14“-2’17“, inclusiv 9,20
peste 2’17“-2’20“, inclusiv 9,00
peste 2’20“-2’23“, inclusiv 8,80
peste 2’23“-2’26“, inclusiv 8,60
peste 2’26“-2’29“, inclusiv 8,40
peste 2’29“-2’32“, inclusiv 8,20
peste 2’32“-2’35“, inclusiv 8,00
peste 2’35“-2’38“, inclusiv 7,80
peste 2’38“-2’41“, inclusiv 7,60
peste 2’41“-2’44“, inclusiv 7,40
peste 2’44“-2’47“, inclusiv 7,20
peste 2’47“-2’50“, inclusiv 7,00
peste 2’50“-2’53“, inclusiv 6,80
peste 2’53“-2’56“, inclusiv 6,60
peste 2’56“-2’59“, inclusiv 6,40
peste 2’59“-3’02“, inclusiv 6,20
peste 3’02“-3’05“, inclusiv 6,00
peste 3’05“-3’08“, inclusiv 5,80
peste 3’08“-3’11“, inclusiv 5,60
peste 3’11“-3’14“, inclusiv 5,40
peste 3’14“-3’17“, inclusiv 5,20
peste 3’17“-3’20“, inclusiv 5,00
peste 3’20“ Nepromovat“

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Așa arată testarea fizică pentru cei care vor să devină polițiști

Distribuie

9 răspunsuri

 1. Și din nou vom avea parte de un “sobor” de cocoșați , anorexici , miopi , bâlbâiți , bărboși , pensați , epilați … îmbrăcați în uniformă de polițiști și cu “bășini” pe ei de mici zei !

 2. Salut sunt Cristi, și sunt interesat de acest loc de munca și sunt serios și foarte interesat de lege și ordine

 3. O floare, o tracțiune, nimic. Fără un test de forta nu vad cum te poți impune, având în vedere ca posturile pt care se fac încadrările sunt in mediul rural. O sa vina niște broscoi în stare sa sara cand primesc un pumn, sa facă ordine în comuna. Bravo la domnii care au gândit proba fizica. Unde mai punem ca testarea rezistentei numa.

 4. Candidați ar trebui sa fie foarte bine pregatiți fiszic dupa parera mea mai puțin proba scrisa teorie si pratica conteaza foarte mult dar la noi în Romania din 100de polițisti doar 2 îndeplinesc condițile fizice. Î-ți este rusine sa te uiți la ei obesi..

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută