A fost publicată ordonanța cu măsurile fiscal bugetare.Cum vor arăta salariile polițiștilor în 2019

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1116 din 29.12.2018 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 – Ordonanța de  urgență privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Începând cu data de 01.01.2019 salariile polițiștilor vor arăta astfel:

  •  începând cu 1 ianuarie 2019, salariile de funcție ale polițiștilor se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de funcție prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018(  aproximativ 150-300 lei, valorea netă).
  • pentru activitatea desfășurată de  polițiști în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislația în vigoare în luna iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă salariul de funcție cuvenit în anul 2019. Fiind un spor pe bază de pontaj, va genera creșteri o dată cu mărirea salariului de funcție.
  • munca suplimentară prestată în perioada 2019-2021 peste programul normal de lucru de către polițiști, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, se plătește cu o majorare de 75% din salariul de funcție cuvenit în 2019, proporțional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții. Plata majorării se efectuează în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 6o de zile după prestarea muncii suplimentare.
  • începând cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.
  • în perioada 2019 – 2021, pentru  polițiști, indemnizațiile, compensațiile, primele, ajutoarele, plățile compensatorii, despăgubirile, compensațiile lunare pentru chirie și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din salariul lunar brut, se mențin la nivelul lunii decembrie 2018.
  • în perioada 2019 – 2021, cuantumul compensației bănești, respectiv al alocației valorice pentru drepturile de hrană și, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum și valoarea financiară a drepturilor de echipament se mențin în plată la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2018.

Menționăm că și în anul 2019 se vor deconta serviciile turistice în cuantum de 1450 lei pentru polițiști, cu condiția ca  unitățile turistice sa se afle pe teritoriul României.

Având în vedere cele prezentate, polițiștii nu vor avea creșteri spectaculoase în anul 2019 , acestea vor fi între 200 și 500 lei.  Forma actuală a Ordonanței de Urgență e diferită față de proiectul pus în transparență decizională. Presiunile făcute de organizația noastră prin protestele anunțate, cât și prin amendamentele trimise în acest sens, au făcut ca polițistii să nu aibă din nou cele mai mici creșteri salariale. Deoarece aceste creșteri nu sunt pe măsura activității desfășurate și a riscului la care sunt supuși, vom continua să luptăm ca drepturile polițiștilor să fie respectate. În perioada următoare sărbătorilor, vom comunica măsurile pe care le vom lua, după ce ne vom consulta cu membrii noștri de sindicat, dat fiind faptul că anumite sporuri au fost înghetate.

CITEȘTE ORDONANȚA AICI

Viitorul ne aparține

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: A fost publicată ordonanța cu măsurile fiscal bugetare.Cum vor arăta salariile polițiștilor în 2019

Distribuie

4 răspunsuri

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută