Posturi de polițiști rutieri cu recrutare din sursă externă

La nivelul Poliției Române se organizează concursuri pentru ocuparea unui număr de 24 de posturi vacante de agenți de poliție în specialitatea „agent-moto” existente în statele de organizare atât la nivelul IGPR cât și la nivelul unităților teritoriale subordonate, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor ce dețin studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale.

Astfel, la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române concursul se organizează în sistem centralizat, iar la nivelul Brigăzii Autostrăzi, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al Inspectoratelor de Poliție Județene Ilfov, Prahova și Satu Mare, în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile de execuție vacante de agent de poliție pentru care se organizează concursul, se constituie comisii de recrutare.

În ceea ce privește posturile scoase la concurs pentru fiecare unitate de poliție, situația se prezintă astfel:

IGPR – Brigada Autostrăzi

 • Biroul de Poliție Autostrada A 2 Bcurești – Constanța – Compartimentul Patrulare – 1 post vacant(agent III, poziția 178- înscrierea se face pe post);
 • Biroul de Poliție Autostrada A3 Turda – Borș – Compartimentul Patrulare – 1 post vacant (agent II, poziția 237 -înscrierea se face pe post).

DGPMB – Brigada Rutieră – 16 posturi vacante (înscrierea se face pe structură), după cum urmează:

 1. agent II, poziția 1479
 2. agent II, poziția 1599
 3. agent II, poziția 1600
 4. agent II, poziția 1601
 5. agent II, poziția 1666
 6. agent II, poziția 1668
 7. agent II, poziția 1710
 8. agent II, poziția 1711
 9. agent II, poziția 1724
 10. agent II, poziția 1774
 11. agent III, poziția 1775
 12. agent II, poziția 1814
 13. agent II, poziția 1815
 14. agent III, poziția 1820
 15. agent II, poziția 1853
 16. agent II, poziția 1855

Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov – 2 posturi vacante ( înscrierea se face pe structură), astfel:

 1. agent IV, poziția 207;
 2. agent IV, poziția 208.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova – 3 posturi vacante (înscrierea se face pe structură), astfel:

 1. agent III, poziția 232;
 2. agent III, poziția 243;
 3. agent III, poziția 543.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare – 1 post vacant (înscrierea se face pe post), astfel:

 • agent III, poziția 128.

Pentru a putea participa la concurs, candidații vor trebui să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv: pregătire de bază – studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă   pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 13. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
 14. să dețină permis de conducere cel puțin categoria A și categoria B;
 15. să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate – potrivit nivelului prevăzut în fișa postului;
 16. să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare – dacă fișa postului prevede;
 17. să deţină/obţină calitatea de poliţist rutier.

Un aspect important este reprezentat de faptul că în situația în care pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obținerea unor avize sau autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, iar acestea nu se obțin după numirea în funcție, polițistul va fi eliberat din funcție și va fi pus la dispoziție în condițiile legii, așa cum prevede art. 571  alin. (6) din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne.

Înscrierea candidaților se realizează online, la adresa de e-mail a fiecărei structuri unde se efectuează recrutarea, în perioada 15.11 – 24.11.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.11.2021 doar până la orele 16:00).

Pe această cale le urăm succes tuturor celor ce doresc să acceadă în sistem și îi asigurăm de întregul nostru sprijin pentru a putea deveni cei mai buni polițiști.

CONSULTĂ AICI ANUNȚUL DE CONCURS !

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Posturi de polițiști rutieri cu recrutare din sursă externă

Distribuie

Un răspuns

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută

Platforma noastră utilizează cookies strict necesare. Acestea sunt esențiale pentru funcționarea platformei și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre.