Amenzi dure pentru munca suplimentară

La data de 18.06.2020, în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.525, a fost publicată Legea pentru modificarea art. 260 alin.(1) lit.i) din Legea nr.53/2003-Codul muncii.

Relevanța acestei modificări se regăsește în timpul de muncă al polițiștilor din teren, care, conform prevederilor art. 114 din Codul muncii, nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Avem așadar situația conform căreia, de-a-lungul unei săptămâni, un polițist poate lucra suplimentar un număr de maxim 8 ore.

Având în vedere specificitatea muncii de poliție, în acord cu prevederile Codului muncii, la nivelul MAI a fost elaborat Ordinul cu nr. 577/2008 privind programul de lucru al poliţiştilor, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal, care reglementează situațiile privind efectuarea muncii suplimentare, așa cum rezultă din prevederile art. 2 alin.(3)-“Durata maximă legală a programului de lucru nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Prin excepţie, durata programului de lucru poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pentru o perioadă de referinţă de 3 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.

Astfel, chiar și în cazuri de excepție, polițiștii se află în situația ca pe o perioadă de referință de 3 luni calendaristice să presteze un număr maxim de 96 de ore suplimentare, șefii acestora având obligația de a urmări ca fiecare persoană în parte să nu depășească acest număr maxim de ore.

De asemenea, în completarea OMAI nr. 577/2008 privind programul de lucru al polițiștilor, prin Acordul Colectiv privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special-polițiști din Ministerul Afacerilor Interne cu nr. 9968/05.04.2017  statuează în art. 26 alin. 2 faptul că: “Durata  maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Prin excepție, durata timpului de muncă poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referință de 4 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână”.

Dacă în vechea formă a art.260 alin.(1) lit.i) din Codul muncii, depășirea acestui număr de ore sau nerespectarea oricăreia din dispozițiile privind munca suplimentară se sancționa contravențional, o singură dată, cu amendă cuprinsă între 1500 lei și 3000 lei, cu această ocazie, prin modificările aduse articolului, legiuitorul a prevăzut ca pentru fiecare persoană în parte care depășește numărul maxim de 128 de ore suplimentare, așa cum rezultă din Acordul Colectiv care reprezintă o normă juridică de reglementare, ori pentru care nu se respectă celelalte dispoziții referitoare la munca suplimentară să aplice angajatorului câte o sancțiune contravențională pentru fiecare caz în parte de încălcare a legislației, în cuantumul menționat anterior.

Spre exemplu, dacă în cadrul unei unități de poliție din țară există un număr de 10 polițiști care au depășit cele 96 de ore suplimentare într-o perioadă de referință de 3 luni calendaristice sau pentru care se încalcă vreuna din celelalte dispoziții referitoare la munca suplimentară cum ar fi compensarea cu ore libere plătite, angajatorul, în speță șeful acestora, care a încălcat prevederile art.260 alin.(1) lit.i) din Legea nr.53/2003-Codul muncii, va putea fi sancționat de 10 ori cu amendă al cărei cuantum este cuprins între 1500 lei și 3000 lei.

Le recomandăm colegilor noștri din teritoriu să fie atenți și să nu accepte să le fie încălcate drepturile conexe legislației muncii și să ne semnaleze orice problemă privind timpul alocat activităților desfășurate în afara programului normal de lucru pe care șefii le dispun.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Amenzi dure pentru munca suplimentară

Distribuie

Un răspuns

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută