Academia de Poliție are un nou Regulament

Astăzi a avut loc la Ministerul Afacerilor Interne, Ședința Comisiei de Dialog Social, ce a avut pe ordinea de zi proiectul Ordinului MAI pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”.

 

 

La data de 14 mai 2021 a intrat în vigoare H.G. nr. 535/2021 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 294/2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul învățământului superior, în urma căreia studiile universitare de licență au fost reorganizate exclusiv în cadrul a două facultăți – Facultatea de Poliție și Facultatea de Pompieri.

Ce s-a avut în vedere:

  • stabilirea structurii organizatorice a Academiei de Poliție;
  • reglementarea unor aspecte referitoare la asigurarea conducerii Academiei de Poliție;
  • stabilirea atribuțiilor ce revin structurilor Academiei de Poliție, respectiv:
    componentelor educaționale și de cercetare științifică: Facultatea de poliție, Facultatea de pompieri, Facultatea de arhivistică, Centrul de învăţământ cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă, Serviciul management educațional și asigurarea calității învățământului și metodologii, Colegiul Naţional de Afaceri Interne, Departamentul de studii doctorale , Departamentul coordonare formare continuă, Centrul elaborare și accesare proiecte de cercetare;
  • componentelor cu rol de suport: Secretariat academie, Serviciul secretariatcabinet, Compartimentul relații cu publicul, Structura de securitate / C.S.T.I.C, Serviciul cooperare universitară și relații publice, Compartimentul control intern, Serviciul management resurse umane, Compartimentul psihologie, Serviciul juridic și contencios, Financiar (la nivel de serviciu), Serviciul management operațional;
  • componentelor cu rol logistic: Serviciul logistic, Serviciul implementare proiecte și achiziții publice, Biroul informatică și comunicații.
  • abrogarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 14/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” (Regulament).

Principalul aspect de noutate este reprezentat de înființarea Departamentului formare continuă, în a cărui structură organizatorică se înființează Serviciul coordonare metodologică, didactică și curriculară, respectiv Centrul de consiliere și orientare în carieră. Acest demers este realizat în considerarea competenței stabilite recent în sarcina Academiei, prin H.G. nr.535/2021, de a coordona metodologic, didactic şi curricular de Studii pentru Ordine Publică, Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen şi
Centrul de Formare Iniţială şi Continuă a personalului MAI.

VEZI AICI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ACADEMIEI DE POLIȚIE

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Academia de Poliție are un nou Regulament

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută