Amprentele românilor vor putea fi accesate de alte state membre UE

La data de 13 aprilie 2022, pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne a fost publicat în Transparență decizională, Proiectul Legii pentru modificarea unor acte normative referitoare la căutarea automatizată în sistemul automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice

Proiectul de act normativ supus dezbaterii are rolul de a reglementa posibilitatea realizării schimbului de date dactiloscopice dintre România și alte state membre ale Uniunii Europene, țara noastră nefiind în măsură, din punct de vedere legislativ, tehnic și administrativ, să pună la dispoziția statelor membre această categorie de date, din cauza încetării efectelor Deciziei Consiliului 2013/229/UE din 14 mai 2013 și ca urmare a intrării în vigoare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/946 a Consiliului din 18 mai 2017 privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice 

Motivul pentru care datele care fac obiectul prezentului act normativ în discuție nu puteau fi puse la dispoziția celorlalte state membre, potrivit principiului disponibilității, încă de la data emiterii Deciziei Consiliului 2013/229/UE, a fost determinat de lipsa personalului necesar care trebuia să verifice acuratețea datelor puse la dispoziția statelor membre în termenul stabilit pentru ca România să-și poată îndeplini obligațiile.

În acest context, în cursul anului 2017, a fost stabilit un plan la nivel național pentru inventarierea fondului dactiloscopic care face obiectul actualului demers legislativ, fiind demarată inventarierea fondului dactiloscopic aflat la nivelul Institutului Național de Criminalistică astfel încât să fie verificată acuratețea datelor, în prezent fiind create condițiile necesare punerii la dispoziția celorlalte state a acestei categorii de date dactiloscopice.

În temeiul Deciziilor Consiliului, România are obligația de a pune datele dactiloscopice la dispoziția celorlalte state partenere, pentru a fi interogate, beneficiul fiind acela că România poate interoga în prezent datele dactiloscopice ale statelor cu care se află în relație de schimb automat, însă principiul disponibilității și reciprocității nu a fost respectat de către România în totalitate, din cauza lipsei de reglementare legislativă.

Astfel, în vederea armonizării legislației s-a stabilit imperiozitartea modificării următoarelor prevederi ale actelor normative în vigoare, în vederea asigurării principiului disponibilității și reciprocității, conform proiectului de Lege pe care îl puteți consulta mai jos:

  • art. 2 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţă în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii activităţilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice;
  • art.2. alin. (2) lit. a) din Legea nr. 158/2019 pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington DC.

CONSULTĂ AICI PROIECTUL DE LEGE!

CONSULTĂ AICI EXPUNEREA DE MOTIVE!

În situația în care aveți observații sau sugestii cu privire la proiectul de act normativ, vă rugăm să ni le transmiteți pe adresa de e-mail sindicateuropol@gmail.com.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Amprentele românilor vor putea fi accesate de alte state membre UE

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută