23 de inițiative legislative în Consiliul Economic si Social

Consiliul Economic și Social urmează să avizeze   23 de proiecte de acte normative ce urmează a fi modificate. Dacă printre aceste proiecte de acte normative identificați legi sau ordonanțe pe care le folosiți în activitate și  aveți propuneri sau sugestii de modificare, vă rugăm să ni le transmiteți, fie pe adresa de email sindicateuropol@gmail.com, fie pe pagina de facebook Sindicat Europol pentru a putea  trimite amendamente. Iată care sunt proiectele de act normativ:

 1. Propunere legislativă pentru abrogarea art. 15 alin. 6 din Legea nr. 327/2006 pivind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probațiune.
 2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG  nr. 34/2013 privind organizarea și administrarea și exploatarea  pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
 3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008- Codul Silvic.
 4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG  nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect  o participatie majora.
 5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. nr. 75 din Legea nr.196/2018  pentru înfiintarea , organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari  si administrarea condominiilor.
 6. Propunere legislativă pentru asigurarea unei alimentatii santoase in unitatile autorizate sau acreditate.
 7. Propunere legislativă pentru  completarea art. 53  din Legea nr . 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru modificarea și completarea OUG nr. 105/ 2002 privind circulația pe drumurile publice.
 8. Propunere legislativă pentru  completarea OUG nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.
 9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal.
 10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea  Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice.
 11. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea  Legii nr. 95/2006 republicată.
 12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea  Legii educației naționale nr. 1/2011.
 13. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea  Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
 14. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidentaa persoanelor și actelor de identitate ale cetatenilor români.
 15. Propunere legislativă pentru repatrierea Sfinților Mărturisitori Ardeleni
 16. Propunere legislativă pentru modificarea alin. 5  al art. 65 din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii.
 17. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, precum și privind acordarea unor facilități fiscale.
 18. Propunere legislativă pentru gestionarea gunoiului de grajd.
 19. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr. 31/1990  privind Legea societăților.
 20. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal.
 21. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Neamţ”.
 22. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
 23. Propunere legislativă pentru declararea municipiului Calafat ” Oraș al Independenței”.

CITESTE AICI ADRESA DE AVIZARE CES 1

CITESTE AICI ADRESA DE AVIZARE CES 2

 

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: 23 de inițiative legislative în Consiliul Economic si Social

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută

Platforma noastră utilizează cookies strict necesare. Acestea sunt esențiale pentru funcționarea platformei și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre.