Acte necesare pentru înscrierea la concursul de încadrare directă în Poliție

Persoanele care doresc să ocupe unul din cele 412 posturi de ajutor de șef de post scoase la concurs de Poliția Română, trebuie să întocmească un dosar de recrutare ce trebuie să cuprindă mai multe înscrisuri care pot fi transmise în format online pe adresele electronice de corespondență către IPJ-ul în cadrul căruia vor opta pentru unul dintre posturile scoase la concurs. Mai jos aveți modelele de cereri pe care trebuie să le completați, respectiv regulile de care trebuie să țineți cont la întocmirea dosarului de recrutare.

Cerere de înscriere Anexa 2

Autobiografie Anexa 3

Tabel cu rude Anexa 4

Declarație confirmare condiții de recrutare Anexa 5

Adeverință medicală și Consimțământ Anexa 7

Curriculum Vitae Anexa 8

 

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:

– documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);

– fiecare document  va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);

– toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de bacalaureat este scanată față verso) și este lizibil;

– toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 25 MB;

– e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Popescu Ioan-Dosar de recrutare concurs ajutor șef de post).

Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite

 

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere (Anexa nr. 2) şi CV (Anexa nr. 3);
 2. copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de bacalaureat şi anexele aferente (foaie matricolă sau, după caz); (Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor). Termenul de valabilitate al adeverinței de studii este până la eliberarea actului de studiu, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia. (Cetăţenii români care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)
 3. copie a actului de identitate şi, dacă este cazul, a carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă sau ale livretului militar;
 4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 5. copie a permisului de conducere, categoria ”B”;
 6.  autobiografia (Anexa 4) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului(Anexa 5);
 7.  extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului);
 8. o fotografie color 9×12 cm;
 9. adeverinţă eliberată de către medicul de familie, însoțită de consimțământ informat, în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei. (conform Anexei 7);
 10.  aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;
 11. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa 8).

 

Atenţie! Candidatul declarat ”admis” va prezenta documentele în original, în vederea certificării  pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise electronic la înscriere, care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. 

În situaţia în care candidatul declarat ”admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din O.m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare,  respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului EUROPOL

Sindicatul EUROPOL: Acte necesare pentru înscrierea la concursul de încadrare directă în Poliție

Distribuie

61 de răspunsuri

 1. Ma numesc Joita Catalin Gheorghe din comuna Vaideeni Jud Valcea sunt casatorit am 3 copii varsta 36 de ani si am diar scoala profesionala adica 11 clase ,ma pot ancadra pentru a lucra an MAI ?

 2. Buna ziua,
  Mai revin la dvs cu o alta intrebare
  Care este data limita de depunere a dosarelor si cand se sustine proba?
  Va multumesc anticipat
  Cu stima
  Badita Aumar

 3. Buna ziua. In criteriile de selectie , pot aplica daca am 56 de ani ?
  Lucrez in cadrul Politiei Locale Serviciul Circulatie Bucuresti, de 9 ani . Multumesc.

 4. Bună ziua trebuie să am aviz psihologic port armă obligatoriu la depunerea dosarului,ori acesta se poate obține și după concurs.Vă mulțumesc.

 5. Este obligatoriu sa detii permis de conducere?se poate participa la concurs daca locuiesc intr o localitate invecinata localitatii unde este scos la ptr ocupare de ajutor de post de sef?va multumesc!

   1. Buna ziua .. Ne puteți raspunde ?? Limita de vârsta??? Am citit articolul ( nu doare sa știți ) dar nu se referă la etatea maxima a persoanei care vrea sa participe la concurs

 6. Bună! Tot văd intrebari despre vârsta minima….
  Luati in calcul ca, trebuie depusa diploma de bacalaureat!
  Oare la ce vârstă se poate obtine…..?

 7. Bună dimineața!!Am absolvit 12 clase liceu dar nu am bacul. Dețin permis categoria B.. Am vârsta de 25 ani,condiție fizica bună. Vă rog respectos să-mi spuneți dacă am vro șansă??

   1. Buna ziua am 20 de ani și visul meu este sa devin polițist am 11 clase și permis de conducere categoria B

  1. De tine este nevoie la roabă pe șantier, ești prea prost, ca sa zici că ai liceul terminat trebuie sa ai și bacalaureatul luat

 8. Bună seara,
  În cazul în care candidatul, în timpul desfășurării concursului, este masterand. Acesta va trebui să facă dovada fiecărui absolvirii ciclu de studii (diploma bacalaureat/ licență/ adeverință care să ateste calitatea de student al ciclului de master) sau este suficientă dovada pentru ultima unitate de învățământ absolvită?

  Vă mulțumesc!

 9. Buna seara, fratii vitregi, doar cu un „părinte în comun”, se vor mentiona in tabelul cu rude sau in autobiografie?
  În cazul în care trebuie menționați, cum procedez daca nu știu nimic despre aceștia ?

 10. Ati putea pe viitor sa eliminati conditia legata de tatuaje. Sunt multi care ar vrea sa candideze dar nu pot din cauza aceasta. A avea tatuaje nu este sinonim cu a fi un om rau , needucat sau alte cele, mai ales cand ai cazierul curat, plus ca si candidatul ar putea oricand sa poarte, in cazul in care este acceptat, sa poarte tinuta cu maneca lunga si vara ca tatuajele sa fie acoperite.

 11. Buna ziua. In legatura cu dovada vechimii, se refera doar la vechime intr o eventuala functie militara sau la orice fel de vechime in munca? Va multumesc

 12. Buna ziua!stie cineva daca pentru concursul cu incadrare directa pentru ajutor sef de post mai este necesara foaia matricola si dacă se mai tine cont de notele din aceasta?

 13. Bună seara am 41 ani căsătorit 2 copii studii liceu lucrez ca electrician pot participa la concurs este cumva limita de virsta mulțumesc frumos

 14. Buna seara!
  Fotografia color 9×12 cm,trebuie si ea depusa la dosarul online cu data limita de maine,24.09?
  Sau trebuie sa o avem pentru atunci cand venim actele originale?

 15. Buna ziua. Am trimis dosarul in format electronic. Exista un termen limita pentru validarea dosarului fizic? Sau se verifica si valideaza in timpul probelor fizice?

 16. Buna seara,

  In cadrul Anexei nr. 4, tabel rude, ce se completeaza la ultima coloana in cazul in care candidatul nu are CNP-urile tuturor membrilor familiei si nu pot obtine acordul lor scris privind prelucrarea datelor personale?

  Multumesc.

 17. Buna seara,

  In cadrul Anexei nr. 4, tabel rude, ce se completeaza la ultima coloana in cazul in care candidatul nu are CNP-urile tuturor membrilor familiei si nu poate obtine acordul lor scris privind prelucrarea datelor personale?

  Multumesc.

 18. buna seara.
  am fost validata pentru examen, dar am un dubiu: trebuie sa iau dosarul cu toate actele in original la examen sau dupa, daca se trece examenul? Multumesc

  1. Cum ati fost contactata si cam la ce perioada dupa ce ati aplicat? Eu am aplicat exact pe 24/11, am primit confirmarea dar inca nu am fost contactat de nimeni!

 19. buna ziua. Am 44 ani ,sunt militar de 22 ani si as dori sa intru in corpul politistilor. Am terminat facultatea de Chimie alimentara si studii postuniversitare in cadrul SNSPA Bucuresti stiinte politice administrative.

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută

Platforma noastră utilizează cookies strict necesare. Acestea sunt esențiale pentru funcționarea platformei și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre.