Angajări fără concurs în structurile de ordine publică ale Poliției Române

După cum v-am precizat într-un comunicat anterior, în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina, a fost emisă OUG nr. 20/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară, act normativ în baza căruia a fost elaborat OMAI nr. 39/2022 privind ocuparea, fără concurs, pentru o perioadă determinată, a posturilor vacante din unitățile M.A.I. care desfășoară activități specifice domeniilor migrație și azil, situații de urgență și ordine și siguranță publică.

În baza acestui ordin, Inspectoratul General al Poliției Române a demarat procedura de ocupare, pentru perioadă determinată, de maxim 3 ani, dar nu mai mult de 90 de zile de la data încetării situației care generează un aflux mare de persoane din Ucraina a unui număr de 71 posturi vacante de agent de poliție specialitatea „ordine publică” din cadrul Poliției Române, pentru persoanele care îndeplinesc condițiile legale, în cadrul următoarelor unități de poliție:

 • IPJ Botoșani – 5 posturi;
 • IPJ Maramureș – 9 posturi;
 • IPJ Satu Mare – 21 posturi;
 • IPJ Suceava – 10 posturi;
 • IPJ Tulcea – 21 posturi;
 • IPJ Vaslui – 5 posturi.

O astfel de procedură are un caracter de excepție ținând cont de fluxul mare de refugiați care tranzitează teritoriul României, fiind pentru prima dată în ultimii 30 de ani când la nivelul Poliției Române se fac angajări pe o perioadă determinată.

În vederea ocupării posturilor vacante, persoanele interesate trebuie să cunoască faptul că procedura de ocupare se organizează la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar la nivelul inspectoratelor de poliţie județene, în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile vacante pentru care se organizează procedura, se realizează activitățile de recrutare.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

La procedura de ocupare pot să participe persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții generale, valabile pentru toate posturile aflate în procedură de ocupare:

 1. să aibă cetățenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 4. să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, activitate ce se va realiza în perioada 04.07. – 20.07.2022, prin grija structurilor de resurse umane ale unităților în al căror state de organizare se află posturile vacante);
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 6. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
 7. să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
 8. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
 9. să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. să nu fi desfășurat activități de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. să nu aibă, la încadrarea ca polițist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic;
 12. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale);
 13. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deținute în rezervă;
 14. să dețină permis de conducere categoria „B”;
 15. de asemenea, pentru a participa la procedură persoanele interesate trebuie să îndeplinească și condițiile de studii din fișa postului, pentru toate posturile în procedură, respectiv să fi absolvit studii medii cu diplomă de bacalaureat

REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA PROCEDURA DE ANGAJARE, FĂRĂ CONCURS

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile care se regăsesc în cadrul fiecărui inspectorat de poliție județean, menționând unitatea în cauză, (Exemplu: Vă rog să-mi aprobați înscrierea la procedura de ocupare, fără concurs, a posturilor de agent de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași).

Înscrierea se realizează în perioada 21.06. – 01.07.2022 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 01.07.2022 doar până la orele 16:00) online la adresa de e-mail a unităţii în al cărei stat de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează procedura.

Adresele de e-mail destinate înscrierilor sunt următoarele:

 • pentru posturile din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani: resurse.umane@bt.politiaromana.ro
 • pentru posturile din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș: sursaexterna@mm.politiaromana.ro
 • pentru posturile din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare: sursaexterna@sm.politiaromana.ro
 • pentru posturile din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava: sursaexterna@sv.politiaromana.ro
 • pentru posturile din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea: resurseumane@tl.politiaromana.ro
 • pentru posturile din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui: resurseumane@vs.politiaromana.ro

EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ A CANDIDAȚILOR

Această activitate ce intră în competența Centrului de Psihosociologie al MAI va avea loc în perioada 04.07. – 20.07.2022, data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite ulterior în funcție de numărul de candidați şi vor fi comunicate prin postare pe pagina de Internet a unităților de recrutare.

EXAMINAREA MEDICALĂ A CANDIDAȚILOR

Activitatea va avea loc  tot în perioada 04.07. – 20.07.2022, ocazie cu care candidații înscriși se vor prezenta în data de 04.07.2022 la Centrele Medicale Județene, având asupra lor adeverința eliberată de către medicul de familie, pentru întocmirea fișei medicale – tip de încadrare în MAI, pe care o vor finaliza și depune la dosarul de recrutare până la data de 21.07.2022 ora 1200.

DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE ANGAJARE

În cadrul acestei etape, candidații vor fi nevoiți să susțină două probe, după cum urmează:

1.Proba de evaluare a performanței fizice

Se va desfășura în perioada 26.07.2022-02.08.2022, având caracter eliminatoriu și se face potrivit probei, normelor şi baremelor specifice prevăzute în anexa nr. 3^1 la Ordinul OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

Evaluarea performanței fizice a candidaților constă în parcurgerea în întregime a traseului practic-aplicativ şi a elementelor care îl compun şi abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită, conform schiței prezentate (Anexa 7), fiind declarat „PROMOVAT” candidatul care îndeplinește baremul minim de 3’20”, impul obținut va fi luat în calcul, ca şi criteriu de departajare, doar în caz de egalitate între doi sau mai mulți candidați la „testul grilă”, caz în care va fi declarat „ADMIS” candidatul care a obținut timpul cel mai bun la proba fizică.

Proba de evaluare a performanței fizice poate fi contestată o singură dată, la adresa de e-mail so@politiaromana.ro, în termen de 24 de ore de la postarea rezultatelor pe pagina de Internet a Poliţiei Române, iar admiterea contestației determină replanificarea candidatului şi susținerea din nou a probei.

2.Proba scrisă

Aceasta va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de angajare din cadrul IGPR din tematica şi bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoștințelor de specialitate pe care le au candidații şi va avea loc la data de 06.08.2022, durata de  rezolvare a testului fiind de 3 ore.

Ora şi locul unde se va desfășura proba scrisă se vor stabili, în funcție de numărul candidaților şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și a unităților de recrutare.

Pentru a fi declarat „ADMIS”, candidatul trebuie să obțină minimum nota 7,00, iar în situația în care este declarat ”RESPINS” poate contesta o singură dată rezultatul la adresa de e-mail so@politiaromana.ro, în termen de 24 de ore de la afișare.

Cu privire la demararea acestui proces de ocupare a funcțiilor este important de reținut faptul că personalul din sănătate care a fost angajat pe o perioadă determinată a putut ocupa ulterior posturile vacante din sistemul sanitar public, iar un astfel de demers ar fi necesar inclusiv pentru persoanele care participă la procedura de angajare fără concurs organizată în acest an la nivelul Poliției Române.

Spre surprinderea noastră, deși unitățile organizatoare menționează în cadrul anunțurilor privind procedura de angajare pe o perioadă determinată, că această activitate nu se va realiza prin concurs, în realitate constatăm că avem de a face efectiv cu o procedură de concurs, atâta timp cât persoanele interesate sunt supuse unor probe fizice și scrise în vederea departajării acestora prin notare.

CONSULTĂ AICI ANUNȚUL PRIVIND PROCEDURA DE ANGAJARE!

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Angajări fără concurs în structurile de ordine publică ale Poliției Române

Distribuie

25 de răspunsuri

 1. Primiți și pensionari MAI, apți medical…etc??…dar sa aibă dreptul și la pensie!? Cu vârsta pana în 55 de ani?

 2. As putea primi mai multe detalii prin e-mail legat de probe ??
  Pot duce adeverința medicala și de la o clinica privată dacă nu sunt asigurată?

 3. Fara concurs ar insemna fara examen scris, si fara proba fizica. Cred ca 90% din cei bagati in sistem nu sunt in stare sa sara un gard

 4. Sunt apt medical..fără antecedente penale..permis categoria B…am diplomă de școală profesională!! aș opta pentru un loc la Vatra Dornei!!

 5. Bună ziua! Acum doua luni am trimis dosar complet spre aprobare direct ministrului de interne, eu avind și pregătirea de AG. Ordinea Publica. A fost OK, dar retrimis spre soluționare finala la IPJ IAȘI, care mi-au transmis în scris ca nu au posturi vacante și ca doar prin concurs cind vor fi…. Sa urmăresc pe site, dar un site ce la final îmi răspunde „ne pare rău, dar nu ai acces la acest site…”, ce sa înțeleg?!!? Dacă se poate, vin cu drag! Îmi puteți scrie pe adresa de e’mail?? Mulțumesc mult…

 6. Pai da-ti concursuri, examene, doar nu vreti sa intrati asa numai cu dosarul? Deja aveti pretentii… altii au stat 2, 3 ani in scoli sau academie cu repartitii prinse departe de domiciliu si voi deja faceti nazuri. Mai bine s-ar desfiinta scolile de politie ca deja nu mai isi are rostul.

 7. Anuntul nu are noima dar nu e de mirare asa este la MAI una zic alta fac, e fara concurs dar cu probe si note, teste grila in toata regula pai care e diferenta fata de un concurs normal ?? faptul ca e pe perioada determinata ??? si v-ați gandit sa infrumusetati anuntul prin sintagma, fara concurs ?? trist dar asa lucreaza ministerele de forta, nu stie stanga ce face dreapta, macar corectati titlul că vă râd și curcile și mai aveți pretenția de la candidați să stie limba Romana scris si vorbit corect…..

 8. Buna ziua. Posturi disponibile si pt alte localitati…in afara de cele mai sus mentionate de dvs. aveti?
  Mulțumesc frumos

 9. Sunt interesat de a lucra in Politie. Problema mea este ca desi sunt cetatean roman, am plecat la varsta de 6 luni in 1990, in Australia unde mi-am facut toata educatia, scoala primara, secundara, liceul, scoala tehnica si universitate (va pot trimite CV-ul) iar pentru mine limba materna este engleza, nu romana. Vorbesc si scriu in limba romana dar cu putine greseli gramaticale. Sunt sportiv, am 180 inaltime si 75 kg. Am revenit in Romania acum 8 ani si am lucrat ca profesor de engleza la diferite scoli particulare. Ma puteti indruma unde sa depun dosarul? Imi puteti da vre un sfat pentru a acceda mai usor la un post in cadrul Politiei? Am carnet de conducere de la 18 ani.
  Cu sinceritate,
  Armand Arion

 10. Buna ziua ,mă numesc Sima Ovidiu Liviu,sunt infirmier la un spital din București,am 40 ani ,as dori să știu și eu ce condiții trebuie sa îndeplinesc ptr a mă înscrie la angajări fara concurs ,sau sa întreb de programul de voluntariat, mulțumesc frumos

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută

Platforma noastră utilizează cookies strict necesare. Acestea sunt esențiale pentru funcționarea platformei și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre.